Selvbetjening

Job

Kom med på vores rejse fra dygtige til bæredygtige

I DIN Forsyning er vi knap 300 medarbejdere, der arbejder målrettet for en bæredygtig udvikling.

Tidligere var vores øverste mål sikker drift. Nu sikrer vi en stabil drift samtidig med, at vi omstiller vores forretning til at bidrage til et bæredygtigt samfund. Derfor siger vi, at vi går fra dygtige til bæredygtige. 

Rejsen fra dygtige til bæredygtige kræver et stærkt hold af medarbejdere, der brænder for at arbejde for en bæredygtig verden. 

Involvér dig og sæt din viden i spil
Som vores kommende kollega får du mulighed for at påvirke den måde, vi gør tingene på. Vi tror på, at vi opnår de bedste resultater, når beslutningerne træffes af dem, der har den største viden.

Derfor er det vigtigt, at du involverer dig og sætter din viden i spil, især når du kan se, at vi kan løse en opgave bedre, smartere eller med færre ressourcer. Vi ved, det kræver både ansvar og mod, men du kan altid regne med, at gode kolleger står klar med en hjælpende hånd. Når vi lægger vores hjerner sammen og deler vores viden med hinanden, kan vi opnå meget mere i fællesskab, end vi kan hver for sig.


Vil du være med?
Send os en ansøgning via formularen på en af de opslåede stillinger, eller send os en uopfordret ansøgning.  

Aktuelle stillinger

Stilling Afdeling Ansøgningsfrist Ansøg
Driftsteknikere med fokus på stabil drift, fællesskab og den grønne omstilling Varmeproduktion 5. august 2024 Søg jobbet Gå til stilling
Vedligeholdelsestekniker Varmeproduktion 14. august 2024 Søg jobbet Gå til stilling
IT-supporter IT 12. august 2024 Søg jobbet Gå til stilling

 

 

Studerende

Hos DIN Forsyning er vi altid åbne for innovative ideer til, hvordan vi fortsat kan udvikle os og skabe størst mulig værdi for vores kunder. Vi har spændende opgaver inden for vand, varme, spildevand, klimatilpasning, genbrug, kemi, kommunikation, Supply Chain, økonomi og meget mere. Og i en branche i rivende udvikling har vi brug for konstant at få tilført ny viden og dele den viden, vi selv har fået.

Er du som studerende interesseret i at bruge os som case i en opgave eller komme i praktik hos os? Så er du meget velkommen til at sende en ansøgning og dit CV via formularen til uopfordrede ansøgninger. Vi vil meget gerne samarbejde med studerende, som er en vigtig kilde til ny viden og inputs til nye metoder, så vi kan gøre tingene endnu bedre.

Inden vi eventuelt indleder et samarbejde, starter vi altid med en snak. På den måde får du som studerende mulighed for at sætte dig ind i vores branche og udfordringer, og vi får mulighed for at lære dig bedre at kende. Her aftales også det videre forløb. Hvis vi indleder et samarbejde med dig, er vi indstillet på at bruge tid på dig, og derfor stiller vi også nogle få krav: Du skal tage opgaven seriøst og stile efter en god karakter. Du skal efter opgaven er afleveret, komme forbi og præsentere dine konklusioner eller produkt, og så vil vi rigtig gerne have en kopi af din opgave.

Vores medarbejdere har travlt med deres daglige opgaver, og derfor kan du risikere, at vi ikke kan finde tid til dig lige med det samme. Kontakt os derfor i rigtig god tid. Så lover vi at gøre vores bedste for at arrangere et hurtigt møde.

Om at arbejde i DIN Forsyning - ingeniør

Med 2030-strategien ”Fra dygtige til bæredygtige” ønsker DIN Forsyning at tage et aktivt ansvar i den grønne omstilling. Det kræver viden om nye teknologier, mod til at tænke ud af boksen og samarbejde  med flere parter.

Jacob Brøndsted Andersen dimitterede som civilingeniør i miljøteknologi i  2012 og indledte sin karriere med syv år i rådgiverbranchen. Da han blev tilbudt jobbet som planlægningsingeniør i DIN Forsynings projektafdeling, greb han muligheden for at prøve noget nyt:

- Som rådgiver kommer man ind og arbejder med nogle specifikke detaljer. Nu sidder jeg i maskinrummet og er med hele vejen rundt – fra myndighedernes godkendelse til arbejdet udføres af entreprenørerne. Det er en vinkel, som var interessant for mig at prøve. En stor del af mit arbejde består i at planlægge vores fremtidige investeringer på spildevandsområdet. Det er et stort ansvar, at vi sørger for at investere kundernes penge på den måde, som giver dem mest værdi, fortæller han.


