Selvbetjening

Om vores varme

Vi leverer fjernvarme til Esbjerg by herunder bl.a. Sædding, Hjerting, Tarp og Tjæreborg samt Varde og Alslev byer og desuden Nordby på Fanø. I alt får cirka. 25.500 husstande fjernvarme fra os.

Varmen kommer primært fra overskudsvarme fra det kulfyrede Esbjergværket og fra affaldsforbrændingen Energnist Esbjerg.

Hvis Esbjergværket eller Energnist er ude af drift, står DIN Forsynings egne spid- og reservelastcentraler klar. De sikrer, at vi stort altid vil være i stand til at opretholde varmeforsyningen efter nogle få timer. Produktionen på vores spids- og reservelastcentraler er primært baseret på hhv. bioolie og fyringsgasolie.

Bioolien er CO2-neutral og et rent vegetabilsk produkt. Vi bruger årligt mellem 1.000.000 og 4.500.000 liter. 

Vores spids- og reservelastcentraler fungerer desuden som pumpestationer, så fjernvarmen passerer igennem de mindre værker og videre ud til radiatorerne.

Du kan læse mere om fjernvarme her.

Bestil en rundtur på varmeværket

Vi er ved at bygge Fremtidens Fjernvarme på Esbjerg Havn. Citycentralen og Fremtidens Fjernvarme er i øjeblikket en stor byggeplads.

Derfor er der lukket for almindelige rundvisninger. Særlige rundvisninger kan stadig aftales med Hans-Christian Damm Obel ved kontakt på hco@dinforsyning.dk

Du kan læse mere om Fremtidens Fjernvarme på fremtidensfjernvarme.dk

Vores varmeværker

Andrup Varmeværk

Værket er opført i 1963 og blev tilsluttet distributionsnettet i Esbjerg i 1982. I dag fungerer det primært som fordeler- og pumpestation for Andrup, Skads og Vester Nebel-området. Derudover er det spids- og reservelastcentral sammen med flere andre mindre værker.


Adresse: Majgårdsparken 7, 6705 Esbjerg Ø
Max. varmeleverance: 4,3 MW ~ 4,3 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 1 stk. 30 m³ olietank
Skorstenshøjde: 35 m.
Antal kedler: 1 stk.

Kedel  
Indfyret effekt i MW: 4,3
Byggeår:  1970
Brændsel: Fyringsgasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2030

 


 


 

Citycentralen

Citycentralen blev etableret i 2010 (idriftsat i 2011), og den fungerer i dag som spids- og reservelastcentral i tilfælde af udfald eller revision af en grundlastenhed eller af andre produktionsenheder. Centralens to første kedler har fra begyndelsen af været bestemt til vegetabilsk biooliedrift. Den sidste kedel, der er idriftsat 2019, er dog baseret på naturgas.


Adresse: Stikvejen 5, 6700 Esbjerg
Max. varmeleverance: 155 MW ~ 155 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 1 stk. 2000 m³ udendørs bioolietank og 1 stk. 30 m³ bioolietank
Skorstenshøjde: 50 m.
Antal kedler: 3 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 53,2
Byggeår:  2010
Brændsel: Bioolie/biodiesel
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 53,2
Byggeår:  2010
Brændsel: Bioolie/biodiesel
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast

 

Kedel 3  
Indfyret effekt i MW: 55
Byggeår:  2019
Brændsel: Naturgas
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast

 


 


 

Containercentralen

Containercentralen er vores mobile ”nød-varmeværk”. I tilfælde af at der skulle opstå problemer med at opretholde fjernvarmeforsyningen i et givent område, har vi en lastvognstrailer med et komplet varmeanlæg, indeholdende både kedel og pumper. Den kan vi køre ud og koble til det lokale varmeværk, så der forholdsvis hurtigt kan komme varme på radiatorerne igen.

Nød-varmeværket kan også bruges ved planlagt service af varmeværket, så vi kan tilse pumper mv. inde på varmeværket uden at skulle lukke for varmen til vores kunder.


Adresse: Ingen
Max. varmeleverance: 4,9 MW ~ 4,9 Mjoule/sek.
Tankanlæg: Ingen
Skorstenshøjde: Ingen
Antal kedler: 1 stk.

