Selvbetjening

Strategi 2030
- Fra dygtige til bæredygtige

Klimaforandringerne har skabt et fokus på grøn omstilling verden over. Den grønne dagsorden fylder både politisk og i mange danske virksomheder, og det skyldes i høj grad de 17 Verdensmål. Verdensmålene er et svar på de negative forandringer, vi oplever i verden som følger af den måde, vi mennesker i mange år har forvaltet klodens ressourcer på.

DIN Forsyning er et af Danmarks største multiforsyningsselskaber, og vores ydelser er tæt forbundne med vores miljø. Det forpligter. Derfor skal vi have modet til at tage et aktivt ansvar i den grønne omstilling. Vi har valgt at lade dette ansvar gennemsyre vores strategi for de kommende 10 år. Det gør vi med tre ambitioner for 2030. 

Et godt udgangspunkt for nye mål og ambitioner
I vores tidligere strategiperiode havde vi et stort fokus på forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed er kernen i det, vi leverer hver eneste dag, og det er helt afgørende, at vi sørger for stabilitet og sikkerhed i vores drift. 

Vores kunder skal kunne regne med os, for de er dybt afhængige af vores ydelser. Det, vi leverer, er en forudsætning for, at hverdagen fungerer hos vores privatkunder, og for at vores erhvervskunder kan opretholde deres produktion og udvikle deres forretning. 

Det har resulteret i, at vi i DIN Forsyning i dag har en velfungerende og sikker drift. Vi har et solidt fundament, og derfor er vi klar til at løfte blikket mod nye ambitioner. 

Vores vision vil fortsat være at skabe størst mulig værdi for vores kunder. Vi tror på, at vi kan skabe den allerstørste værdi, hvis vi arbejder aktivt med at begrænse et negativt aftryk på vores omgivelser samtidig med, at vi opretholder vores forsyningssikkerhed. På den måde tager vi ansvar for og forpligter os til at bidrage til at passe på kloden til de kommende generationer.

 

Ambition nr. 1: Intet spild

 

I 2030 er det vores ambition, at DIN Forsyning er med til at løse verdens udfordringer inden for stigende ressourceknaphed. Dét er vi ved at udnytte vores egne ressourcer maksimalt og ikke lade noget gå til spilde, der kan bruges eller genbruges i vores forretning. 

Vi undersøger potentialet i restprodukter for at finde nye måder at genbruge og genanvende. Det sker i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere om udvikling af nye teknologier til maksimal udnyttelse af vores ressourcer.

Vi bruger kun ressourcer, der er sunde for omgivelserne og kan indgå i gentagende kredsløb. Der findes ikke længere affald hos os selv eller vores affaldskunder, og alt genanvendes, som det er, eller indgår i andre kredsløb.

Ambition nr. 2: Fossilfri værdikæde

 

I 2030 er det vores ambition, at vi genanvender råstoffer og ikke bruger fossile materialer.  

Vi arbejder cirkulært og sikrer optimal udnyttelse af vedvarende energi (VE) og genanvendelse af materialer i vores egen produktion.

Vi har ikke kun fokus på egne fossilfri løsninger, men vi er også katalysator for vores samarbejdspartnere, leverandører og kunder i forhold til at hjælpe dem med løsninger, der bidrager til et mere fossilfrit samfund. 

Ambition nr. 3: Fleksibel forretning

 

I 2030 er det vores ambition, at vi har en sund og effektiv forretning, der anvender løsninger bygget på fleksibel og skalérbar teknologi. 

Vi er klar til at imødekomme samfundets behov for en bæredygtig udvikling, og vi kan tilpasse os de løsninger, der skaber de bedste rammer for udvikling. 

Vi understøtter vores kunders forretning og hjælper dem til at skabe en bedre forretning. 

DIN Forsyning og verden omkring os

 

DIN Forsyning bakker op om verdensmålene, og vi har valgt fire mål, som vi særligt har fokus på. De går hånd i hånd med vores mission, vision og værdier.

 

 

   Bæredygtig energi
Fordi vi ønsker at øge andelen af vedvarende energi og forbedre energieffektiviteten. 
     
  Ansvarligt forbrug og produktion
Fordi vi tager ansvar for vores eget forbrug og egen produktion i alle henseender. 
     
  Klimaindsats
Fordi vi arbejder med både klimatilpasning og klimaindsatser i planlægning og renovering af vores infrastruktur.
     
  Partnerskaber for handling
Fordi vi ønsker at udvikle vores forretning gennem samarbejde.
     

Verdensmål nr. 17 er centralt for vores arbejde, for det er kun i samarbejde med vores omverden, vi kan lykkes med vores ambitioner og skabe de største resultater.

 

Vent venligst...
loading