Selvbetjening

Ubemandet genbrugsplads i Ølgod

Du har nu mulighed for at benytte genbrugspladsen i Ølgod uden for normal åbningstid.

Mandag – fredag kl. 7 – 11 og 17 – 22
Lørdag og søndag samt helligdage kl. 7 – 9 og 15 – 22

Tilmeld dig via nedenstående formular og få adgang til genbrugspladsen indenfor 3 arbejdsdage.

Når du modtager en kvittering for tilmelding, kan du uden for normal åbningstid ringe på 2370 3735 for at åbne porten til genbrugspladsen i Ølgod. Herefter kan du køre ind og aflevere dit affald, når du er færdig ringer du igen til porten, som åbner og du kan forlade genbrugspladsen.

Tilbuddet om at benytte genbrugspladsen uden for normal åbningstid er gratis. Du skal dog være opmærksomme på de særlige vilkår, læs mere under nedenstående formular.
Ønsker du at framelde dig adgangen til genbrugspladsen uden for normal åbningstid, kan du framelde dig her

Personlige oplysninger

Tilmelder du en:

Privatperson

Sommerhus/Fritidshus

Virksomhed (kræver tilmelding til erhversadgang)

Tilmeld mindst 1 mobilnummer

Særlige vilkår for brug af genbrugspladserne uden for normal åbningstid
Uden for normal åbningstid har tilmeldte kunder mulighed for at benytte genbrugspladsen i Ølgod i tidsrummet hverdage 7-11 og 17-22, og weekender samt helligdage 7-9 og 15-22.

Bruger man genbrugspladsen i selvbetjeningstidsrummet skal man være opmærksom på følgende:

 • Ølgod Genbrugsplads er ubemandet uden for normal åbningstid (hverdage 11 - 17 og weekender samt helligdage 9 - 15).
 • Pladsens ordensregler skal til en hver tid følges.
 • Pladsen er videoovervåget.
 • Adgang til pladsen foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen – Husk at slå vis nr. til.
 • Det er kun tilladt at ét køretøj kører ind ad gangen. Det er derfor dit ansvar, at andre ikke kører med ind.
 • Miljøfarligt affald (maling, olie og kemikalier) kan IKKE afleveres, når pladsen er ubemandet.
 • Containere med kompresser eller andre maskinelle funktioner er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager - der opstilles her alternative containere.
 • Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til lukkede containere eller starte maskiner på genbrugspladsen.
 • Det er ikke tilladt at klunse (fjerne affald, genstande, materialer eller lignende) fra genbrugspladsen.
 • Det er ikke muligt at aflevere asbest uden for normal åbningstid.
 • De generelle sorteringsregler skal overholdes.

Såfremt ovenstående forhold ikke overholdes, kan DIN Forsyning A/S uden varsel inddrage adgangen til genbrugspladser i selvbetjeningstidsrummene.
I særligt grove tilfælde kan overvågningsmaterialet blive overdraget til politiet sammen med en anmeldelse.

Generelle regler for genbrugspladserne i Varde Kommune
Adgang
Borgere bosiddende i Varde Kommune eller med sommerhus/fritidshus kan aflevere sorteret affald på genbrugspladsen.

Virksomheder skal tilmelde sig for at få adgang til genbrugspladserne.

Køretøjer med en registreret totalvægt op til 3.500 kg har adgang til genbrugspladsen. Eventuel trailer indgår ikke i totalvægten.

Lastbiler og traktorer har ikke adgang til genbrugspladsen.

Sortering og modtagelse af affald
Affald må kun være i åbne containere eller emballeret i klare sække. Der modtages ikke affald i ugennemsigtig emballage.

Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladsen. Skilte på containerne angiver, i hvilken container affaldet skal anbringes.

Personalets instruktioner om sortering og placering af affaldet skal følges. 

Farligt affald f.eks. maling, olie- og kemikalier kan afleveres i mindre mængder (max 200 kg pr. år) og skal afleveres ved kemibygningen (ikke mulig i selvbetjeningstidsrummene).

Genbrugspladsens brugere skal medvirke til at rydde op og feje ved spild.

Fjernelse af affald
Det er ikke tilladt at klunse (fjerne affald, genstande, materialer eller lignende) fra genbrugspladsen.

Behandling af persondata
Ved tilmelding til selvbetjeningsordningen giver jeg DIN forsyning samtykke til at behandle mine personoplysninger som oplyst i tilmeldingsblanketten. Oplysningerne anvendes til at give adgang til genbrugspladsen i Ølgod uden for normal åbningstid. Ved overtrædelse af reglerne anvendes oplysningerne til kontrolopfølgning.

Dine personoplysningerne opbevares så længe du er tilmeldt ordningen. På hjemmesiden, under selvbetjening, er der mulighed for at framelde sig ordningen, hvorefter dine personoplysninger slettes inden for 30 dage.

Adgangsregistrering og videoovervågning opbevares i 30 dage. Leverandører af tilmeldingssystem og videoovervågning har adgang til oplysninger i forbindelse med vedligehold og service.

Vent venligst...
loading