Selvbetjening

Reel genanvendelse

Hvert år håndterer DIN Forsyning cirka 53.500 tons affald. Det er enten hentet af skraldemændene ude hos kunderne, eller afleveret af kunderne til os via vores miljøstationer og genbrugspladser.

I de mange tons er der både noget, som kan genanvendes og noget, som ikke kan. Al restaffald bliver fx kørt til et forbrændingsanlæg, hvor det bliver til strøm og fjernvarme (men det tæller ikke som genanvendelse). Andet som fx madaffald og metal kan genanvendes næsten 100 %.

Denne graf viser, hvor meget af affaldet, hvor meget der indsamles til genanvendelse. Det er vigtigt for os at hjælpe kunderne med at få genanvendt så meget som overhovedet muligt. Økonomien spiller en rolle, da det er dyrt at få brændt affald af, men det miljømæssige regnskab spiller mindst en lige så stor rolle, hvis ikke en større. Jo mere vores kunder kan genanvende, jo mindre ressourcer skal der fx trækkes ud miner og olieboringer.

Små sving skyldes afsætning

Genanvendelsesprocenten varierer lidt hver måned. Det er fordi AFLD, som står for efterbehandlingen af affaldet, søger efter de bedste tidspunkter at afsætte affaldet på. Så de kan godt lagre noget affald i nogle måneder, for at afsætte det, når prisen er bedst. Derfor bør tallet per måned tages med de forbehold.

Ikke at forveksle med genanvendelsesprocenten

EU har stillet krav om, at mere af vores indsamlede husholdningsaffald skal genanvendes. Derfor har man opfundet et begreb, som kaldes ”genanvendelsesprocenten”, der dækker over syv fokusfraktioner (madaffald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald).

Den ovenstående graf viser genanvendelsen af al indsamlet affald – og dermed også flere affaldstyper end de syv, som vi bliver målt på igennem Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.

Ovenstående graf viser:

 

Madaffald + papir + pap + metal + glas + plast + træ + haveaffald + farligt affald + tekstiler + elektronik + batterier + mad & drikkekartoner    

 =  reel genanvendelse i procent
restaffald + forbrændingsegnet affald + storskald + ovennævnte i alt    

 

 

Kom med input

Vi vil gerne gøre denne side endnu mere relevant for dig. Har du nogle data, du mangler, så skriv til webmaster@dinforsyning.dk. Så kan vi tage dine input med videre og udvikle siden.

Vent venligst...