Love og regler

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter, som fx varmeforsyningsloven. Til at holde øje med, at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan.

Samtidig har vi selv nogle forhold mellem dig som kunde og os som leverandør af en vare eller ydelse, som vi regulerer i regulativer og bestemmelser.

Nedenfor kan du se de specifikke regler indenfor fjernvarmeområdet.

Leveringsbestemmelser for fjernvarme

Leveringsbestemmelserne beskriver forholdet mellem DIN Forsyning og vores fjernvarmekunder. Leveringsbestemmelserne beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til DIN Forsyning, samt hvilke forpligtigelser du har som fjernvarmekunde hos os.

Leveringsbestemmelserne består af Almindelige Leveringsbestemmelser og Tekniske Leveringsbestemmelser.

Almindelige Bestemmelser beskriver aftaleforhold der er mellem dig som kunden og DIN Forsyning.
Tekniske Bestemmelser beskriver kravene til udførelsen af fjernvarmeinstallationen samt drift af installationen.

Klagevejledning vedrørende fjernvarme

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
http://www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk
 

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
http://www.ekn.dk
ekn@ekn.dk
 

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K

Del siden:
Vent venligst...