Selvbetjening

Vakuumsystemet i Houstrup

I sommerhusområdet Houstrup har vi et stort vakuumsystemet. Hver sommerhus har et vakuumtoilet tilsluttet systemet og når der skylles ud i toilettet, åbnes en ventil og spildevandet bliver suget ud i hovedledningen og ender i store tanke ved vakuumcentralen. Herefter pumpes spildevandet til renseanlægget i Nr. Nebel, hvor det renses på normal vis.

Grafik der viser et spildevandsledningsnet der går fra huse til en fællesledning og videre til et renseanlæg

Tilstopning af stikledninger/rør
Vakuumsystemet består af et netværk af små rør. Da rørene var nye, var der god plads til spildevandet og systemet fungerede fint i mange år. Her 40 år efter har det imidlertid vist sig, at spildevandet danner Struvit, som populært sagt er forstenet spildevand. Struvit er dannet, fordi spildevandet har fået lov at ligge for længe i rørene uden bevægelse. Struvit lægger sig som belægning indvendig i rørene og bliver med årerne tykkere, og spildevandet kan sætte sig fast i rør og samlinger. Dermed mister toilettet sug og kan ikke bruges. Hvis spildevand sætter sig fast i en hovedledning, vil alle toiletter tilsluttet den pågældende ledning miste sugeevne. Derfor har vi de sidste år ”afkalket” systemet, så stuvitten opløses og fjernes. Systemet kræver hyppig vedligehold, men som bruger kan du også gøre meget for at hjælpe systemet.

Systemet kan kun transportere almindeligt toiletaffald og toiletpapir.

Vat, hygiejnebind, bleer, aviser, beklædningsgenstande, m.v. må ikke smides i toilettet. Dette vil tilstoppe systemet, og vakuumforbindelsen bliver i så fald afbrudt.

Vent venligst...
loading