Selvbetjening

Kontakt kundecenteret

Vi vil skabe størst mulig værdi for vores kunder.

Det betyder, at vi vil gå langt for at hjælpe dig.

Du har mulighed for at gå ind på vores selvbetjeningsløsninger. Her kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål, hvad enten du bor i Varde eller Esbjerg Kommune.

Du kan bl.a.:

 • Udfylde en flytteformular
 • Se dine fakturaer
 • Skifte størrelse på din skraldespand
 • Anmelde rotter
 • Tilmelde dine regninger til Betalingsservice

DIN Forsyning har ca. 80.000 kunder. Kundecentret afregner alle kunderne for vand, spildevand, varme og i Varde Kommune også affald.  Det betyder også, at vi får mange telefoniske henvendelser. Du har dog mulighed for at springe køen til kundecentret over ved enten at bruge selvbetjeningsløsningerne eller ved at sende os en mail. Denne vil vi besvare inden for syv arbejdsdage.

I vores åbningstid har du mulighed for at møde personligt op i vores kundecenter og få hjælp.

 

Afregningsperioder

Ved årsskiftet aflæses alle vores målere. DIN Forsyning henter selv aflæsningerne ved de målere, der er digitale. Har du ikke en digital måler, vil du modtage et aflæsningskort, og du skal selv indberette dine aflæsninger til os.

På baggrund af disse årsaflæsninger beregner vi en årsopgørelse. Den vil du modtage i januar måned med betalingsdato den 1. februar.

Årsopgørelsen indeholder årets 1. acontorate.

Der udsendes årligt 4 acontorater, så de resterende udsendes med følgende betalingsdatoer:

 • 2. acontorate forfalder d. 1. maj
 • 3. acontorate forfalder d. 1. september
 • 4. acontorate forfalder d. 1. november

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er løbende måned + 1 dag.

Ved overtrædelse af betalingsbetingelserne indgår restancen i vores generelle rykkerprocedure, som er:

 • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her pålægges renter samt et rykkergebyr.
 • Rykker 2 sendes efter yderligere 10 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr pålægges også denne rykker.
 • Senest tolv dage efter forfaldsdatoen på rykker 2 vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Kunden vil blive pålagt et lukkegebyr i henhold til vores gebyrer herfor.
 • Efter lukning af en forsyningsart overgives restancen til SKAT for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Lukning af forsyningsarten kan kun undgås ved at betale det skyldige beløb tillagt lukkegebyr.
 

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres på næste faktura.

 

Sikkerhedsstillelse

Såfremt der har været gentagne problemer med betalingen af de fastsatte rater/manglende overholdelse af indgåede aftaler, og det skønnes, at der kan være tvivl om forbrugerens fremtidige betalingsevne, kan der stilles krav om sikkerhed for betaling for fremtidig levering. Denne kan stilles enten i form af kontant indbetaling eller bankgaranti på et beløb svarende til et halvt års forbrug.

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Vent venligst...
loading