Selvbetjening

01-09-2022

PtX-anlæg i Esbjerg leverer grøn varme til 200 husstande

DIN Forsyning har indgået aftale med European Energy om at aftage overskudsvarmen fra deres kommende power-to-x anlæg.

Anlægget, der bliver Esbjergs første PtX-anlæg, forventes at stå færdigt i første halvdel af 2023 og skal producere grøn brint til skibe, der ligger til i Esbjerg havn, samt til industrikunder i Danmark. Overskudsvarmen fra produktionen kan opvarme, hvad der svarer til 200 gennemsnitshusstande i opstartsfasen.

Aftalen med European Energy er helt i tråd med vores strategi om bl.a. intet spild. Jo mere overskudsvarme, vi kan benytte i vores fjernvarmesystem fremfor at producere det selv, jo bedre. Når vi kan bruge ressourcer, der er til overs hos andre, i stedet for producere selv, så er det win-win hele vejen rundt. For klimaet, vores kunder, European Energy og for os selv. Anlægget vil desuden bidrage med vigtig viden om, hvordan vi integrerer og drifter denne type sektorintegration.
  
PtX baseret direkte på lokal grøn strøm
Anlægget er koblet direkte på de store vindmøller i Måde og kører derfor 100 % på lokal grøn strøm. Det betyder også, at det gør overskudsvarmen, som DIN Forsyning aftager til fjernvarmenettet, endnu mere klimavenlig. Anlægget er også et demonstrationsanlæg inden for sektorkobling og vil give værdifuld viden til branchen om, hvordan man i praksis kan lave sektorkobling, når der skal opføres endnu større anlæg.

I løbet af få år forventes anlægget at kunne udbygges, og dermed blive i stand til at levere endnu mere brint og overskudsvarme.

Nemt at udnytte varmen
Placeringen af anlægget gør det nemt for os at udnytte fjernvarmen uden, at det kræver store ekstra ressourcer eller investeringer. Anlægget er nemlig placeret, så vi nemt kan at koble overskudsvarmen på vores fjernvarmesystem uden at skulle bygge en masse ekstra til. Desuden giver overskudsvarmen fra produktionen den rette temperatur til vores fjernvarmevand, så vi skal ikke supplere med ekstra opvarmning.

 

Vent venligst...