Om vores varme

Vi leverer fjernvarme til Esbjerg by herunder bl.a. Sædding, Hjerting, Tarp og Tjæreborg samt Varde og Alslev byer og så transmitterer vi fjernvarme videre til Nordby. I alt får cirka. 25.500 husstande fjernvarme fra os.

Varmeleverancen fremskaffes overvejende ved køb af spildvarme/overskudsvarme. Størsteparten kommer fra det kulfyrede Esbjergværket og fra affaldsforbrændingen Energnist Esbjerg.

Hvis Esbjergværket eller Energnist er ude af drift, står DIN Forsynings egne reservecentraler klar til produktion. De sikrer, at DIN Forsyning i stort set alle tænkelige situationer vil være i stand til at opretholde varmeforsyningen efter nogle få timer. Produktionen på  vores spids- og reservelastanlæg er primært baseret på bioolie ved værkerne i Esbjerg Kommune, mens de ved de to værker i Varde Kommune er baseret på fyringsgasolie.

Den bioolie, som vi anvender, er CO2-neutral, og olien er et rent vegetabilsk produkt og består af fedtsyrer, triglycerider og fedtsyrerester. Den fremstilles primært af restprodukter fra biodiesel produktion, kosmetik- og fødevare fremstilling. På vores værker bruger vi årligt mellem 1.000.000 og 4.500.000 liter alt efter hvor meget vores reserve- og spidsbelastningscentraler bruges. 

Vores reserveværker fungerer også som pumpestationer, så fjernvarmen fra Esbjergværket stadig kommer igennem de mindre værker og videre ud til radiatorerne.

Hvis du gerne vil vide mere om fjernvarme, kan vi anbefale, at du kigger på fjernvarme.info

Bestil en rundtur på varmeværket

Grundet Coronavirus tilbyder vi på nuværende tidspunkt desværre ikke rundvisninger på vores anlæg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skoleklasser, foreninger og lignende grupper kan bestille en rundtur på vores største varmeværk, Citycentralen, i Esbjerg. Book et besøg nedenfor. Ønsker I at bestille en rundtur på affaldsforbrændingen eller kraftværket, henviser vi til Energnist og Esbjergværket.

Er der et emne, I har arbejdet med, og som I gerne vil have inddraget i turen rundt, må I meget gerne skrive dette i kommentarfeltet.

Af sikkerhedsmæssige årsager - og for formidlingens skyld - anbefaler vi, at gruppens størrelse består af max 30 personer.

OBS: Google Chrome skaber pt problemer for vores bookingsystem. Prøv en anden browser, hvis du har problemer.

Vores varmeværker i Esbjerg Kommune

Citycentralen
Stikvejen 5
6700 Esbjerg
Luftfoto af varmeværket. En sort firkantet bygning med en høj hvid skorsten.
Kapacitet: 150 MW ~ 150 Mjoule/sek.
Antal kedler: 3 stk.
Skorstenshøjde: 50 m.
Tankanlæg: 1 stk. 2000 m3 udendørs bioolietank og 1 stk. 30 m3 fyringsolietank

Citycentralen blev etableret i 2010 (idriftsat i 2011), og den fungerer i dag som reservelastcentral i tilfælde af udfald eller revision ved Esbjergværket. Centralens to første kedler har fra begyndelsen af været bestemt til vegetabilsk biooliedrift. Den sidste kedel, der er idriftsat 2019, er dog baseret på naturgas.

 


 

Andrup Varmeværk
Majgårdsparken 7
6705 Esbjerg Ø
Billedet viser en rød murstensbygning med et sort hegn.
Kapacitet: 6,1 MW ~ 6,1 Mjoule/sek.
Antal kedler: 2 stk.
Skorstenshøjde: 35 m.
Tankanlæg: 1 stk. 30 m3 olietank

Værket er opført i 1963 og blev tilsluttet distributionsnettet i Esbjerg i 1982. I dag fungerer det primært som fordeler- og pumpestation for Andrup, Skads og Vester Nebel-området. Derudover er det spids- og reservelastcentral sammen med flere andre mindre værker.
 


