Selvbetjening

11-04-2022

Prisforhøjelse på varme på 10% pr. 1. september 2022 frem til 31. december 2022.

DIN Forsyning varsler prisforhøjelse på varme på 10% pr. 1. september 2022 frem til 31. december 2022.

Prisstigningen skyldes de voldsomt stigende priser på CO2-kvoter, som kræves ved kulbaseret varmeproduktion. På to år er kvoterne steget fra ca. 163 kr. pr. ton til nu ca. 600 kr. pr. ton.

Det er en udvikling, der ligner den, vi har set på energikilder som gas, el, olie og kul. De varmepriser, der var fastsat for 2021 samt de aktuelle varmepriser for 2022, var beregnet under forudsætning af en pris på CO2-kvoter, der var markant lavere end det niveau, vi har set efterfølgende.

”Vi er naturligvis kede af at måtte regulere varmeprisen, men vi vurderer, at det er rettidig omhu at hæve varmeprisen nu. På den måde undgår vi at skubbe en større efterregning for vores kunder foran os. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at DIN Forsyning Varme A/S er et selskab, der skal hvile i sig selv, og at alle udgifter i selskabet betales gennem varmeprisen. Viser det sig, at udgifterne er større end forventet, så foretages der en regulering af varmeprisen det efterfølgende år, og tilsvarende hvis udgifterne viser sig mindre end forventet, så reduceres varmeprisen”, forklarer økonomichef i DIN Forsyning, Kenneth Sørensen.

En CO2-kvote er en tilladelse til at udlede en bestemt mængde CO2 på årlig basis. CO2-kvoter bruges i EU, hvor de skal være med til at nedbringe den samlede mængde udledte CO2.

CO2-kvoteordningen blev indført i 2005 på baggrund af EU's forpligtigelse i Kyoto-aftalen til at nedbringe CO2-udledningen.

Med Fremtidens Fjernvarme, som overtager varmeproduktionen fra Esbjergværket d. 1. april 2023, vil DIN Forsyning blive langt mere uafhængig af energipriserne. Med mulighed for at skrue op og ned for den kilde, der er billigst og grønnest. Den nye varmeproduktion vil ikke kræve indkøb af CO2- kvoter.

 

Nye priser og takster for standardhusstande vil herefter være som følger
(prisen for en standardhusstand er den årlige varmepris for et standardhus på 130 m2, der bruger 18,1 mwh/65,16 GJ. Alle beløb er inkl. moms):

 

Esbjerg

2022

2022, fra 1/9

GJ

145,91

160,50

M2

13,06

14,36

Fastbidrag

1090,53

1157,57

     

Standard husstand, inkl. moms

12.296,31

13.525,61

 

 

Varde

2022

2022, fra 1/9

MWh

547,83

602,64

M2

13,63

14,99

Fastbidrag

1137,36

1.251,10

     

Standard husstand, inkl. moms

12.823,08

14.106,58

 

 

 

Vent venligst...