Selvbetjening

Strategi for beskyttelse af kildefelter

I Danmark har vi en unik ressource i form af vand i undergrunden, der kan drikkes. De senere år er problemer  med forurening af vandet med miljøfremmede stoffer dog blevet større, og det rene grundvand er på vej til at blive en knap ressource.

Hos mange vandforsyninger landet over bliver der løbende konstateret nye pesticider og andre typer miljøfremmede stoffer i det vand, der pumpes op. Det er ingen undtagelse hos os, og derfor har vi lagt en ambitiøs strategi for, hvordan vi vil sikre fremtidens drikkevand, så der også er rent vand i hanen til de kommende generationer.

Sikring af 3.500 hektar jord
Strategien går ud på at investere i at sikre de kildefelter, der leverer vand til vores kunder. Kildefelter dækker over både det område, hvor boringerne ligger, og de grundvandsdannende oplande, som strækker sig over store arealer. Det drejer sig om i alt 3.500 ha. jord fordelt over ni kildefelter.

 

Indsatsen er rettet imod alle typer miljøfremmede stoffer, dvs. både pesticider, men også olie- og benzinprodukter, industrielle produkter som f.eks. klorerede opløsningsmidler og ikke mindst PFAS.
 

Jordfordeling, skovrejsning og partnerskaber
Strategien indeholder et katalog over mulige måder at sikre et kildefelt på. Et af de mest fremtrædende greb er at samarbejde med landbruget om jordfordeling og på den måde sikre os den jord, der er afgørende.

Et andet virkemiddel er at indgå partnerskaber med fonde eller virksomheder, fx om skovrejsning eller vedvarende energianlæg. Og vi vil meget gerne i dialog med interesserede parter. 

Du kan læse hele strategien her.

 

Vent venligst...
loading