 

Løfter blikket mod nye ambitioner
DIN Forsynings vision er fortsat at skabe størst mulig værdi for kunderne. Men med den nye strategi ”Fra dygtige til bæredygtige” har selskabet valgt at løfte blikket mod nye ambitioner om aktivt at begrænse sit negative aftryk på omgivelserne, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes.
 
-Det er ikke let, for der er mange modsatrettede interesser, men det er rigtig spændende. Hvordan kan vi udfordre”plejer”? Det handler om at udnytte den nyeste teknologi og at have mod til at gøre tingene på en ny måde. Vi skal have dialog med myndighederne og finde kompromiser med dem, og vi sparrer med uddannelsesinstitutioner og andre forsyningsselskaber for at finde de bedste løsninger i fællesskab. Vi har flyttet os meget som virksomhed. Vi er mere villige til at tænke ud af boksen, fordi der er opstået et behov for, at vi passer bedre på naturen, slutter Jacob Brøndsted Andersen.

Interviewet med Jacob Brøndsted Andersen har været bragt i Karrierevejen, som en er en karrierehåndbog for maskinmestre. 

Om at arbejde i DIN Forsyning - maskinmester

 

Hvis du vil være en del af fremtidens bæredygtige forsyning, er DIN Forsyning et oplagt valg. Læs om maskinmester Ole Lykkes arbejde med en bæredygtig varmeforsyning for fremtiden.

Der er store ambitiøse planer om store investeringer, som de kommende år vil omstille forsyningen af varme, vand, spildevandsrensning og affaldssortering, så DIN Forsyning bidrager til målet om et mere bæredygtigt samfund.

- Vi arbejder meget med fremtiden og bæredygtighed, og der er netop implementeret en ny 2030 strategi ”Fra dygtige til bæredygtige” med fokus på udvalgte FN verdensmål om bl.a. grøn omstilling og bæredygtighed, siger Ole Lykke, der er ansat som driftsmester for fjernvarmen. Han står for drift og vedligehold af alt det, der er over jorden, det vil sige pumpestationer, spids- og nødlastcentraler og så videre. 

- Jeg har en koordinerende rolle, hvor jeg har en håndfuld medarbejdere, som jeg kan sende ud til de forskellige opgaver. Det er nyt for mig at have en koordinerende rolle, men det var et godt udviklingstræk i min karriere, og så længe det giver mening, så er det meste muligt hos DIN Forsyning,« siger han.

Fremtidens Fjernvarme
DIN Forsyning er en virksomhed i rivende udvikling, og især ét projekt fylder rigtig meget de kommende år. Det kulfyrede Esbjergværk lukker i 2023, og derfor er DIN Forsyning i gang med projektet ’Fremtidens Fjernvarme’, som skal erstatte Esbjergværket med verdens største havvandsvarmepumpe-anlæg på 50MW, samt en 60MW fliskedel, et 40MW elkedelanlæg og en ny fjernvarme fordelercentral.

- Det er et super spændende projekt, som er med til at sikre den bæredygtige omstilling, og der bliver masser af opgaver for maskinmestre, siger Ole Lykke, der som driftsmester skal medvirke til at drifte anlægget, når det står klar.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor DIN Forsyning er et godt sted for maskinmestre:
- Hvis man gerne vil forsyningsbranchen, så er DIN Forsyning en virksomhed med gode udviklingsmuligheder, som gerne vil gå forrest i den grønne omstilling og være en forgangsvirksomhed, siger Ole Lykke.

Interviewet med Ole Lykke har været bragt i Karrierevejen, som en er en karrierehåndbog for maskinmestre. 

Send os en uopfordret ansøgning

Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning via skemaet herunder. 

Vi behandler din ansøgning fortroligt, og vi gemmer den i seks måneder i tilfælde af, at der dukker en relevant stilling op.

Erfaring:

Uddannelse:

Præferencer:

Vent venligst...
loading