Selvbetjening

25-10-2022

Vi er partner i banebrydende projekt om lagring af energi

Vi er rigtig stolte af at være partner i et EUDP-projekt, der handler om banebrydende teknologi til lagring af energi.

Teknologien bag Molten Salt energy Storage (MOSS) går kort fortalt ud på at kunne lagre energi i natriumhydroxid (afløbsrens). Ambitionen er at kunne lagre grøn strøm fra vindmøller i op til 14 dage, så det kan bruges på andre tidspunkter, hvor der er stor efterspørgsel. Det forventes, at et fuldskala projekt vil kunne bidrage med en massiv CO2-reduktion på op mod 110.000 ton CO2 årligt.

Der er her tale om et pilotprojekt, som drives af Seaborg Technologies/Hyme, og foruden dem og DIN Forsyning er der følgende partnere med i projektet: Energy Cluster Denmark, Aalborg Universitet, KIRT x THOMSEN, Alfa Laval, Sluzer og SAN Electro Heat.

Kan blive en vigtig brik i en bæredygtig varmeforsyning
Vores rolle i projektet er i første omgang at huse pilotanlægget med en lager effekt på 1 MWh.

Planen er, at det endelige anlæg bliver en 10 meter høj tank, som er 20 meter i diameter, som forventes at kunne lagre 1 GwH og forsyne omkring 100.000 husstande med el og varme i 10 timer.

I DIN Forsyning har vi selvfølgelig fokus på varmedelen, som kan blive en vigtig komponent i fremtidens varmeforsyning. Vi har vores ejeres opbakning til innovative tiltag og ønsker at være en betydende spiller i fremtidens energimarked. Derfor har vi engageret os i demonstrationsprojektet, der kan blive en betydelig teknologi til fremtidens fleksible energisystemer.

Vi kigger på kompakte energilagre, som både kan sikre fleksibilitet i forhold til el-systemet og være fremtidige spids- og nødlast i varmeforsyningen, når vi skal kunne levere fossilfri varme i senest 2030.

Sådan virker det
Det flydende salt i MOSS-anlægget varmes op fra 350 °C til 700 °C med billigt grøn el. Den saltlagrede energi kan herefter producere damp, som via en dampturbine kan lave el og bruges til fremstilling af fjernvarme. En udfordring er, at natriumhydroxid er stærkt ætsende ved de høje temperaturer, så derfor kræver det, at anlægget bliver bygget i et materiale, der kan holde, og som skal eftervises i demonstrationsprojektet.

Etablering af anlægget forventes at starte sommeren 2023.

Læs mere om projektet her. 

Visualisering: KIRT x THOMSEN

Vent venligst...