Selvbetjening

22-02-2023

Sådan er din varme sammensat

Får du fjernvarme fra DIN Forsyning, kan du se, hvilke energikilder varmen kommer fra, og hvordan miljøbelastningen er. Du finder oplysningerne i vores fjernvarmedeklaration, som er en form for ingrediensliste for den fjernvarme, vi leverer til dig.

Varmen kommer i dag primært fra to kilder; affaldsforbrænding på Energnist og det kulfyrede Esbjergværket. Vi skal ud fra en national model angive, om fjernvarmen er rød, gul eller grøn – målt på hvor meget CO2, varmeproduktionen udleder. Vores varme er i dag gul.

Som mange ved, skal Esbjergværket lukke, og vi er i gang med at bygge Fremtidens Fjernvarme på Esbjerg Havn, som er en række bæredygtige energikilder. Samtidig arbejder vi målrettet for, at vores fjernvarme i høj grad skal komme fra overskudsvarme i fremtiden. Vi glæder os til, at disse forhold i fremtiden vil give os grønt lys i sammensætningen af den varme, vi leverer. 

I vores fjernvarmedeklaration kan du også se, hvilke udledninger der er i forbindelse med produktionen af varme, og hvor stor en andel af varmen, der er fra hhv. fossilfri og vedvarende energi.

Du finder det hele her.

 

Vent venligst...