 

Gjesing Varmeværk
Østervangsvej 18, Gjesing
6715 Esbjerg N
Billedet viser to firkantede bygninger med en port og en høj hvid skorsten.
Kapacitet: 28 MW ~ 28 Mjoule/sek.
Antal kedler: 2 stk.
Skorstenshøjde: 50 m.
Tankanlæg: 2 stk 500 m3 udendørs olietanke

Gjesing Varmeværk blev etableret i 1963 og udvidet i 1972. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral, og som fordeler- og pumpestation. Værket har siden 2007 været baseret på bio-olie drift. 
 


 

Hjerting Varmeværk
Bytoften 4
6710 Esbjerg V
Billedet viser Hjerting Varmeværk, en stor firkantet grøn bygning med to træer og en grusplads.
Kapacitet: 19 MW ~ 19 Mjoule/sek.
Antal kedler: 2 stk.
Skorstenshøjde: 46 m.
Tankanlæg: 2 stk 30 m3 udendørs olietanke

Hjerting Varmeværk er etableret i 1963 og udvidet i 1972. De oprindelige 3 kedler fra 1963 blev skrottet i 1975, hvor værket blev tilsluttet distributionsnetværket i Esbjerg. Her blev de 2 nuværende kedler med samlet effekt på 19 MW installeret. Værket fungerer i dag som spids- og reservelastcentral samt fordeler og pumpestation. Værket er baseret på fyringsgasolie. 

 


 

Sædding Varmeværk
Sædding Ringvej 9
6710 Esbjerg V
Billedet viser Sædding Varmeværk, en rødmurstensbygning med et trådhegn foran.
Kapacitet: 48 MW ~ 48 Mjoule/sek.
Antal kedler: 4 stk.
Skorstenshøjde: 78 m.
Tankanlæg: 1 stk. 1.000 m3 udendørs olietank

Sædding Varmeværk blev bygget i 1963 og udvidet i 1965/66. I dag fungerer værket som spids- og reservelastcentral. Herudover fungerer værket som fordeler- og booster pumpestation til Sædding-området, Hjerting, Fourfeldt, Guldager samt videre transmission af fjernvarme til Varde by. Værket har siden 2007 været baseret på Bio-olie drift.
 


 

Tarp Varmeværk
Hammeren 7
6715 Esbjerg N
Billedet viser Tarp Varmeværk. En lille gul murstensbygning med en høj hvid skorsten.
Kapacitet: 10,6 MW ~ 10,6 Mjoule/sek.
Antal kedler: 3 stk.
Skorstenshøjde: 40 m.
Tankanlæg: 1 stk 30 m3 olietank

Tarp Varmeværk blev etableret i 1966 og fungerer i dag som spids- og reservelastcentral og som pumpe- og fordelings central. Driften på værket er baseret på fyringsgasolie.

 


 

Tjæreborg Varmeværk
Skolevej 5-7
6731 Tjæreborg
Billedet viser Tjæreborg Varmeværk, en stor rød murstensbygning med store vinduespartier.
Kapacitet: 9,3 MW ~ 9,3 Mjoule/sek.
Antal kedler: 2 stk.
Skorstenshøjde: 40 m.
Tankanlæg: 1 stk. 30 m3 olietank

Tjæreborg Varmeværk blev etableret i 1965. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral, og som fordeler- og pumpestation. Værket er baseret på fyringsgasoliedrift.
 


 

Vester Nebel Varmeværk
Hygumvej 23
6705 Esbjerg Ø
Billedet viser Vester Nebel Varmeværk, en rød murstensbygning med to træer foran.
Kapacitet: 1,25 MW ~ 1,25 Mjoule/sek.
Antal kedler: 1 stk.
Skorstenshøjde: 15 m.
Tankanlæg: 1 stk 30 m3 olietank

Vester Nebel Varmeværk blev etableret i 1987 og ombygget i 1998. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral, og som fordeler- og pumpestation. Værket er basseret på fyringsolie. 