Kedel  
Indfyret effekt i MW: 4,9
Byggeår:  2017
Brændsel: Fyringsgasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Nødlast
Lasttype i fremtiden: Nødlast

 


 


 

Elkedel

Som en del af vores mix har vi også en elkedel. 

El-kedlens nominelle effekt er 40 MW – dog vil den for det meste være begrænset til noget mindre, pga. andre kørende komponenter, da men maximale effekt vi pt. kan trække fra elnettet er 39 MW (på sigt 50 MW). Varmepumperne trækker op til 20 MW, dertil kommer forbrug på div. pumper og andet udstyr.


Adresse: Sahara 2D
Max. varmeleverance: 40 MW
 

Kedel 1
Indfyret effekt i MW: 40,0
Byggeår:  2023
Brændsel: El
Brændselstype: El-baseret
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast

 


 

Gjesing Varmeværk

Gjesing Varmeværk blev etableret i 1963 og udvidet i 1972. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral, og som fordeler- og pumpestation. Den ene kedel kører på bioolie, den anden på naturgas. 


Adresse: Østervangsvej 18, Gjersing, 6715 Esbjerg N
Max. varmeleverance: 28 MW ~ 28 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 2 stk 500 m³ udendørs olietanke
Skorstenshøjde: 50 m.
Antal kedler: 2 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 17,1
Byggeår:  1972
Brændsel: Bioolie
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 14,5
Byggeår:  1984
Brændsel: Naturgas
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast fra 2025

 


 


 

Hjerting Varmeværk

Hjerting Varmeværk er etableret i 1963 og udvidet i 1972. De oprindelige 3 kedler fra 1963 blev skrottet i 1975, hvor værket blev tilsluttet distributionsnetværket i Esbjerg. Her blev de 2 nuværende kedler med samlet effekt på 19 MW installeret. Værket fungerer i dag som spids- og reservelastcentral samt fordeler og pumpestation. Værket er baseret på fyringsgasolie.


Adresse: Bytoften 4, 6710 Esbjerg V
Max. varmeleverance: 19 MW ~ 19 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 2 stk 30 m³ udendørs olietanke 
Skorstenshøjde: 46 m.
Antal kedler: 2 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 7,8
Byggeår:  1972
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 11,5
Byggeår:  1973
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 


 


 

Sædding Varmeværk

Sædding Varmeværk blev bygget i 1963 og udvidet i 1965/66. I dag fungerer værket som spids- og reservelastcentral. Herudover fungerer værket som fordeler- og booster pumpestation til Sædding-området, Hjerting, Fourfeldt, Guldager samt videre transmission af fjernvarme til Varde. Værket har siden 2007 været baseret på biooliedrift.


Adresse: Sædding Ringvej 9, 6710 Esbjerg V
Max. varmeleverance: 42 MW ~ 42 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 1 stk. 1.000 m³ udendørs olietank 
Skorstenshøjde: 78 m.
Antal kedler: 4 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 11,0
Byggeår:  1965
Brændsel: Bioolie
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 11,0
Byggeår:  1966
Brændsel: Bioolie
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 

Kedel 3  
Indfyret effekt i MW: 6,1
Byggeår:  1970
Brændsel: Bioolie
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 

Kedel 4  
Indfyret effekt i MW: 21,9
Byggeår:  < 1970
Brændsel: Bioolie
Brændselstype: CO2-neutral
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 


 

Søndermarken Varmeværk

Søndermarken Varmeværk blev etableret i 1981 og tilsluttet transitledningen fra Esbjerg i 1982. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral for Varde Syd, og som fordeler- og pumpestation. Værket blev i 2021 omlagt fra fyringsgasolie til naturgas.


Adresse: Brolæggervej 2, 6800 Varde
Max. varmeleverance: 20 MW
Skorstenshøjde: 50 m.
Antal kedler: 2 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 7,3
Byggeår:  1979
Brændsel: Gas
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast fra 2025

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 16,6
Byggeår:  2002
Brændsel: Gas
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast fra 2025

 


 


 

Tarp Varmeværk

Tarp Varmeværk blev etableret i 1966 og fungerer i dag som spids- og reservelastcentral og som pumpe- og fordelingscentral. Driften på værket er baseret på fyringsgasolie.


