Selvbetjening

På helikopterjagt efter nye grundvandsressourcer

19-01-2023

Flere kunder skaber et større behov for drikkevand. Samtidig er der risiko for, at vi på sigt må lukke nogle af vores eksisterende kildepladser. Derfor er vi allerede nu på jagt efter nye grundvandsressourcer tæt ved det kildefelt, vi er ved at etablere i Vittarp.

Læs mere

Breve om mulighed for tilslutning til fjernvarme

09-12-2022

Vores to kommuner sender i øjeblikket breve ud om tilslutning til fjernvarme til alle husejere med gas- eller oliefyr.

Læs mere

Ti nye pumper til vandboringer giver markant strømbesparelse

09-12-2022

Efter mange års forberedelse har vi i et særligt samarbejde udskiftet pumperne på et kildefelt i Holsted. Resultatet er en strømbesparelse på mere end 30%.

Læs mere

Vi indgår aftale om bæredygtig flis til Esbjergs og Vardes fjernvarme

01-12-2022

Den kommende fliskedel nærmer sig i idriftsættelse, og vi har nu indgået kontrakt om levering af certificeret og bæredygtig flis.

Læs mere

Vi søger en administrerende direktør

01-12-2022

Har du engagementet til at gå forrest i den grønne omstilling? Mestrer du ledelse af forandringsprocesser? Kan du sikre fremdrift i implementeringen af en ambitiøs strategi? Så er du måske den nye direktør, DIN Forsyning søger.

Læs mere

PRISER FOR EN STANDARDFAMILIE I 2023

22-11-2022

I DIN Forsyning arbejder vi for, at vores kunder kan få rent drikkevand i hanen, varme i radiatoren og komme af med spildevandet på en forsvarlig måde. Bor du i Varde Kommune, står vi desuden for dit affald og genbrug. Nedenfor finder du priserne for en standardfamilie i 2023.

Læs mere

Varme fra SKY-LIGHT genanvendes i DIN Forsynings fjernvarmenet

31-10-2022

Overskudsvarmen fra Varde-firmaet SKY-LIGHTs produktion af plastemballage ryger i fjernvarmenettet, hvilket kan give varme til op mod 700 husstande i Varde. Partnerskabet mellem DIN Forsyning og SKY-LIGHT er et vigtigt skridt i retning af at reducere CO2 og udnytte ressourcerne optimalt.

Læs mere

DIN Forsyning stifter selskab til lokalvarme

28-10-2022

Med udrulningen af klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni måned og den alvorlige, aktuelle situation omkring voldsomt stigende priser på individuel opvarmning med bl.a. olie og gas, stifter DIN Forsyning nu et selskab, der skal se på mulighederne for at få flere husstande på kollektiv varme

Læs mere

Vi er partner i banebrydende projekt om lagring af energi

25-10-2022

Vi er rigtig stolte af at være partner i et EUDP-projekt, der handler om banebrydende teknologi til lagring af grøn strøm i afløbsrens.

Læs mere

Indefrysningsordning gælder ikke for kunder ved DIN Forsyning Varme

25-10-2022

Der blev i september indgået en politisk aftale om en låneordning for bl.a. fjernvarmekunder. Ordningen gælder ikke for kunder i DIN Forsyning Varme.

Læs mere

Christian Udby stopper som direktør i DIN Forsyning

05-10-2022

Christian Udby stopper som direktør i DIN Forsyning

Læs mere

Vi søger elektrikere med interesse i klima og miljø

03-10-2022

Vi søger to elektrikere, der har interesse i klima og miljø. Du skal være med til at sikre, at vi renser vores spildevand så godt som muligt og bidrage til, at vi som forsyning kan gå fra dygtige til bæredygtige.

Læs mere

DIN Forsyning deltager på Energiens Folkemøde

09-09-2022

DIN Forsyning deltager, når der den 15. og 16. september holdes Energiens Folkemøde på Torvet i Esbjerg. Temaet er den grønne omstilling med undertitlen ”Fremtidens grønne energilandskab”.

