For vvs'ere

Vi har et rigtig godt samarbejde med de lokale vvs-virksomheder i de to kommuner. Nedenfor finder du relevante informationer til dig som vvs-installatør eller lignende.

El til elektroniske vand- og varmemålere

El-installationen skal være forberedt til elektronisk vand- og varmemålere.

Det er kundens pligt at etablere en føringsvej mellem el-tavle og vand- eller varmemåler jf. nedenstående vejledning. Kunden afholder alle udgifter til el-installation og strømforbrug for drift af elektronisk målere. DIN Forsyning udleverer 230/24 volt-omformer, som monteres i el-tavlen før fejlstrømsafbryderen.

Til- og færdigmeldingsskemaer

Når du som autoriseret vvs-Installatør udfører arbejde hos en af DIN Forsynings kunder, skal du huske at til- og færdigmelde det udførte vvs-arbejdet.
Det skal til, for at vi kan være sikre på, at det er autoriseret vvs-Installatør, der har arbejdet med vores og kundens installationer.

Tilmeldingen skal udfyldes inden arbejdet påbegyndes.
Som autoristeret vvs-installatør kan du via nedenstående link logge på vores tilmedingssystem.

Her noterer du, hvilket arbejde, der skal udføres, så vi kan registrere kundens vand- og varmeinstallation. Det er også på baggrund af tilmeldingen, at du kan få en måler udleveret fra os. Husk, at det er en god ide at ringe til DIN Forsynings målerafdeling på forhånd, så vi kan finde måleren frem til dig. Dermed slipper du for ventetid ved afhentning.

Færdigmeldingen skal bruges, når arbejdet er udført.
På baggrund af de informationer, der er angivet, kan vi køre ud og syne installationen hos kunden. Hvis installationen er godkendt, vil vi her forsyne måleren med plumper.
Dermed sikrer vi, at installationen lever op til vores krav.

Afmelding bruges, hvis en installation skal fjernes helt.
Hvis et hus skal rives ned, skal vi ind og fjerne stikledningen for vand og/eller varme. Husk at vores målerafdeling skal have målerne ind.

Principskitser til drikkevand

Nedenfor kan du finde principskitser for henholdsvis indføring af jordledning og placering af vandmålere.

Vent venligst...