Selvbetjening

Dyrkningsaftaler

Dyrkningsaftaler
Vi indgår dyrkningsaftaler med lodsejere i områder, hvor vi har drikkevandsinteresser. På den måde kan vi sikre, at vandet i undergrunden beskyttes mod rester af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, så vi også har rent drikkevand til vores kunder i fremtiden.

Dyrkningsaftalerne består i at tage landbrugsjord ud af konventionel drift. Alternativerne kan være mange – arealerne kan benyttes til økologisk landbrug, afgræsning med kreaturer, skovrejsning, naturformål eller andre aktiviteter, der tager højde for den værdifulde ressource, der findes i undergrunden.

Når vi indgår dyrkningsaftaler, er arbejdet en del af vores kildefeltsstrategi. Den kan du læse mere om her.

I 2023 har vi udbetalt erstatninger vedrørende følgende dyrkningsaftaler:

Dyrkningsaftale Blokvej 8

Dyrkningsaftale Lintrupvej 1

Dyrkningsaftale matrikel 17a, Lustrup

Dyrkningsaftale Nr. Høevej 3

Dyrkningsaftale Sdr. Randsigvej 107

Dyrkningsaftale Strengevej 35

Dyrkningsaftale Strengevej 65

Dyrkningsaftale Surhavevej 22

Dyrkningsaftale V. Lintrupvej 3

Dyrkningsaftale Vittarpvej 91

Vent venligst...
loading