Adresse: Hammeren 7, 6715 Esbjerg N
Max. varmeleverance: 10,6 MW ~ 10,6 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 1 stk. 30 m³ olietank
Skorstenshøjde: 50 m.
Antal kedler: 3 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 4,6
Byggeår:  < 1970
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2030

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 2,7
Byggeår:  1966
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2030

 

Kedel 3  
Indfyret effekt i MW: 5,0
Byggeår:  2002
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2030

 


 

Tjæreborg Varmeværk

Tjæreborg Varmeværk blev etableret i 1965. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral, og som fordeler- og pumpestation. Værket er baseret på fyringsgasoliedrift.


Adresse: Skolevej 5-7, 6731 Tjæreborg
Max. varmeleverance: 9,3 MW ~ 9,3 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 1 stk. 30 m³ olietank
Skorstenshøjde: 40 m.
Antal kedler: 2 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 5,5
Byggeår:  1969
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2030

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 5,5
Byggeår:  1974
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2030

 


 


 

Toften Varmeværk

Værket er opført i 1970 og blev tilsluttet transitledningen fra Esbjerg i 1982. I dag fungerer det primært som fordeler- og pumpestation for Varde Nord og Varde Midt. Derudover er det spids- og reservelastcentral. Værket er baseret på fyringsgasolie.


Adresse: Toften 1, 6800 Varde
Max. varmeleverance: 42 MW
Tankanlæg: 2 stk. 100 m³ olietanke
Skorstenshøjde: 30 m.
Antal kedler: 3 stk.

Kedel 1  
Indfyret effekt i MW: 16,5
Byggeår:  2013
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Spidslast fra 2025

 

Kedel 2  
Indfyret effekt i MW: 16,5
Byggeår:  1998
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 

Kedel 3
Indfyret effekt i MW: 16,5
Byggeår:  1989
Brændsel: Fyrings gasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids- og reservelast
Lasttype i fremtiden: Nødlast fra 2025

 


 

Vester Nebel Varmeværk

Vester Nebel Varmeværk blev etableret i 1987 og ombygget i 1998. Det fungerer i dag som spids- og reservelastcentral samt fordeler- og pumpestation. Værket er basseret på fyringsgasolie. 

Det har tidligere bl.a. fungeret som forsøgsanlæg med elproduktion på to vindmøller og varmepumpeanlæg med jordslanger. Disse anlæg er i dag nedlagt og erstattet af en 1,25 MW varmtvandskedel, som har tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne lokalområdet og Esbjerg Lufthavn.

"Halmladen" i forbindelse med værket er efter større udvidelse/ombygning i løbet af 2005 blevet til idrætshal for lokalområdet.


Adresse: Hygumvej 23, 6705 Esbjerg Ø
Max. varmeleverance: 1,25 MW ~ 1,25 Mjoule/sek.
Tankanlæg: 1 stk. 30 m³ olietank
Skorstenshøjde: 15 m.
Antal kedler: 1 stk.

Kedel  
Indfyret effekt i MW: 1,5
Byggeår:  1988
Brændsel: Fyringsgasolie
Brændselstype: Fossil
Lasttype: Spids og reservelast
Lasttype i fremtiden: Planlægges nedlagt i 2024

 


 


 

De producerer vores varme

Esbjergværket 
 
Billedet viser Esbjergværket, bestående af en enorm hvid skorsten og store blokbygninger.
 

Esbjergværket står for ca. halvdelen af varmeleverancen til DIN Forsyning. Værket, med blok 3’s karakteristiske 250 m høje skorsten, ejes af Ørsted (tidl. DONG Energy). Det ligger på Amerikavej ved havnen i Esbjerg. Blok 3 blev sat i drift i 1992. Overskudsvarmen opstår bl.a. i forbindelse med produktion af el.

Esbjergværket Blok 3 har en maksimal effekt på 382 MW.

Læs mere på Ørsteds egen hjemmeside www.orsted.com (søg på Esbjergværket i søgefunktion)


 

Energnist I/S Affaldsforbrændingen Billedet viser Energnist, en stor sort bygning, med en høj sort skorsten. Bygningens form ligner lidt en crossaint.
 

Energnist I/S Affaldsforbrændingen (tidligere kaldet L90) står for ca. halvdelen af varmeleverancen til DIN Forsyning.

