Selvbetjening

Trappemodel - vandafledningsbidrag

Folketinget besluttede den 1. januar 2014, at prisen for den variable del af vandafledningsbidraget skulle falde i takt med et stigende forbrug – den såkaldte ”Trappemodel”.

Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

 

Trappemodellen

Modellen angiver forbruget i m3 pr. år.

Grafik af trappe med 3 trin. Øverste trin har teksten "Trin 1: <500 m3/år", midterste trin har teksten "Trin 2: 500-20.000 m3/år" og nederste trin har teksten "Trin 3: >20.000 m3/år"

Trin 1 er den almindelig pris på vandafledning, som gælder for alle kunder.

Trin 2 giver en rabat iht. til ordningen – dog max. 20%

Trin 3 giver en rabat iht. til ordningen – dog max. 60%


Tilmelding til trappemodel

Fristen for at melde sin ejendom til trappemodellen er altid d. 15. september. Trappemodellen vil herefter have virkning fra næste årsskifte. Tilmelding af ejendomme foregår på virk.dk. Du kan også kan læse mere om trappemodellen her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vand/betaling-haandtering-af-spildevand.

Ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke tilmeldes igen. Kun ændringer skal meddeles.

Vent venligst...
loading