Læs mere

PtX-anlæg i Esbjerg leverer grøn varme til 200 husstande

01-09-2022

European Energys Power-to-X-anlæg står klar i Esbjerg i første halvdel af 2023 og skal levere grøn brint til Esbjerg Havn. Overskudsvarmen fra produktionen ryger i DIN Forsynings fjernvarmenet og kan levere varme svarende til 200 husstande i nærområdet.

Læs mere

Der er ikke PFAS i DIN Forsynings drikkevand

04-08-2022

Sommeren har budt på et væld af historier i pressen om PFAS i drikkevandet, herunder på Fanø og i Esbjerg. Det kan give anledning til bekymring for vores kunder. Dog er der ikke fundet PFAS i DIN Forsynings drikkevand.

Læs mere

Babcock & Wilcox Renewable Service skal levere fliskedel til DIN Forsyning

29-06-2022

Kedlen til flisværket skulle have været leveret af en finsk producent, men efter en mangelfuld levering har DIN Forsyning Varme måttet kassere kedlen og genudbyde den på ny.

Læs mere

DIN Forsyning investerer massivt i fremtidens drikkevand

09-06-2022

DIN Forsyning har en vigtig opgave med at levere rent drikkevand i Varde og Esbjerg. For at det også er muligt i fremtiden, vil vi over de kommende år investere massivt i at sikre kildefelterne mod miljøfremmede stoffer.

Læs mere

DIN Forsyning vil bruge renset spildevand i power-to-x

31-05-2022

Power-to-X kræver store mængder vand, og derfor er DIN Forsyning gået i gang med at undersøge, om renset spildevand kan bruges i stedet for grundvand. Det vil være en kæmpe gevinst både miljømæssigt og økonomisk og et væsentligt bæredygtigt bidrag til power-to-x-udviklingen i Danmark.

Læs mere

Fremtidens Fjernvarme opsiger aftale med leverandør af kasseret flis-kedel

25-05-2022

Efter nyheden om, at en 110 tons tung flis-kedel er blevet kasseret grundet graverende fejl, har DIN Forsyning nu opsagt kontrakten med den finske leverandør.

Læs mere

Første skridt mod bæredygtig fjernvarme i Esbjerg

18-05-2022

Den nye fordelercentral til fjernvarmen er nu klar, så fjernvarmen kommer tættere på at blive co2-neutral, men det kræver atter vejarbejde på Estrupvej.

Læs mere

Kasseret flis-kedel forsinker Fremtidens Fjernvarme

28-04-2022

En kritisk situation har ramt DIN Forsynings grønne projektbyggeri på Esbjerg Havn. Flis-kedlen var ved levering så fejlbehæftet, at den er blevet kasseret. En ny kedel er udbudt på leverandørens regning.

Læs mere

Vis, at du bidrager til rent land og rent vand

25-04-2022

Vi giver et flag til din flagstang, hvis du ikke bruger sprøjtemidler. Det gælder uanset om du er privat eller virksomhed. På den måde kan du vise, at rent land og rent vand hænger tæt sammen.

Læs mere

Prisforhøjelse på varme på 10% pr. 1. september 2022 frem til 31. december 2022.

11-04-2022

DIN Forsyning varsler prisforhøjelse på varme på 10% pr. 1. september 2022 frem til 31. december 2022. Prisstigningen skyldes de voldsomt stigende priser på CO2-kvoter, som kræves ved kulbaseret varmeproduktion.

Læs mere

Forbrugervalget i DIN Forsyning er afsluttet

28-03-2022

Forbrugervalget til de to vandbestyrelser hos DIN Forsyning er nu afsluttet og de to fremtidige forbrugere er fundet. De får plads for de næste fire år.

Læs mere

Rent land, rent vand

22-03-2022

I dag den 22. marts er det Vandets Dag. Det markerer vi ved sætte gang i kampagnen Rent land, rent vand. Og vi inviterer alle private - såvel som virksomheder til at være med ved at hejse et flag for det rene vand.

Læs mere
Vent venligst...