Selvbetjening

Priser for DIN Forsyning Varme A/S

Nedenfor finder du priserne for fjernvarme i 2023.

 

Forbrugspriser

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

ESBJERG:

   

Pr. målt GJ*

178,32

222,90

Effektbidrag pr. m²

15,42

19,28

Abonnementsbidrag pr. år

1.287,61

1.609,52

*Energiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes månedlig ud fra realiserede tal. De publiceres løbende på www.dinforsyning.dk.

VARDE:

   

Pr. målt MWh*

641,94

802,43

Effektbidrag pr. m²

15,42

19,28

Abonnementsbidrag pr. år

1.287,61

1.609,52

*Energiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes månedlig ud fra realiserede tal. De publiceres løbende på www.dinforsyning.dk.

 

Motivationstarif

Motivationstariffen er indført med virkning fra 1. januar 2019. Den beregnes ud fra, hvor effektivt varmen udnyttes i det fælles fjernvarmesystem. Den vil belønne de kunder, der belaster fjernvarmesystemet mindst og give en merudgift til kunder, der ikke udnytter systemet godt nok.

Tariffen beregnes ud fra varmemålerens gennemsnitlige returtemperatur, og modellen er inddelt i fire returtemperatur-intervaller. Per 1. januar 2023 gælder følgende intervaller:

  • Under 30°C udløser en rabat på 1% på det variable forbrug for hver °C under 35.
  • Over 41°C udløser en merudgift på 1% på det variable forbrug for hver °C over 35 og stigende til 1,5% på det variable forbrug for hver °C over 51. 
  • Mellem 30-41°C får tariffen ingen konsekvens.

Tariffen beregnes årsvis med udbetaling eller opkrævning på årsopgørelsen. For kunder med månedsafregning og for fraflyttere afregnes der pr. opgørelsesdato. For nærmere information se dinforsyning.dk/temperaturrabat

Reduceret effektbidrag ved frostsikring af erhvervsbygninger

Ved tilslutning af større erhvervsbygninger, hvor der alene er krav om opvarmning til 5 °C (frostsikring) kan der på vilkår, herunder installation af effektbegrænser, ske reduktion i effektbidraget på op til 50 %. 

Mængdebegrænsningen installeres for forbrugerens regning.
 
For store procesforbrugere (årsforbrug større end 4.187 GJ), der kan dokumentere, at priserne er urimelige sammenlignet med omkostningerne ved en for forbrugeren realistisk alternativ varmekilde, kan der efter forhandling fastsættes specielle priser og vilkår.

Abonnementsbidrag på varmeunit

Abonnementsbidraget indebærer, at DIN Forsyning stiller en varmeunit med vejrkompensering til rådighed på ejendommen. Prisen på abonnement på varmeunit er pr. måned og opkræves sammen med den øvrige varmeregning. Abonnementet er pt. kun gældende for fjernvarmekunder i Tinghøj.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Abonnement varmeunit pr. md

239,80

299,75

Tilslutning

Bolig

Parcelhuse

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

10.000,00

12.500,00

Stikledningsbidrag (op til 20 m stik)

10.000,00

12.500,00

Stikledninger udover 20 m pr. m. stik

1.160,00

1.450,00

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m² inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligenhed på 25.000 kr. inkl. moms.

 

Rækkehuse/tæt eller lav bebyggelse

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

7.000,00

8.750,00

Stikledningsbidrag (op til 20 m stik)

10.000,00

12.500,00

Stikledninger udover 20 m pr. m stik

1.160,00

1.450,00

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m² inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligenhed på 25.000 kr. inkl. moms.

 

Lejligheder med individuel måler

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

7.000,00

8.750,00

Stikledningsbidrag betales efter dimension

   

Stikledningens længde beregnes fra afgrening ved hovedledningen og frem til første sæt hovedventiler i bygningen. 
 
Stigestrenge/fordelingsledninger inde i bygningen udføres og betales af bygherre. Drift- og vedligeholdelse af ledningerne i bygningen foretages og betales af ejeren. 
 
Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m² inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. grund på 125.000 kr. inkl. moms.

 

Byggemodning boliger

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 20,00 kr. ekskl. moms pr. m² grund. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden, inden arbejdet påbegyndes.

 

Erhverv

Erhvervs-/kontorbyggeri og etageboliger med fælles stik og måler

 

Kr. ekskl. moms

Investeringsbidrag for bygninger op til 250 m²

10.000,00

Investeringsbidrag for bygninger over 250 m²

10.000,00 + 40,00 pr. m² over 250 m²

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves et grundbeløb til gade-/ distributionsledninger på 5 kr. pr. m² grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos ejeren af grunden, inden arbejdet med fjernvarmen påbegyndes.

