Selvbetjening

Indsamling af affald fra virksomheder

​DIN Forsyning tilbyder indsamling af affald fra mindre virksomheder, som har affald som i omfang og mængde svarer til en husholdning. I praksis betyder dette, at vi tilbyder virksomheder at indsamle samme 10 affaldstyper, i samme beholderstørrelser og med samme tømningsfrekvenser, som vi tilbyder private.

 

Mange små virksomheder har affald, der minder om husholdningernes, og de er ikke altid attraktive kunder for de private affaldsindsamlere på grund af deres små affaldsmængder. Det har hidtil betydet, at virksomhedernes ofte kun har en beholder til forbrændingsegnet affald stående, og det har givet svære kår for en god affaldssortering.

Det giver miljømæssigt god mening, fx at tage frisørens el. tøjforretningens lille mængde madaffald med, når vi alligevel fx tømmer madaffald ved lejligheden/boligen ved siden af. Vi har den fordel, at vi tømmer forholdsvis ofte ved private, og derved har mulighed for at medtage mindre mængder – uden større omkostninger eller miljøbelastning.

I alt, tilbydes indsamling af 10 typer af affald: mad, rest, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, farligt affald og tekstilaffald. Hvis man på en virksomhed kun har mad/restaffald i mængder svarende til en husholdning, så kan man nøjes med at tilmelde sig for disse to affaldstyper og indgå aftale med en privat indsamler om de øvrige genanvendelige affaldstyper.

Virksomheder kan også frit vælge andre aktører, så det er frivilligt for virksomhederne om de vil benytte vores ordning.

Priserne for tømning fra erhverv fremgår af vores prisliste.

Find prisen

 

Ønske man som virksomhed at tilmelde sig vores ordning, skal man kontakte os på kundecenter@dinforsyning.dk eller 74 74 74 74.

 

 

Vent venligst...
loading