Selvbetjening

10-07-2023

Nu skal skraldebilen køre på el

I løbet af foråret har DIN Forsyning udrullet en ny affaldsordning, der skal sikre, at mere affald bliver genanvendt. Indsamlingen af affald sker i dag med konventionelle dieseldrevne skraldebiler, hvorfor mange også har stillet spørgsmålstegn til klimagevinsten ved affaldssortering.

- Der er slet ingen tvivl om, at klimaregnskabet er positivt også med de nuværende skraldebiler. Dog kan vi gøre det endnu bedre. En af DIN Forsynings ambitioner er en fossilfri værdikæde, og her passer dieselskraldebiler ikke ind, fortæller Jens Stræde Bondesen, der er planlægger hos DIN Forsyning.

Derfor var en væsentlig del af det netop overståede udbud på tømning af i alt 60.000 skraldespande og genbrugsspande også, at den kommende affaldsrenovatør skal stille med el-skraldebiler de steder, hvor det kunne lade sig gøre.

Der kommer til at køre 14 skraldebiler rundt i Varde Kommune – hvoraf de ti bliver el-skraldebiler. Hvor el-skraldebiler ikke kunne være en løsning, kommer fire skraldebiler til at køre på HVO-biodiesel, der er en organisk diesel med en lav CO2-udledning.

- Med ti el-skraldebiler er vi kommet rigtig langt med CO2-besparelsen. Selvom vi havde et ønske om, at alle skraldebiler skulle køre på el, så må man samtidig erkende, at vi som landets arealmæssigt 5. største kommune er udfordret. Med kun fire skraldebiler på biodiesel synes jeg godt, vi kan sige, vi er meget tæt på målet om fossilfri affaldsindhentning, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Ny renovatør de næste otte år

Det bliver et gensyn med Meldgaard Miljø, da firmaet, som hentede affald i Varde Kommune for 13 år siden, vandt udbuddet hos DIN Forsyning. Den nye kontrakt træder dog først i kraft 2. september 2024. Det var vigtigt at være ude i god tid, da der er leveringstid på el-skraldebiler.

Meldgaard har solid erfaring med afhentning af affald, og virksomheden er blandt de førende renovationsselskaber i Danmark.

- Hos Meldgaard glæder os til efter en årrækkes fravær igen at vende tilbage til Varde kommune, og til at skulle servicere kommunens borger og dens mange sommerhusejer med nogle både miljøvenlige og arbejdsmiljøvenlige skraldebiler.

- Varde kommunes og DIN forsynings ambitioner om en mere miljøvenlig indsamlingsordning matcher perfekt ind i vores egen vision om at mindske CO2-udledningen i transport og miljøbranchen som et led i den grønne omstilling. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste mange år, udtaler afdelingschef Freddy Fogh Sørensen fra Meldgaard.

Lidt utraditionelt er den kommende kontrakt for affaldsområdet for en periode på 8 år. Kontraktlængden var nødvendig, da el-skraldebiler er væsentlig dyrere end konventionelle skraldebiler, og afskrivningsperioden bliver derfor også længere. Så hvis nogle skulle byde, skulle de kunne se ind i et længere samarbejde.

100 % el-skraldebiler i sommerhusområder

I sommerhusområderne er der oftest smalle grusveje, og der har fra grundejerforeningerne været ønske om så små skraldebiler. Her har DIN Forsyning gjort, hvad de kunne inden for de tekniske muligheder. Det bliver mindre skraldebiler, men el-drift betyder store batterier, som påvirker skraldebilernes kapacitet.

- Vi har haft stor fokus på sommerhusområderne, og det er lykkedes at få alle skraldebilerne til at køre på ren el. Vi har i udbuddet stillet krav om små sommerhusbiler, hvori der stadig kunne være en fornuftig mængde affald. Det bliver dog skraldebiler, der vejer mere end de nuværende skraldebiler pga. batterierne. Til gengæld bliver lydniveauet og forureningen mindsket til et minimum, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Samtidig betyder valget af el-skraldebiler også, at de skal tømmes oftere – og derfor er DIN Forsyning gået i gang med at se på en renovering af omlastestationen ved Nybro, så el-skraldebilerne kan læsse af tættere på sommerhusområderne, og så de kan lade om natten.

Varde Kommune glade for el-skraldebiler

I Varde Kommune er der politisk tilfredshed med udsigten til el-skraldebiler. Det vil nemlig bringe kommunen et skridt tættere på målet i kommunens klimaplan.

- For at nå målene i vores klimahandlingsplan er vi nødt til at dreje på alle de håndtag, vi kan. Derfor er det glædeligt at se DIN Forsyning være med til at understøtte målet om en grønnere fremtid. Med de eldrevne skraldebiler tages der et vigtigt skridt for at sikre, at vi når målet om klimaneutralitet i 2050, siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Fra september 2024 bliver affaldet i sommerhusområderne i Varde Kommune tømt med el-skraldebiler. Meldgaard Miljø har netop vundet det 8-årige ud på tømning af i alt 60.000 skralde- og genbrugsspande i Varde Kommune.

- Med ti el-skraldebiler er vi kommet rigtig langt med CO2-besparelsen. Selvom vi havde et ønske om, at alle skraldebiler skulle køre på el, så må man samtidig erkende, at vi som landets arealmæssigt 5. største kommune er udfordret. Med kun fire skraldebiler på biodiesel synes jeg godt, vi kan sige, vi er meget tæt på målet om fossilfri affaldsindhentning, fortæller Jens Stræde Bondesen, der er planlægger hos DIN Forsyning.

Vent venligst...