Selvbetjening

04-07-2024

Små el-skraldebiler giver behov for ny omlastestation

I Varde Kommune skal el-skraldebiler fra september 2024 indsamle affald og genbrug hos DIN Forsynings kunder. I sommerhusområderne som fx Blåvand, Vejers og Henne er der mange små grusveje, tæt beplantning mv., hvilket giver udfordringer for de store el-skraldebiler. Derfor skal der i disse områder bruges nogle mindre el-skraldebiler, som nemmere kan komme rundt.


De små el-skraldebiler har ikke den samme kapacitet som de store biler og skal derfor tømmes oftere:

- Små skraldebiler var et stort ønske fra vores sommerhusområder. Og det vil vi gerne efterkomme. Det stillede dog ekstra krav til vores planlægning, og det blev tydeligt, at vi måtte i gang med at løse udfordringen med, at bilerne har plads til mindre mængder affald og har begrænset afstand på batteriet, fortæller Jens Stræde Bondesen, der er driftsleder i DIN Forsyning.

Løsningen bliver en omlastestation

Derfor arbejder DIN Forsyning nu på at etablere et pitstop, hvor de små el-skraldebiler kan blive tømt og samtidig få batterierne ladet op:

- I Nybro ligger en gammel omlastestation, som er placeret godt i forhold til sommerhusområderne. Så den er vi gået i gang med at ombygge, så den passer til de behov og krav, vi har. Vi vil gerne gøre den rimelig fremtidssikret, og samtidig er det også vigtigt, at vi tager hensyn til både miljø og økonomi, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Omlastestation Nybro skråfoto Janderupvej 165
Den gamle og nedslidte omlastestationen skal nu understøtte små elskraldebiler i sommerhusområderne. Foto: Skråfoto.dk

Alt kan flyttes og bruges igen

I byggeprocessen bliver der desuden taget højde for, at stationen er fleksibel og mobil. Med andre ord kan alt flyttes, hvis det senere viser sig, at en anden placering er mere optimal.

- Desuden har vi udvalgt alle byggematerialer ud fra lavest mulig CO2-belastning. Det betyder, at vi fx prioriterer træ over stål og cement. Der ligger en gammel mile i området bestående at sand, grus og beton, og frem for at flytte den, bliver den genbrugt til bundsikringslag og bærelag. Vi får derfor ikke kørt sand, grus eller beton til byggepladsen, fortæller Jesper Tradsborg, der er bygningskonstruktør og projektleder på byggeriet.

Alt bygningsværk i projektet er opbygget i træ. Facadebeklædningen er thermobehandlet træ, som er uden kemikalier, og tagpappen kan genbruges. De valgte belægningssten har et 90 % reduceret cementforbrug i forhold til traditionelle belægningssten.

Omlastestation Nybro_Oversigt over byggepladsen
Udsigt over byggepladsen ved omlaststationen. Foto: DIN Forsyning

Omlastestation Nybro_mile bestående af jord, beton og sand
På området ligger en stor mile bestående af jord, beton og sand, som alt sammen bliver genanvendt. Foto: DIN Forsyning.

Plejer vs. genanvendelse

- Planlægningen har taget ekstra tid, men det bliver opvejet af et mere simpelt byggeri med genanvendelse, fleksibilitet og minimalt vedligehold. Umiddelbart vil jeg vurdere, at vi har skåret omkring en tredjedel af budgettet sammenlignet med en traditionel omlastehal.

Konkret foregår omlastningen ved, at el-skraldebilen tømmer sit indhold direkte ned i væsketætte containere med åbne/lukke-funktion i låget. Når containeren er fuld, køres affaldet videre til behandling andre steder i landet.

- Den typiske løsning til en omlastestation er store haller. Med vores løsning omlæsser vi i det fri uden at skulle tænke på udsugning, brandfare og nok plads i højden. Vores beregninger viser, vi vil spare omkring 250 tons CO2 alene på den beslutning, siger Jesper Tradsborg.

Samlet set forventer DIN Forsyning at spare 400 tons CO2 sammenlignet med et standardbyggeri. Første spadestik blev taget i juni 2024. Byggeriet forventes at stå færdigt 1. november.

FAKTA
 
CO2-besparelse i dette projekt:
  • Ny åben omlastestation (uden hal) vs. traditionel omlastestation bygværk (i hal): 251,7 tons CO2-eq. Besparelsen svarer til opførelse af ca. 3 parcelhuse på 170-180 m²
  • Bygningsfacader i thermobehandlet træ vs. stålplader: 5,2 tons CO2-eq.
  • Etablering af belægning med 90 % cementreduceret vs. traditionel betonbelægning: 60 tons CO2-eq.
  • Mandskabsbygning i permanent modulbyggeri: 80 tons CO2-eq. (udløst ved genanvendelse)
  • Mandskabsbygning i lavemissionsklassen: 8,0 [kg CO2-eq/m²/år]

Vent venligst...