Selvbetjening

Programleder til kildefeltsbeskyttelse


Vil du arbejde med at beskytte fremtidens drikkevand?

I DIN Forsyning har vi lagt en ambitiøs strategi for, hvordan vi vil beskytte fremtidens drikkevand i undergrunden mod forurening. Vi vil beskytte 3.500 hektar, som både dækker over de arealer, hvor vi pumper vandet op, og de arealer, hvor grundvandet dannes. Arealerne skal beskyttes mod forurening bl.a. gennem partnerskaber, jordfordeling, dyrkningsaftaler og skovrejsning. Vi har brug for den rette til at have overblikket, gå forrest for at føre strategien ud i livet, indgå de rette aftaler og styre projekterne sikkert i mål. Derfor søger vi en programleder. 
 
Hvad skal du lave?
Kort fortalt får du en nøglerolle i at sikre, at DIN Forsyning også i fremtiden kan levere rent drikkevand til vores kunder. Som vores nye programleder tilbyder vi dig et job, hvor du får mulighed for at gøre en forskel i forhold til at sikre rent drikkevand i Danmark. 
 
Med baggrund i DIN Forsynings overordnede strategi ”Fra dygtige til bæredygtige” blev der i 2022 udarbejdet en strategi vedrørende kildefeltsbeskyttelse; ”En investering i fremtidens drikkevand - DIN Forsynings strategi for beskyttelse af kildefelter 2022-2030”.
 
Målet med strategien er en langsigtet fremtidssikring af vores drikkevand med fokus på vores nuværende og kommende kildefelter og grundvandsdannende oplande. Konkret er det samlede interesseområde foreløbigt opgjort til ca. 3.500 ha, og det er disse arealer, du skal arbejde med at beskytte.
 
Strategien rummer en værktøjskasse af metoder, som tilsammen skal supplere hinanden for at opnå optimal beskyttelse af vores grundvandsressourcer. Værktøjskassen indeholder bl.a. frivillige dyrkningsaftaler, skovrejsning, jordfordeling og etablering af anlæg til vedvarende energi i de udpegede områder. Det centrale i stillingen vil være at få disse virkemidler i spil, indgå aftaler og starte og styre relevante projekter. Her vil det være afgørende med god kontakt til eksterne interessenter, fonde og puljer.
 
Du vil blive ansvarlig for at identificere og udvikle mulige investeringsprojekter, som kan danne baggrund for bæredygtige partnerskaber og investeringer. Desuden vil du få ansvaret for at drive projekterne.

For at lykkes med det, skal du: 
  • Sikre finansiering via fundraising fra eksterne partnerskaber (fonde eller virksomheder)
  • Sikre, at projektporteføljen bliver gennemført indenfor de aftalte rammer
  • Sikre organisering og bemanding af projekter. Der vil blive brugt både interne og eksterne ressourcer til at gennemføre de enkelte projekter.
Du bliver en del af afdelingen Projekt Vand & Varme, hvor der bl.a. er stor ekspertise og viden inden for vandområdet. 
 
Hvem er du?
Der kan være mange veje ind i denne stilling, og din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Du kan fx have en naturfaglig, teknisk eller humanistisk uddannelse eller en mere kommerciel baggrund, og du skal ikke være bleg for at trække i gummistøvlerne og gå en tur med en lodsejer. Vi lægger især vægt på, at du har erfaring med sideløbende at styre flere projekter og opgaver, har erfaring med fundraising og ikke mindst har evner for at arbejde tværfagligt, da der vil komme mange forskellige faglige kompetencer i spil.
 
Det er en bonus, men ikke et krav, hvis du også har erfaring med markedsanalyser og med forhandling, gerne på lodsejerniveau. Har du et netværk blandt mulige samarbejdspartnere og kendskab til vandforsyning, grundvand, natur, landbrug og skovbrug, er det bestemt også et plus.
 
Som menneske har du et stort drive, og du motiveres af kunne gøre en indsats for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Du er opsøgende og vedholdende, og du kan sælge en idé. Desuden lægger vi vægt på, at du:
  • Har fokus på udvikling og opbygning 
  • Er udadvendt og tillidsskabende og med en autoritet, som indbyder til samarbejde
  • Kan skabe gode relationer til kolleger, myndigheder, samarbejdspartnere og organisationer
  • Har et naturligt overblik og evne til at planlægge, prioritere og koordinere de forskellige projekter og opgaver
  • Er god til at sætte dig ind i andres behov og prioriteringer, fx i forbindelse med en forhandling.
Ansøgning
Du kan søge stillingen via formularen nedenfor - sidste frist er den 5. juni 2023. Vi holder samtaler den 13. og 15. juni.
 
Vil du vide mere?
Læs mere om stillingen under ”yderligere info” i højre side her på siden, læse vores strategi for kildefeltsbeskyttelse her, eller kontakte projektchef Henrik Harborg Blicher på telefon 21 54 00 30.
 
Kom med på rejsen fra dygtige til bæredygtige  
DIN Forsyning er ét af Danmarks største multiforsyningsselskaber med 270 medarbejdere. Hver dag leverer vi varme og rent vand, og vi håndterer spildevand for tusindvis af kunder i Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune er det os, der står for affald og genbrug. Tidligere var vores øverste mål sikker drift. Nu sikrer vi en stabil drift samtidig med, at vi omstiller vores forretning til at bidrage til et bæredygtigt samfund. Rejsen kræver et stærkt hold af medarbejdere, der brænder for at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Ansøg om jobbet her

Erfaring:

Uddannelse:

Præferencer: