Selvbetjening

Love, regler og benchmark

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter. Til at holde øje med, at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan.

Samtidig har vi selv nogle forhold mellem dig som kunde og os som leverandør af en vare eller ydelse, som vi regulerer i regulativer og bestemmelser.

Nedenfor kan du se de specifikke regler indenfor spildevandsområdet.

Betalingsvedtægt for spildevand

Vandaflednings- og tilslutningsbidrag opkræves for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er tilknyttet DIN Forsyning Spildevand A/S. Nedenstående er link til den gældende betalingsvedtægt for selskabet.

Spildevandsplaner

Spildevandsplaner beskriver grundlaget for Spildevandsforsyningsselskabernes indsats og drift på spildevandsområdet de næste år frem i tiden.

En spildevandsplan er en kommunal udarbejdet sektorplan, der vedtages politisk i hver kommune, og sætter også rammerne for myndighedsarbejdet. Kommunerne er overordnet myndighed på spildevandsområdet mens spildevandsforsyningsselskaberne er udførende. Lovgivningen lægger  op til en sparring/dialog mellem kommuner og spildevandsforsyningsselskaberne, både i forbindelse med udarbejdelse af en spildevandsplan og løbende under dennes planperiode.

DIN Forsyning har løbende kontakt og samarbejde med både Esbjerg og Varde Kommuner om blandet andet spildevandsplanerne.

Herunder finder du links til de gældende spildevandsplaner for hhv. Esbjerg og Varde Kommuner:

Vandsektorloven og benchmarking

Vand- og Spildevandsselskaber har jf. Vandsektorloven siden 2011 været underlagt økonomisk regulering og krav til benchmarking for at sikre, at selskaberne drives så effektivt som muligt.

Reguleringen er forankret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under Vandtilsyn.

 

Procesbenchmarking

Vandsektorloven stillede frem til 2017 krav til, at vandselskaberne deltog i procesbenchmarking jf. LBK 173. Procesbenchmarkingen blev implementeret i den i forvejen anvendte benchmarking via brancheforeningen DANVA, og resultaterne kan ses de i årlige udgaver af ”Vand i Tal”. Procesbenchmarkingen er fortsat siden 2017, som et værktøj til at sammenligne værdifulde nøgletal med andre forsyningsselskaber.

Performancebenchmarking

Med ændring af Vandsektorloven i 2016 og deraf vedtagelse af BEK 1234 ændredes kravet fra procesbenchmarking til performancebenchmarking af Vandselskaberne.

Performancebenchmarkingen omfatter emner indenfor sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø og er forankret i Miljøstyrelsen. De årlige resultater publiceres ligeledes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Klagevejledning vedr. vand, spildevand og fjernvarme

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med os på "Ankenævnet på Energiområdet" via hjemmesiden https://www.energianke.dk/

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 4171 5000
Mail post@energianke.dk 

 

Klager vedr. vand skal indbringe tvister overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på linket  https://www.forbrug.dk/
At oprette en klage koster i første omgang kr. 100.-.

Vent venligst...
loading