Selvbetjening

Tillykke med dit nye hus eller lejlighed – og tillykke med at flytte ind i et hjem med fjernvarme. Det er nemlig nemt at have fjernvarme.

 

Princippet i fjernvarme er enkelt. DIN Forsyning producerer varmt fjernvarmevand, der sendes ud til din bolig. I lejligheden eller huset flyder der uendelige mængder af varmt vand i rørene, som bruges til at varme hjemmet op via gulvvarme eller radiatorer, og der er varmt vand i bruser og vandhaner. Når du har brugt varmen i vandet, sendes det afkølede vand retur til os, hvor vi varmer det op igen.

Fjernvarmevandet varmer dit vand op til bruser og vandvander

Umiddelbart efter din varmemåler sidder er en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Selvom det er to forskellige systemer, er det fælles, at der inden i er små rør med fjernvarmevand, der overfører varmen til dit kolde brugsvand. Det er derfor også her, du kan justere temperaturen på dit varme vand. Er du i tvivl om, hvordan dit anlæg virker, anbefaler vi, atdu tager en snak med en VVS’er.

Næsten ingen vedligehold – vi passer systemet

Det er de færreste af vores kunder, der skænker fjernvarme en tanke. Vores 100.000 forbrugere tænder bare for vandhanen eller radiatoren, og så virker det; huset bliver varmt og danner rammen for familiens andre aktiviteter.

Det virker, fordi vi passer systemet udenfor dit hus. Vi overvåger systemet, lapper huller i rørene og styrer temperaturen. Som ejer skal du derfor kun tage dig af anlægget inde i huset.

selfservice-icon

Hjælp til nye kunder

Flyttemeddelelse
Tilmeld betalingsservice
Afregningsperioder mv.

Som fjernvarmekunde skal du sikre dig, at dit anlæg virker – både for din egen skyld og for vores.

Lær dit anlæg at kende

Som nyindflyttet skal du lære dit hus at kende. Her kan det være en god ide at bestille en vvs’er eller få hjælp af en kyndig nabo til at gennemgå dine vand- og varmeinstallationer. En vvs’er kan hjælpe dig med teste systemet og indstille det, så du bruger varmen optimalt.

Lær din måler at kende

Din varmemåler kan meget mere end at vise forbruget. Den også fortælle dig, om anlægget virker optimalt ved at kigge på temperaturen af fjernvarmevandet ind i boligen og ud af boligen. En lille forskel i temperaturen betyder, at dit anlæg ikke virker optimalt.

Du finder manualerne til vores varmemålere på denne side.

Spar penge på et godt anlæg

Temperaturen på fjernvarmevandet, der løber ud af din bolig skal være så lav som mulig. Derfor har vi indført en økonomisk fordel til de mange kunder, som udnytter energien og sender vand på under 30 grader retur til os.

Når returvandet er kølet godt af, får vi nemlig:

  • Færre udgifter til pumpning af vand rundt i ledningsnettet og et mindre varmetab.
  • Mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør.
  • Bedre udnyttelse af energien ved vores store varmepumper

og det er alle faktorer, der giver mulighed for lavere priser for vores kunder.

Modsat opkræver vi ekstra, hvis temperaturen på dit returvand er på over 40 grader. En høj temperatur betyder nemlig ekstra udgifter. Vi synes derfor, det giver en fair varmeregning, hvis de dygtige belønnes, og dem, der giver os ekstra udgifter, betaler lidt mere.

Log dig op minside.dinforsyning.dk og se, hvordan dit anlæg udnytter energien.

Videre

 

 

Gode råd til bedre udnyttelse af varmen

 

Dit varmeanlæg

For at kunne opnå en lav returtemperatur er det nødvendigt, at dit varmeanlæg er indstillet korrekt.

Viser dit anlæg en for høj returtemperatur, anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret VVS'er, der kan give dit anlæg et eftersyn.

 

 

Dine varmevaner

Din brug af radiatorer, gulvvarme og det varme vand mm. påvirker også din returtemperatur.

Følger du nedenstående råd, kan du være med til at sikre en lav gennemsnitlig returtemperatur på dit varmeanlæg.

Gode varmeråd

1) Radiatoren

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der en rislende lyd i radiatoren.

2) Gulvvarme

Find en passende indstilling, og undlad yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme slår igennem. Fremløbstemperaturen styres i dag normalt automatisk via vejrkompenseringen.

3) Temperaturen

21˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. fem procent større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum.

4) Ingen tildækning

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten.
Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket.

5) Det varme vand

Indstil temperaturen pa det varme brugsvand til 50-55˚C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser og dermed et mindre effektivt system.

Vi arbejder målrettet mod grønnere fjernvarme*

Fjernvarme kan produceres ud fra mange forskellige energikilder. Historisk har olie og gas været anvendt, men i dag er der et væld af grønne løsninger. I Esbjerg får vi halvdelen af varmen som overskudsvarme fra affaldsforbrændingen, men vi snart selv producerer den anden halvdel med havvandsvarmepumpe, elkedel, bioolie, gas og træflis.

Hos DIN Forsyning arbejder vi målrettet mod at mindske fossile brændsler i vores fjernvarme. I 2025 har vi helt udfaset kul med havvand og el, hvilket bringer os et godt stykke mod fossilfri fjernvarme. I de næste år vil vi arbejde med at udfase naturgas og dieselolie på vores varmeværker, så vi i 2030 helt er fri for fossile brændsler.

Målet er også, at når vi sammenligner fjernvarme med fx individuelle varmepumper, skal vi være et grønnere alternativ målt på co2-udledning.

*Læs mere om grøn fjernvarme på dinforsyning.dk/grønfjernvarme

Hvis du planlægger at vælte eller opsætte vægge, er det også en god ide at tage en vvs’er med på råd, så dit varmeanlæg kan blive tænkt ind i ombygningen. Det kan du læse mere om her.

Videre
Vent venligst...
loading