Selvbetjening

Love, regler og benchmark

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter. Til at holde øje med, at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan.

Samtidig har vi selv nogle forhold mellem dig som kunde og os som leverandør af en vare eller ydelse, som vi regulerer i regulativer og bestemmelser.

Nedenfor kan du se de specifikke regler indenfor drikkevandsområdet.

Vandforsyningsplaner

En vandforsyningsplan skal beskrive, hvordan kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand. Regler gælder dermed alle vandværker i Kommunen, både store og små. I vandforsyningsplanen prøver man typisk at besvare spørgsmål som: Hvor forsyner vandværkerne i øjeblikket? Hvor skal der forsynes i fremtiden? Hvordan dækker kommunen bedst befolkningens og erhvervslivets behov for tilstrækkeligt vand af god kvalitet til en rimelig pris?

Herunder finder du links til de gældende vandforsyningsplaner for hhv. Esbjerg og Varde Kommuner:

Regulativ for vandforsyning

Regulativet beskriver forholdet mellem DIN Forsyning og vores drikkevandskunder. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til DIN Forsyning, samt hvilke forpligtigelser du har som drikkevandskunde hos os.

Se regulativet for DIN Forsyning Vand A/S. 

Regler for refusion ved vandspild

Har du haft et brud på din vandinstallation, har du mulighed for at få refuneret en del af vandtabet. Der er dog visse betingelser for refusion:

  • Bruddet i din vandinstallation skal være skjult
  • Skaden skal være udbedret af autoriseret VVS-installatør
  • Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål
  • Ejere skal eftergive refusion overfor lejere 

Opfylder du ovenstående punkter, kan du udfylde formularen og indsende til os.

Vandsektorloven og benchmarking

Vand- og Spildevandsselskaber har jf. Vandsektorloven siden 2011 været underlagt økonomisk regulering og krav til benchmarking for at sikre, at selskaberne drives så effektivt som muligt.

Reguleringen er forankret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under Vandtilsyn.

 

Procesbenchmarking

Vandsektorloven stillede frem til 2017 krav til, at vandselskaberne deltog i procesbenchmarking jf. LBK 173. Procesbenchmarkingen blev implementeret i den i forvejen anvendte benchmarking via brancheforeningen DANVA, og resultaterne kan ses i de årlige udgaver af ”Vand i Tal”. Procesbenchmarkingen er fortsat siden 2017, som et værktøj til at sammenligne værdifulde nøgletal med andre forsyningsselskaber.

Performancebenchmarking

Med ændring af Vandsektorloven i 2016 og deraf vedtagelse af BEK 1234 ændredes kravet fra procesbenchmarking til performancebenchmarking af Vandselskaberne.

Performancebenchmarkingen omfatter emner indenfor sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø og er forankret i Miljøstyrelsen. De årlige resultater publiceres ligeledes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Klagevejledning vedr. vand, spildevand og fjernvarme

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med os på "Ankenævnet på Energiområdet" via hjemmesiden https://www.energianke.dk/

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 4171 5000
Mail post@energianke.dk 

 

Klager vedr. vand skal indbringe tvister overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på linket  https://www.forbrug.dk/
At oprette en klage koster i første omgang kr. 100.-.

Vent venligst...
loading