Selvbetjening

Temperaturrabat eller -gebyr

Som varmekunde bliver du ikke kun afregnet ud fra forbrug og størrelsen på dit hus. Du bliver også afregnet efter, hvor godt du udnytter varmen. På den måde sikrer vi en fair varmeregning og en grønnere fjernvarme.

 

Er du varmekunde hos os skal du indstille dit varmeanlæg rigtigt, så du får det maksimale ud af varmen. Har du indstillet anlægget rigtigt, skal vi lede en mindre mængde opvarmet fjernvarmevand til din bolig, for at du kan holde varmen. For jo mere fjernvarmevand, vi skal pumpe ud til dig, jo større omkostninger både økonomisk og for vores miljø. Derfor giver vi dig faktisk rabat på din varmeregning, hvis du har styr på dit anlæg.

Omvendt mener vi ikke, det er fair at dine naboer skal betale ekstra, fordi dit anlæg ikke fungerer korrekt. Hvis du ikke udnytter varmen, får du et ekstra gebyr, som dækker vores ekstraomkostninger.

Når returvandet er kølet godt af, får vi nemlig:
 

 • ​Mindre udgifter til pumpning af vand rundt i ledningsnettet (elektricitet).
   
 • Mindre varmetab i ledningsnettet.
   
 • Mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør.
   
 • Lavere omkostninger for vores varmeselskab.
   
 • Mere effektiv varmeproduktion.
   

og det er alle faktorer, der giver mulighed for lavere priser for vores kunder. 

En fair varmeregning

Temperaturrabatten eller -gebyret skal derfor sikre en mere fair varmeafregning. Det gør vi ved at belønne de kunder, der belaster varmesystemet mindst og kunder, der ikke udnytter vores fælles varmesystem godt nok, får en merudgift.

Rabatten eller gebyret udregner vi på baggrund af varmemålerens informationer om den gennemsnitlige returtemperatur over året. Hos os sker beregningen automatisk, men du kan også selv følge med både på selve måleren eller i kundeportalen.

Rund blå cirkel med teksten "temperaturrabat"

Du får rabat på varmen,
hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur under 30 ˚C.
Det markerer, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig, før det sendes retur til os.

Rund blå cirkel med teksten "temperaturgebyr"

Du får ekstra gebyr på varmen,
hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur over 40 ˚C.
Det markerer, at du er dårlig til at afkøle fjernvarmevandet i din bolig. Du har en dårlig drift af dit varmeanlæg, og udnytter ikke fjernvarmen godt nok.

 

 

Beregn din temperaturrabat eller -gebyr

Prøv vores beregner og se, hvilken konsekvens din temperatur har for din varmeregning.

Gå til beregner

 

 

Gode råd til bedre udnyttelse af varmen

 

Dit varmeanlæg

For at kunne opnå en lav returtemperatur er det nødvendigt, at dit varmeanlæg er indstillet korrekt.

Viser dit anlæg en for høj returtemperatur, anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret VVS'er, der kan give dit anlæg et eftersyn.

 

 

Dine varmevaner

Din brug af radiatorer, gulvvarme og det varme vand mm. påvirker også din returtemperatur.

Følger du nedenstående råd, kan du være med til at sikre en lav gennemsnitlig returtemperatur på dit varmeanlæg.

Gode varmeråd

1) Radiatoren

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der en rislende lyd i radiatoren.

2) Gulvvarme

Find en passende indstilling, og undlad yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme slår igennem. Fremløbstemperaturen styres i dag normalt automatisk via vejrkompenseringen.

3) Temperaturen

21˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. fem procent større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum.

4) Ingen tildækning

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten.
Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket.

5) Det varme vand

Indstil temperaturen pa det varme brugsvand til 50-55˚C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser og dermed et mindre effektivt system.

Vent venligst...
loading