QSE – Kvalitet, Arbejdsmiljø & Miljø

I DIN Forsyning er vi certificerede inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Det betyder, at vi arbejder efter en række standardkrav, og at vi yder en ekstra indsats på arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetsområdet ud over lovgivningen. DIN Forsyning bliver årligt auditeret af Bureau Veritas for overholdelse af standardkrav.

Nedenfor kan du læse mere om vores certificeringer.

Kvalitet

Fødevaresikkerhed ISO 22000

Selskabet DIN Forsyning Vand A/S er certificeret efter ISO 22000, som er en international standard. Kort fortalt betyder det, at vandets vej er risikovurderet hele vejen fra indvindingsområderne, til det leveres hos dig som kunde. Herunder er alle arbejdsgange, processer og procedurer gennemgået. Der, hvor de største risici er fundet, er der etableret overvågning, så vandkvaliteten løbende styres og holdes på et højt niveau.

Læs mere om drikkevand og vandkvalitet her

 

Akkrediteret Målerlaboratorie ISO 17025

DIN Forsyning har et DANAK akkrediteret Målerlaboratorie, som forestår driftskontrol af fjernvarme og vandmålere.

Læs mere om målerlaboratoriet her

Arbejdsmiljø

DIN Forsyning er certificeret inden for Arbejdsmiljø med et ISO 45001-certifikat, og vi arbejder systematisk med arbejdsmiljøledelse og at forbedre arbejdsmiljøet.

Hos DIN Forsyning er hver medarbejder en vigtig ressource.

Vores arbejdsmiljøpolitik siger, at DIN Forsyning vil udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, således at medarbejderne trives og det understøtter den attraktive arbejdsplads. Dette sker ved at alle medarbejdere arbejder aktivt med arbejdsmiljø og at Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der koordinerer arbejdsmiljøtiltag på tværs af virksomheden.

Miljø

DIN Forsyning er certificeret inden for miljø med et ISO 14001-certifikat, og vi arbejder systematisk med miljøledelse og at forbedre miljøet.

Vores miljøpolitik siger, at DIN Forsyning vil sikre en afbalanceret grøn profil, hvor bæredygtighed og hensynet til miljøet er centralt på tværs af alle vores forsyningsarter.

Vi arbejder løbende med vores miljøpåvirkninger. I den forbindelse udarbejder vi årligt en miljøredegørelse, hvor selskabernes ressourceforbrug og emissioner fremgår.

Vi er stolte af vores certifikater

Hvorfor skal man som virksomhed have certifikater på, at man gør det godt? Hvorfor ikke bare gøre det godt? Det er fordi, der bagved certifikaterne ligger rigtig mange værktøjer og fornuftige krav til fx kvalitetshåndtering af vores drikkevand. At have certifikaterne forpligter os til at følge kravene år efter år, så både vores kunder og medarbejdere kan se, at der ydes en ekstra indsats.

Vi har mange certifikater - nogle er frivillige, og andre er lovpligtige - men vi er stolte af hvert og ét. Har du lyst til at se certifikaterne, kan du finde dem listet op nedenfor.

CO2 certificering

DIN Forsynings varmeværker er omfattet af CO2-bekendtgørelsen. Årligt modtager vi gratis et antal CO2-kvoter. Udleder vi mere CO2-end de tildelte kvoter, er vi pålagt at købe disse. Andelen af de gratis kvoter reduceres årligt. Forbrænding af bioolie er ikke omfattet af ordningen, så længe vi kan påvise, at vi benytter certificeret bæredygtig bioolie. Er der underskud af CO2-kvoter på Esbjergværket eller affaldsforbrændingen på fjernvarmeandelen, skal vi ligeledes købe disse.

Vi laver årligt et regnskab for de af vores værker, som er omfattet. Regnskabet bliver efterfølgende auditeret, inden det indberettes til Energistyrelsen.

Søger du oplysninger om emissioner og co2-udledning til dit eget grønne regnskab, så kan du finde de nyeste beregninger på denne side.

Når du arbejder for DIN Forsyning..

Når du arbejder for DIN Forsyning, er der nogle retningslinjer, der skal overholdes - både som medarbejder og som underleverandør eller håndværker. Derfor finder du nedenfor to små foldere, som udleveres til nye medarbejdere eller eksterne håndværkere på første dag.

Information til eksterne samarbejdspartnere og entreprenører

Når du udfører arbejde for DIN Forsyning, er du forpligtet til at overholde gældende regler og anvisninger inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

Det er derfor vigtigt, at du læser og overholder de regler, der fremgår af nedenstående folder og de aftaler, der laves med DIN Forsyning og din kontaktpersonen samt følger lokal skiltning.

Information til medarbejdere

Som ny medarbejder er der nogle regler, du skal lære for at leve op til vores krav om fx sikkerhed. For at hjælpe dig har vi lavet nedenstående folder, som fortæller lidt om vores arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøorganisation mv.

Som ny medarbejder ser du med nye friske øjne på vores virksomhed og er derfor meget velkommen til at henvende dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan forbedre os på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Vent venligst...