Det har tidligere bl.a. fungeret som forsøgsanlæg med elproduktion på to vindmøller og varmepumpeanlæg med jordslanger. Disse anlæg er i dag nedlagt og erstattet af en 1,25 MW varmtvands-kedel, som har tilstrækkelig varmekapacitet til forsyning af lokalområdet samt Esbjerg lufthavn.

"Halmladen" i forbindelse med værket er efter større udvidelse/ombygning i løbet af 2005 overgået til idrætshal for lokalområdet.

Varmeværker i Varde Kommune

Toften Varmeværk
Toften 1
6800 Varde
Billedet viser Toften Varmeværk, en rød murstensbygning i to forskudte etager og med en høj hvid skorsten.
Kapacitet: 42 MW
Antal kedler: 3 stk. a 14 MW
Skorstenshøjde: 30 m.
Tankanlæg: 2 stk. 100 m3 olietanke 

Værket er opført i 1970 og blev tilsluttet Transitledningen fra Esbjerg i 1982. I dag fungerer det primært som fordeler- og pumpestation for Varde Nord og Varde Midt. Derudover er det spids- og reservelastcentral sammen med Søndermarken.
 


 

Søndermarken Varmeværk
Brolæggervej 2
6800 Varde
Billedet viser Søndermarken Varmeværk, bestående af to røde murstensbygninger og en høj hvid skorsten.
Kapacitet: 21 MW
Antal kedler: 1 stk. a 7 MW og 1 stk a 14 MW
Skorstenshøjde: 50 m.
Tankanlæg: 2 stk 100 m3 udendørs olietanke

Søndermarken Varmeværk blev etableret i 1981 og tilsluttet transitledningen fra Esbjerg i 1982. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral for Varde Syd, og som fordeler- og pumpestation. 
 

De producerer vores varme

Esbjergværket 
 
Billedet viser Esbjergværket, bestående af en enorm hvid skorsten og store blokbygninger.
 

Esbjergværket står for ca. halvdelen af varmeleverancen til DIN Forsyning. Værket, med blok 3’s karakteristiske 250 meter høje skorsten, ejes af Ørsted (tidl. DONG Energy). Det ligger på Amerikavej ved havnen i Esbjerg. Blok 3 blev sat i drift i 1992. Overskudsvarmen opstår bl.a. i forbindelse med produktion af el.

Esbjergværket Blok 3 er en af verdens mest effektive kulfyrede kraftværker med en maximal effekt på 382 MW.

Skorstenen, der er et af Danmarks højeste bygningsværker, er 250 meter høj, diameteren ved bunden 27,6 meter og diameteren ved toppen er 7,5 meter. 

Læs mere på Ørsteds egen hjemmeside www.orsted.com (den letteste måde at finde informationerne på, er at søge på Esbjergværket i deres søgefunktion)


 

Energnist I/S Affaldsforbrændingen Billedet viser Energnist, en stor sort bygning, med en høj sort skorsten. Bygningens form ligner lidt en crossaint.
 

Energnist I/S Affaldsforbrændingen (tidligere kaldet L90) står for ca. halvdelen af varmeleverancen til DIN Forsyning.

Energnist ligger i Måde, Esbjerg og er et fælleskommunalt affaldsselskab, ejet af 13 kommuner på andelsbasis. Selskabets formål er at forbrænde affald fra de 13 medlemskommuner.
Der håndteres årligt ca. 300.000 ton forbrændingsegnet affald. Anlægget blev sat i drift i 2003.

Anlægget i Esbjerg har en ovnlinje med en samlet årlig kapacitet på ca. 215.000 ton. Anlægget blev taget i brug i 2003 og producerer både el og fjernvarme. På anlægget produceres årligt ca. 460.000 MWh varme og ca. 150.000 MWh el, hvilket svarer til, hvad man forbruger i ca. 25.500 husstande.

Læs mere om Energnist på deres egen hjemmeside www.energnist.dk

Vent venligst...