Selvbetjening

22-11-2022

PRISER FOR EN STANDARDFAMILIE I 2023

I DIN Forsyning arbejder vi for, at vores kunder kan få rent drikkevand i hanen, varme i radiatoren og komme af med spildevandet på en forsvarlig måde. Bor du i Varde Kommune, står vi desuden for dit affald og genbrug. Nedenfor finder du priserne for en standardfamilie i 2023.


En standardfamilie er en familie med et hus på 130 m2, et forbrug af varme på 18,1 MWh/65,16 GJ og et vandforbrug på 130 m3. Familien har en 240 liters todelt skraldespand med 14 dages tømning og en genbrugsspand med 4-ugers tømning. I løbet af 2023 udrulles en ny affaldsordning. Du kan læse om ordningen på meresortering.dk

Alle priser er beregnet på baggrund af de budgetter, vi har lagt for 2023. Priserne er inkl. moms og afgifter, og de nævnte prisstigninger er for et helt år.

Priser for kunder bosiddende i Varde Kommune

DIN Forsynings priser
i Varde Kommune

I hele kr. inkl. moms

1/1 – 31/8
2022

1/9 – 31/12
2022

2023

Afvigelse

Vand

2.917,50

2.917,50

3.129,38

7,3 %

Spildevand

5.173,88

5.173,88

5.271,00

1,9 %

Varme

12.823,08

14.106,99

16.208,18

14,9 %

Affald

2.878,75

2.878,75

3.093,75

7,5 %

Total

23.793,21

25.077,12

27.702,31

10,5 %

Priser for kunder bosiddende i Esbjerg Kommune

DIN Forsynings priser
i Esbjerg Kommune

I hele kr. inkl. moms

1/1 – 31/8
2022

1/9 – 31/12
2022

2023

Afvigelse

Vand

2.917,50

2.917,50

3.129,38

7,3 %

Spildevand

5.173,88

5.173,88

5.271,00

1,9 %

Varme

12.296,31

13.525,61

16.208,18

19,8 %

Total

20.387,69

21.616,99

24.608,56

13,8 %

Prisen på affald stiger

Prisen på affald i Varde Kommune stiger med 215 kr. for en standardfamilie. Stigningen skyldes primært, at vi i 2023 udruller den nye affaldsordning, hvor kunderne fremover skal sortere i 10 affaldstyper. Det betyder bl.a. en ekstra spand ved husstanden og dermed øgede udgifter til tømning.

Meget af det genanvendelige affald, vi indsamler, har varierende priser. Nogle måneder får vi fx mere for metalskrot end andre. Omvendt kan prisen for at komme af med visse typer affald også både stige og falde alt efter udbud og efterspørgsel. Derfor kan det være svært at ramme budgettet, men et eventuelt overskud bliver betalt tilbage til kunderne.

Se priser for affald 2023 her.

 

Prisen på drikkevand stiger

I 2023 stiger prisen på drikkevand for en standardfamilie med ca. 171 kr. Stigningen skyldes til dels de generelt øgede energipriser, herunder el, som bruges i store dele af vores pumpesystem. Desuden indføres en afgift på 31 øre pr. kubikmeter vand til lokalbeskyttelse af grundvandet - en investering i, at vores børn og børnebørn også i fremtiden skal kunne få rent drikkevand i Esbjerg og Varde.

Se priser for drikkevand 2023 her.

 

Prisen på spildevand stiger en smule

Prisen på spildevand stiger med ca. 97 kr. for en standardfamilie. Det skyldes udelukkende de øgede el-udgifter, da vores transportsystem og pumper til spildevand bruger el. 

Se priser for spildevand 2023 her.

 

Prisen på varme stiger i både Esbjerg og Varde

Prisen på varme stiger i både Esbjerg (2.682,57 kr.) og Varde (2.101,19 kr.) i 2023. Priserne er nu fuldstændig ensrettet i de to kommuner efter fusionen af Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning i 2017.

Budgetterne i 2023 er stærkt påvirket af de stigende priser på brændsel som kul, flis og gas og på el. Det skyldes, som alle ved, den verdensomspændende energikrise - primært udløst af krigen i Ukraine. Derudover er der fortsat stigende CO2-kvoter, som også har været grund til tidligere års prisstigninger.

En CO₂-kvote er en ret til at udlede en afgrænset mængde CO₂. Med kvoterne fastsættes en markedspris på udledningen af CO₂. Kvoterne skal vi bruge, fordi vi fyrer med CO2-belastende kul og affald. Der er altså også økonomisk incitament til at blive fossilfrie, som er målsætningen i vores Strategi 2030.

Med vores nye varmeanlæg – Fremtidens fjernvarme – bliver vi mere uafhængige af energipriserne. Med mulighed for at skrue op og ned for den kilde, der er billigst og grønnest.

Se priser for varme 2023 her.


Få rabat på varmeregningen med motivationstariffen

Vores ydelser er tæt forbundne med natur og miljø. Det forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden med at blive endnu mere bæredygtige til fordel for den verden, vi lever i. Men vi kan ikke gøre det uden dig.

Når dit fjernvarmeanlæg udnytter varmen bedst muligt, kan vi levere en billigere og grønnere fjernvarme med væsentlig reduktion af CO2. Er du varmekunde hos os, handler det om, at du har indstillet dit varmeanlæg rigtigt, så det får det maksimale ud af den varme, vi leder hen til dig. Har du indstillet anlægget rigtigt, skal vi lede en mindre mængde opvarmet fjernvarmevand til din bolig, for at du kan holde varmen. Og jo mindre fjernvarmevand, vi skal pumpe ud til dig, jo lavere omkostninger både økonomisk og for vores miljø. Derfor giver vi dig faktisk rabat på din varmeregning, hvis du har styr på dit anlæg.

Læs meget mere om motivationstariffen her.

Vent venligst...