 

Stikledninger

Stikledninger betales efter dimension efter specifik længde.

Priser ses i nedenstående tabel:

Dimension

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

maks. 34 mm - pr. m stik

1.160,00

1.450,00

maks. 42 mm - pr. m stik

1.253,00

1.566,25

maks. 48 mm - pr. m stik

1.341,00

1.676,25

maks. 60 mm - pr. m stik

1.456,00

1.820,00

maks. 76 mm - pr. m stik

1.658,00

2.072,50

maks. 89 mm - pr. m stik

1.817,00

2.271,25

maks. 114 mm - pr. m stik

2.147,00

2.683,75

maks. 139 mm - pr. m stik

2.531,00

3.163,75

maks. 168 mm - pr. m stik

2.825,00

3.531,25

I tilfælde hvor der bygges specielle byggerier med varmebehov, som afviger fra, hvad der anses fra normalen i gældende byggereglement, kan der indgås aftale på særlige vilkår.

Byggemodning erhverv

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 5,00 kr. pr. m² udstykket grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden, inden arbejdet med fjernvarmen påbegyndes.

Afgifter - Erhverv

Varmeafgifter til procesforbrugende virksomheder


Her finder du afgifter vedr. godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie og naturgas til virksomheder i år 2023 (i kr./GJ eller kr./MWh afhængig af kommune-tilhørsforhold).

OBS: ​Afgifterne beregnes løbende.
Tal for pågældende måned opdateres senest d. 20. i efterfølgende måned (Fx. vil tal for januar være tilgængelige senest 20. februar).
Satserne er til dels baseret på a conto-opkrævninger, og vil derfor blive reguleret, når den endelige opgørelse foreligger.


ESBJERG:

Kr./ GJ

    Jan. 2023 Feb. 2023 Marts 2023 April 2023 Maj 2023 Juni 2023 Juli 2023 Aug. 2023 Sept. 2023 Okt. 2023 Nov. 2023 Dec. 2023
Energiafgifter                          
Affald Pr.
md.
14,69 16,03 17,03 25,40 28,96 39,43 39,73 39,38 39,08 29,57 15,26 12,68
Kul  Pr.
md.
43,71 42,34 32,26 3,03 0,64 23,68 0,00 0,00 0,00 0,00 21,58 21,26
Olie Pr.
md.
0,43 0,39 0,35 0,11 0,06 0,01 0,00 0,00 0,04 0,05 0,41 0,24
Naturgas Pr.
md.
2,18 0,86 5,86 15,86 12,76 0,47 0,01 0,21 0,39 8,50 3,94 12,95
El

Pr.
md.

0,06 0,08 0,11 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
CO2-afgifter                          
CO2-afgift Pr.
md.
12,21 11,62 9,71 3,41 2,25 0,08 0,00 0,03 0,7 1,39 6,83 7,87
Total   73,29 71,33 65,32 47,82 44,67 63,70 39,74 39,62 39,59 39,51 48,04 55,02

 

VARDE:

Kr./ MWh

    Jan. 2023 Feb. 2023 Marts 2023 April 2023 Maj 2023 Juni 2023 Juli 2023 Aug. 2023 Sept. 2023 Okt. 2023 Nov. 2023 Dec. 2023
Energiafgifter                          
Affald Pr.
md.
52,87 57,70 61,30 91,43 104,27 141,96 143,04 141,78 140,70 106,46 54,95 45,66
Kul  Pr.
md.
157,36 152,43 116,13 10,92 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,70 76,52
Olie Pr.
md.
1,56 1,40 1,27 0,41 0,23 0,03 0,01 0,00 0,14 0,18 1,47 0,88
Naturgas Pr.
md.
7,86 3,11 21,11 57,10 45,92 1,70 0,03 0,75 1,42 30,60 14,20 46,63
El Pr.
md.
0,23 0,30 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03
CO2-afgifter                          
CO2-afgift Pr.
md.
43,97 41,84 34,96 12,28 8,10 0,28 0,01 0,12 0,26 4,99 24,60 28,35
Total   263,84 256,79 235,17 172,14 160,82 143,96 143,09 142,65 142,52 142,23 172,96 198,07

 


2022

 

    Jan. 2022 Feb. 2022 Marts 2022 April 2022 Maj 2022 Juni 2022 Juli 2022 Aug. 2022 Sept. 2022 Okt. 2022 Nov. 2022 Dec. 2022
Energiafgifter                          
Affald Pr.
md.
14,14 15,21 16,25 21,00 32,20 25,86 38,29 38,46 35,13 12,24 15,17 11,47
Kul  Pr.
md.
47,08 40,45 42,97 31,93 9,95 23,68 2,03 0,00 5,85 47,08 28,22 40,42
Olie Pr.
md.
0,32 0,54 0,72 0,50 0,19 1,53 0,09 0,11 0,59 0,19 0,18 0,17
Naturgas Pr.
md.
0,05 0,78 0,16 0,00 0,20 0,70 0,00 0,00 1,57 1,94 2,50 0,10
El

Pr.
md.

