Selvbetjening

Aflevering af slam og spildevand

DIN Forsyning er underlagt mange love og tilladelser, som regulerer blandt andet krav til vores spildevand. Disse krav er med til at beskytte det omkringliggende miljø mod uønskede kemikalier og gifte.

 

In English 

Vi har et stadigt stigende fokus på risikoen for, at slammet kan indeholde miljøfremmede og uønskede stoffer. Derfor er det vigtigt for os at have løbende dokumentation for, hvor slammet kommer fra. I DIN Forsyning arbejder vi desuden målrettet på at sikre, at vi bruger vores ressourcer optimalt, og det gør vi bedst med en ensartet måde at behandle vores slam på.

Alle, der afleverer spildevand, spulevand og slam til vores renseanlæg i Esbjerg og Varde kommuner vil blive opkrævet et beløb per m³. Derudover skal alle leveringer registreres via nedenstående formular.

Priserne bliver reguleret hvert år, og de gældende priser ligger her.

Formular

Felter markeret med * er obligatoriske
og skal udfyldes.

 Erklæring

Underskriveren erklærer at være bekendt med gældende “Regulativ for modtagelse og behandling på renseanlæg” og de i dette indeholdte krav for modtagelse på renseanlæg og ansvarsregler. Underskriveren er i henhold til disse regler ansvarlig for, at ovenstående leverance er oplyst korrekt, og at den opfylder regulativets krav for modtagelse på rensningsanlæg. Underskriveren erklærer sig endelig bekendt med, at en tilsidesættelse af kravene, såsom fejlagtige oplysninger kan medføre driftsforstyrrelser, som påfører DIN Forsyning et økonomisk tab, for hvilket der vil blive rejst erstatningskrav.

Vent venligst...
loading