Energnist ligger i Måde, Esbjerg og er et fælleskommunalt affaldsselskab, ejet af 13 kommuner på andelsbasis. Selskabets formål er at forbrænde affald fra de 13 medlemskommuner.
Der håndteres årligt ca. 300.000 ton forbrændingsegnet affald. Anlægget blev sat i drift i 2003.

Anlægget i Esbjerg har en ovnlinje med en samlet årlig kapacitet på ca. 215.000 ton. Anlægget blev taget i brug i 2003 og producerer både el og fjernvarme. På anlægget produceres årligt ca. 460.000 MWh varme og ca. 150.000 MWh el, hvilket svarer til, hvad man forbruger i ca. 25.500 husstande.

Læs mere om Energnist på deres egen hjemmeside www.energnist.dk

Overskudsvarme

Varmen i vores fjernvarmenet kommer ikke kun de store produktionsenheder. En del af varmen kommer fra virksomheder. Ved eksempelvis produktion eller køling kan der være varme i overskud, som vi kan genbruge i vores fjernvarmenet. Ved at bruge genbruge ressourcer, der for andre er et restprodukt, kan vi gøre fjernvarmen grønnere.

Hvis du som virksomhed har varme i overskud, så hører vi meget gerne fra dig. Måske kan vi lave en aftale, der er til glæde for både din forretning og vores klima. 

Disse virksomheder leverer i dag genbrugsvarme til vores fjernvarmenet: 
Sky-Light, Varde
DanGard A/S, Esbjerg
Novrup Krematorie, Esbjerg 
SuperBrugsen Esbjerg Storcenter
Kvickly i Varde
Slagter Theilgaard, Esbjerg
Varde Laks, Varde
SuperBrugsen Tjæreborg
Rens Øst, Esbjerg
Rens Vest, Esbjerg
Coop 365discount, Hjertingvej, Esbjerg
Den Røde Okse Catering, Esbjerg


 

Planer for grøn omstilling af varme

I dag er den fjernvarme, vi leverer, primært baseret på affaldsforbrænding (Energnist), og det kulfyrede Esbjergværket. Planen er, at Esbjergværket skal lukke, og vi er i gang med en stor omstilling af varmeproduktionen til grønnere varmekilder. Målet er at have mange mindre, men bæredygtige, enheder, hvor vi kan skifte mellem de billigste og grønneste i løbet af dagen og i løbet af året.

Vi er i gang med at opbygge en ny varmeproduktion på Esbjerg Havn. Produktionen er en kombination af flere forskellige varmekilder, der fx kan udnytte, når strømmen er grøn og billig. Hjørnestenene i den kommende varmeproduktion på Esbjerg Havn er en havvandsvarmepumpe, en elkedel og en fliskedel. Projektet kalder vi Fremtidens Fjernvarme. Du kan læse meget mere her. 

Foruden byggeriet af Fremtidens Fjernvarme arbejder vi løbende på at lave aftaler med industrien om overskudsvarme. Vi forventer bl.a. at kunne aftage overskudsvarme fra to store Power-to-X anlæg, der forventes at blive opført i Esbjerg inden for de kommende år. Varmen fra de to anlæg vil kunne dække en stor mængde af vores kunders varmebehov.

Når de planlagte anlæg er etableret, og der er en stabil overskudsvarmeleverance, er planen at påbegynde udfasningen af de fossile nødlastanlæg. Det forventes at ske frem mod 2030.

 

Sådan er din varme sammensat (fjernvarmedeklaration)

Den fjernvarme, som DIN Forsyning leverer, kommer fra en række forskellige varmekilder. 

Her kan du bl.a. se sammensætning af varmekilder, CO2-udledning og andel af hhv. fossilfri og vedvarende energi. Du finder fjernvarmedeklarationen nedenfor.
 

Om fjernvarmedeklarationen
Det er lovpligtigt for os som fjernvarmeleverandør at opgøre, hvilke varmekilder vores varme består af, hvilke partikler der udledes, og varmens CO2-belastning. Vi skal desuden fortælle om vores grønne omstillingsplaner, hvilket vi gør med glæde, da det er en vigtig del af vores strategi "Fra dygtige til bæredygtige" og vores ambitioner om intet spild og fossilfri værdikæde. Læs mere om vores planer for grøn omstilling af fjernvarmen her. 

Vil du vide mere om baggrunden, kan du læse mere på Energistyrelsens hjemmeside.  

 

Vent venligst...
loading