Selvbetjening

19-01-2023

På helikopterjagt efter nye grundvandsressourcer

 

Opdatering: Vi er nu færdige med at overflyve området. Du kan stadig læse om,hvordan det foregik.

 

Flere kunder skaber et større behov for drikkevand. Samtidig er der risiko for, at vi på sigt må lukke nogle af vores eksisterende kildepladser. Derfor er vi hos DIN Forsyning allerede nu på jagt efter nye grundvandsressourcer tæt ved det nye kildefelt, vi er ved at etablere i Vittarp, så vi kan fremtidssikre Vardes vandforsyning. Det ser lovende ud, og første skridt er at indsamle geofysiske data. Det sker ved hjælp af en helikopter, som vi forventer, skal overflyve området markeret på kortet i første del af februar.

På forkant
Vi får flere og flere kunder i vores forsyningsområder. Det gælder både private kunder og erhvervskunder. Det skaber et større behov for drikkevand. Samtidig er nogle af vores eksisterende kildepladser påvirket af pesticider. Vi er i gang med at etablere en kildeplads i Vittarp, hvor vi har fundet grundvand, der skal forsyne Varde fra 2024. Det tager mange år at finde brugbare grundvandsmagasiner og etablere en kildeplads, så derfor går vi nu i gang med at undersøge, om der er mere vand i nærheden af den nye kildeplads. På den måde kan vi forhåbentlig være på forkant med Vardes vandforsyning i fremtiden.

Gode muligheder mellem Vittarp og Kvong
Vi kigger bredt i både Esbjerg og Varde kommuner på jagten efter nye grundvandsressourcer. I 2021 undersøgte vi et område øst for Ribe via helikopteroverflyvning. Nu er turen kommet til et område af Varde Kommune – nemlig området mellem Vittarp og Kvong. Målet er at finde en grundvandsressource, hvor der er rigeligt med grundvand, hvor vandets kvalitet egner sig til drikkevand, og hvor grundvandet er godt beskyttet mod fremtidig forurening.

Indsamling af geofysiske data via helikopter
For at få be- eller afkræftet, om vi skal arbejde videre med at kortlægge potentialet i området, er første skridt at indsamle geofysiske data. Geofysiske data informerer os om, hvordan jorden i området er opbygget, hvor dybt grundvandet befinder sig, og om grundvandet er beskyttet. Indsamlingen af data sker via en helikopter, der flyver i ca. 50 meters højde og med et måleudstyr hængende under sig ”scanner” jorden ned til en dybde på 250 meter. Det er firmaet SkyTEM, der står for overflyvning af området vist på kortet, som ifølge planen skal ske i starten af februar. Overflyvningen er dog afhængig af vejrforholdene, så det er med forbehold for dårligt vejr.

Specielt for lodsejere
Bygninger, mennesker og husdyrhold vil så vidt muligt ikke blive overfløjet. Erfaringer fra tidligere flyvninger viser, at der kun i meget begrænset omfang vil være gener for lodsejere og husdyr. Hvis du som lodsejer alligevel mener, at overflyvningen vil medføre problemer, så kontakt os på 74 74 74 74 eller på mail kundecenter@dinforsyning.dk.

FAQ for nørder

 • Hvordan flyver helikopteren?
  Helikopteren flyver i ca. 50 meters højde og har måleudstyret hængende under sig. Den flyver langs lige linjer med en afstand på 200 meter. Hver linje forventes overfløjet én gang.
 • Hvor hurtigt flyver helikopteren?
  Helikopteren flyver med en hastighed på 60-90 km/t. Én hektar jord overflyves inden for ti sekunder.
 • Hvor meget larmer helikopteren?
  Helikopteren larmer tilsvarende en redningshelikopter.
 • Hvem er SkyTEM?
  SkyTEM er et firma, der har specialiseret sig i måling af jordens elektriske ledningsevne fra helikopterbåret udstyr. Læs mere på skytem.dk
 • Hvordan måles jordens elektriske ledningsevne?
  Rammen under helikopteren fungerer som en magnetspole. Når strømmen i spolen afbrydes momentant, kan jordens elektriske ledningsevne måles indirekte, når magnetfeltet i jorden dør ud.
 • Hvordan kan jordens elektriske ledningsevne bruges til at finde grundvand?
  Grundvandsmagasiner af sand og grus har en lav elektrisk ledningsevne, mens ler virker strømledende. Forskellene i jordlagenes elektriske ledningsevne viser, hvor man kan forvente f.eks. grundvandsmagasiner af sand og grus og beskyttende lag af ler.
 • Er magnetfeltet farligt?
  Magnetfeltet er ikke farligt. Det svarer til at stå ved siden af en elkedel.


Billeder: SkyTEM
Kort: DIN Forsyning

 

 

 

Foto: SkyTEM

 

Vent venligst...