Selvbetjening

Om DIN Forsyning

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager vi spildevand fra alle virksomheder og husstande – enten via kloaknettet eller tømning af bundfældningstanke. I Esbjerg Kommune har vi desuden fjernvarmeproduktion og –distribution til dele af kommunen, ligesom vi leverer drikkevand til Esbjerg by, Ribe og Bramming. I Varde Kommune distribuerer vi fjernvarme til Varde by og Alslev, mens vi producerer drikkevand til Varde by med opland samt Nørre Nebel og Kvong. Derudover har vi fem genbrugspladser i Varde Kommune, hvor vi også administrerer tømningen af alle private affaldsbeholdere og genbrugsspande.

Hos DIN Forsyning vil vi holde et rigtigt højt service- og kvalitetsniveau, så vi kan skabe mest mulig værdi for vores kunder. Derfor betragter vi fx drikkevandsproduktion med samme briller, som enhver anden fødevarevirksomhed vil se på sin produktion. For at kunne sikre en god service fra alle ca. 250 medarbejdere, har vi – i samarbejde med medarbejderne – udarbejdet nogle fælles retningslinjer, som du kan læse nedenfor.

Mener du ikke, at du har oplevet en tilstrækkelig service, er du velkommen til at kontakte os.

Mission, Vision og Værdier

Mission

DIN Forsyning – sammen om en bæredygtig fremtid
Med kunden i centrum bidrager DIN Forsyning gennem dialog og samarbejde aktivt til en effektiv og bæredygtig håndtering af samfundsressourcerne – inden for drikkevand, spildevand, varme og genbrug.

 

Vision

Vi vil skabe størst mulig værdi for vores kunder

 

Værdier

Fællesskab
Sammen er vi stærkere og finder de bedste løsninger.

Viden
Vi sætter fagligheden højt, deler viden og agerer professionelt.

Ansvar
Vi udviser tillid ved at give og tage ansvar.

Mod
Vi tør gå nye veje, og vi lærer af erfaringer.

Arbejdsglæde
Fællesskab, Viden, Ansvar og Mod er veje til at skabe trivsel og gode resultater.

Vent venligst...
loading