Selvbetjening

Bestyrelsen

Bestyrelsen for selskaberne i DIN Forsyning består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer fra Esbjerg Kommune og tre fra Varde Kommune. Derudover er der i holdingselskabet og i serviceselskabet tre medarbejderrepræsentanter, mens der i vand- og spildevandsselskabet er to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en fire-årig periode.

Bestyrelsen 2022-2025

Bestyrelsens fordeling

Bestyrelserne for de enkelte selskaber i koncernen er sammensat på forskellig vis i henhold til selskabslovgivningen og de forskellige branchelovgivninger.

Sammensætningen fremgår af de enkelte selskabers vedtægter, godkendt af generalforsamlingen og anmeldt til Erhvervsstyrelsen i henhold til gældende lov. Sammensætningen fremgår af figuren nedenfor.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer har plads i alle bestyrelserne – DIN Forsyning Holding A/S, DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Varme A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S og DIN Forsyning Affald A/S.

Medarbejderrepræsentanterne har plads i DIN Forsyning A/S og DIN Forsyning Holding A/S.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har plads i DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S. Samtidigt har medarbejderrepræsentanterne og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer observatørstatus i de bestyrelser, hvor de ikke har sæde.

(klik på billedet for at se det i større format)

Et diagram der viser DIN Forsynings opbygning. Øverst ses to kasser med Esbjerg Kommune og Varde Kommune der begge går ned i en kasse med DIN Forsyning Holding. Ud fra DIN Forsyning Holdning går frem streger ned i fem kasser, hhv. DIN Forsyning Vand A/S, DIN forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning, DIN Forsyning Varme A/S og DIN forsyning Affald A/S.

Vent venligst...
loading