0,05 0,09 0,04 0,08 006 0,03 0,01 0,00 0,00 0,09 0,08 0,03
CO2-afgifter                          
CO2-afgift Pr.
md.
12,78 11,16 11,78 8,73 2,76 6,71 0,57 0,20 1,96 13,06 8,06 10,96
Total   74,41 68,23 71,92 62,24 45,37 58,53 40,99 38,59 45,10 74,06 54,21 63,15

 

VARDE:
Kr./ MWh

    Jan. 2022 Feb. 2022 Marts 2022 April 2022 Maj 2022 Juni 2022 Juli 2022 Aug. 2022 Sept. 2022 Okt. 2022 Nov. 2022 Dec. 2022
Energiafgifter                          
Affald Pr.
md.
50,90 54,75 58,48 75,62 115,94 93,11 137,85 138,45 126,48

44,07

54,61 41,28
Kul  Pr.
md.
169,48 145,62 154,71 114,95 35,84 85,25 7,32 0,00 21,04 169,47 101,58 145,50
Olie Pr.
md.
1,14 1,96 2,59 1,81 0,68 5,52 0,32 0,39 2,13 0,70 0,64 0,60
Naturgas Pr.
md.
0,16 2,81 0,58 0,00 0,72 2,53 0,00 0,00 5,66 6,97 9,01 0,38
El Pr.
md.
0,18 0,33 0,13 0,29 0,23 0,12 0,04 0,00 0,01 0,32 0,31 0,10
CO2-afgifter                          
CO2-afgift Pr.
md.
46,01 40,18 42,41 31,42 9,93 24,16 2,05 0,08 7,04 47,01 29,01 39,45
Total   267,88 245,64 258,91 224,08 163,34 210,69 147,57 138,92 162,37 268,55 195,16 227,30

>

Øvrige ydelser og gebyrer - fjernvarme

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler – Multical 603

   

Qp1,5 og Qp 2,5 m³

2.155,00

2.693,75

Qp 6 m³

4.326,00

5.407,50

Qp 10 m³

5.340,00

6.675,00

Qp 15 m³

6.372,00

7.965,00

Qp 25 m³

7.710,00

9.637,50

Qp 40 m³

9.003,00

11.253,75

Qp 60 m³

10.811,00

13.513,75

     

Kontrolafprøvning af måler

   

For alm. husstand (Qp 2,5 m³)

1.500,00

1.875,00

Andre typer målere

Kontakt os for pris

     

Replombering af måler

   

Qp 1,5 – Qp 150 m³

660,00

825,00

     

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

660,00

825,00

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning ét år i træk - pålægges installationer, hvor vi

ikke har modtaget aflæsninger i ét år.

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang

300,00

Efter regning

   

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. momsfri

Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter med

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning indenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

975,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning udenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.950,00

Gebyr for oprettelse af Betalingsaftale

150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet for

syningsarten efter lukkebesøg

Efter regning

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

   

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning – Slutafregning af en installation

150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse.

På aconto-rater overføres beløbet til næste opgørelse.

50,00

Administrationsgebyr pr. faktura - Fakturaer tilmeldt Betalingsservice fritages

50,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

50,00

   

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

  • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
  • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
  • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarterne vand og varme uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et gebyr for lukkebesøg.
  • Efter lukning af en forsyningsart overgives restancen til inkasso for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. lukkegebyret er betalt.

Ved restancer på affald har vi mulighed for at begære tvangsauktion på restantens ejendom, hvis kunden ikke betaler for at få hentet sit affald.

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

 

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog betinger vi os, at betalingsaftalen er afsluttet og beløbet indbetalt, inden vi opkræver næste regning. Der vil blive opkrævet et gebyr for oprettelse af en betalingsaftale, og aftalen skal være indgået, inden en restancelukning er iværksat.

Samlet prisblad til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner.

Vent venligst...
loading