Selvbetjening

Statistik om madaffald i Varde Kommune

EU har udarbejdet fælles regler i medlemslandene, så vi sammen kan gøre en forskel; genbruge og genanvende mere, presse producenter og sikre grundlaget for innovation og udvikling. Det er derfor EU-direktiver, der danner grundlaget for indsamling af madaffald i Varde Kommune.

Vores restaffald ender i affaldsforbrændingen, hvor det bliver til varme i radiatoren og el. Miljømæssigt er løsningen dog uholdbar, fordi vi brænder de naturlige råstoffer op.

Hvert år indsamler vi cirka 13.500 tons restaffald i Varde Kommune. Det svarer til 410 kg. per husstand om året. Med den gamle skraldespand blev alt indholdet kørt direkte til forbrændingen i Esbjerg. Det er 0 % genbrug.

Madaffald er 100 % genbrug

Madaffaldet tæller som genbrug. Det bliver kørt til et biogasanlæg, hvor der udvindes biogas. Størstedelen af biogassen bliver omdannet til el.

Det er svært at beregne, præcist hvor meget el, der produceres, da det kommer an på mange faktorer. Et pænt gennemsnit af forskellige undersøgelser er, at vi producerer ca. 250 kWh per tons madaffald.

Restproduktet fra bioforgasningen indeholder fosfor. Det bliver kørt på landbrugsjord som direkte erstatning for kunstgødning. Dermed sparer vi udvinding af nyt fosfor til produktion af kunstgødning. Med udvinding af biogas og fosfor kan vi sige, at 100 % af madaffaldet bliver genanvendt.

Ovenfor kan du se, hvor meget madaffald vi indsamler fra helårshuse, lejligheder og virksomheder i Varde Kommune.

Kom med input

Vi vil gerne gøre denne side endnu mere relevant for dig. Har du nogle data, du mangler, så skriv til webmaster@dinforsyning.dk. Så kan vi tage dine input med videre og udvikle siden.

Vent venligst...