Indkøb hos DIN Forsyning

Vi foretager hvert år mange indkøb -  små som store - for at kunne opretholde driften og vedligeholdelsen af driftsselskabernes produktionsanlæg og ledningsnet samt til den daglige administration af DIN Forsyning og driftsselskaberne.

Vores indkøbsafdeling er garant for, at alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning for offentligt ejede selskaber. Afdelingen er derfor en integreret del af vores økonomi- og opgaveportefølje.

Professionelle retningslinjer for indkøb understøtter vores ambitioner om effektivt at forvalte vores kunders penge på den økonomisk mest fordelagtige måde. Vores indkøbsafdeling bidrager til, at vi til enhver tid har økonomisk fordelagtige betingelser for indkøb af såvel varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Har du spørgsmål til vores indkøbsafdeling, kan du kontakte os via indkoeb@dinforsyning.dk eller 7474 7545 mellem kl. 7 - 15.

Information til eksterne samarbejdspartnere og entreprenører

Når du udfører arbejde for DIN Forsyning, er du forpligtet til at overholde gældende regler og anvisninger inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

Det er derfor vigtigt, at du læser og overholder de regler, der fremgår af nedenstående folder og de aftaler, der laves med DIN Forsyning og din kontaktpersonen samt følger lokal skiltning.

Diverse standarddokumenter vedr. Indkøb

Her finder du en række standarddokumenter vedr. Indkøb - bl.a ​DIN Forsynings Code of Conduct for leverandører. Den skal sikre, at vores indkøb sker hos virksomheder, der efterlever gældende lovgivning og en række sociale, etiske og miljømæssige krav.

Vores Code of Conduct er gældende for DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Holding A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Varme A/S, DIN Forsyning Affald A/S.

Se diverse dokumenter nedenfor.

Vent venligst...