Selvbetjening

25-05-2022

Fremtidens Fjernvarme opsiger aftale med leverandør af kasseret flis-kedel

En alvorlig tvist har i den sidste måned udspillet sig på havnen i Esbjerg. DIN Forsynings grønne projektbyggeri er blevet svigtet af KPA Unicon, leverandøren af den flis-kedel, som er én af grundpillerne i den fremtidige fjernvarmeproduktion. Kedlen er så fejlbehæftet, at den er blevet kasseret og en ny er udbudt på leverandørens regning.

Fremtidens Fjernvarme har kæmpet for at løse problemerne sammen med KPA, men siden slutningen af marts har KPA ikke været på byggepladsen, og der er ikke sket nogen form for fremdrift eller udbedringer af den leverede kedel.

Alle forsøg på at opretholde en form for samarbejde med den finske leverandør har vist sig nyttesløse, og derfor har Fremtidens Fjernvarme opsagt kontrakten:

- Den endelige opsigelse af kontrakten er landet hos KPA i går, og nu fremsætter vi en række krav mod virksomheden. Det handler bl.a. om det nye udbud på kedlen, om meromkostninger forbundet med færdiggørelse af kedelanlægget, samt ekstraomkostninger til projektering, projektledelse, montage mm.  og omkostninger til erstatningsbrændsel, siger Kenneth Jørgensen, som er projektchef på Fremtidens Fjernvarme.

Der forhandles med en ny kedelleverandør, og kontrakten forventes underskrevet primo juni. Sagen mod KPA fortsætter, fortæller Kenneth Jørgensen: - Ved at ophæve kontrakten fjerner vi KPA’s kontrol over fremdriften, og vi har dermed sikkerhed for, at projektet kan gennemføres, og flis-kedlen bliver klar til sæson 2023/24.

Hvis ikke leverandøren accepterer kravene, kan sagen risikere at ende i Voldgift.

 

Fakta om Fremtidens Fjernvarme

Projektet Fremtidens Fjernvarme er mere end bare en varmepumpe og en flis-kedel. Det er også en helt anden måde at tænke fjernvarme på. Fx skal vi i fremtiden ikke være afhængige af store produktionsenheder, men i stedet være fleksible med mange små grønne enheder, der kan kobles til og fra, når det giver mening. Det kan være overskudsvarme fra virksomheder, der afgiver varme, når produktionen kører.

Første spadestik blev taget i oktober 2020. Første fase står klar d. 1. april 2023, mens anden fase skal være klar til brug i 2025.

Grunden på Esbjerg Havn er 50.000 m2, og der bliver bygget på de 7000 m2.

Prisen på det samlede projekt er ca. 1,6 mia. kr.

 

Vent venligst...