Selvbetjening

10-01-2024

Nye leveringsbestemmelser og installationsvejledning

De ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” opdateres per 1. maj.

Dokumenterne er vores kontrakter med kunderne, hvor vi beskriver forholdende omkring fjernvarmelevering. Det er både, hvad vi forventer af kunderne og deres anlæg, men også hvad kunderne kan forvente af vores ydelser.

Den 1. maj 2024 træder opdaterede versioner i kraft. De væsentligste forskelle er:
 

- At strukturen i de to nye aftaledokumenter er ændret, da DIN Forsyning ønsker at følge det senest opdateret standard aftalegrundlag fra Dansk Fjernvarme.

Ved at følge standarden bliver det mere ens nationalt og vi sikrer os at det lever op til gældende lovgivning. Opdateringen betyder også, at dokumenterne skifter navn.
 

- At fremløbstemperaturer i distributionsnettet kan reguleres ned til 55°C.

En lav fremløbstemperatur betyder en bedre udnyttelse af energien i fjernvarmevandet. Når returvandet er kølet godt af, får vi nemlig:​

- Mindre udgifter til pumpning af vand rundt i ledningsnettet (elektricitet).
- Mindre varmetab i ledningsnettet.
- Mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør.
- Lavere omkostninger for vores varmeselskab.
- Mere effektiv varmeproduktion.

Det er alle faktorer, der giver mulighed for lavere priser for vores kunder.
 

- At ansvar og fokus i forbindelse med at undgå bakterievækst, herunder Legionella, er beskrevet i de nye leveringsbestemmelser.

Ingen skal blive syge af vores ydelser, men det er en risiko, hvis man ikke får varmet sit drikkevand ordentligt op i sin rentvandsbeholder. Med opdateringen bliver det tydeligere, hvem har ansvaret for hvad.
 

- At skitser over forskellige fjernvarmeinstallationer ikke længere er bilag i det nye aftalegrundlag. Der henvises nu til hjemmesiden.

For at ikke at skulle ændre i bestemmelser alt for tit, er disse skitser nu kun på hjemmesiden. Det er forholdsvis tekniske skitser til VVS’eren, så varmeinstallationerne opbygges korrekt.

 

Du kan læse de nye dokumenter ved at klikke på linkene

Leveringsbestemmelser for fjernvarme

Installationsvejledning for fjernvarme

Dokumenterne ligger også under Love og Regler

Vent venligst...