Selvbetjening

Sortering i sommerhuse

 

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med restaffald fra andre kommuner. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg eller Holstebro, og bliver til fjernvarme.

  

Nationale kriterier

For at affaldssorteringen er nogenlunde ens i hele Danmark, har Miljøstyrelsen udarbejdet nedenstående nationale kriterier.

TILLADT

Principper:

 • Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 

Eksempler:

 • Pizzabakker
   
 • Chips- og kaffeposer
  (med mindre andet er angivet)
   
 • Gavepapir
   
 • Snavset papir og pap
   
 • Servietter
   
 • Bleer
   
 • Hygiejnebind
   
 • Vatpinde
   
 • Støvsugerposer
   
 • Aske 
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Sod
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Cigaretskod
   
 • Opfej
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Kattegrus
   
 • Strøelse fra mindre husdyr
  (i lukket pose)
   
 • Dyreekskrementer

FORBUDT

Principper:

 • Genanvendeligt affald
   
 • Genbrugeligt affald
   
 • Affald til specialbehandling

Eksempler:

 • Batterier
  (afleveres i miljøkassen)
   
 • Elektronik
  (afleveres i miljøkassen)
   
 • Kemikalier
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
   
 • Elpærer
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
   
 • Sten og jord
  (på genbrugsplads)
   
 • Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo
  (på genbrugsplads)
   
 • Større døde dyr
  (anvises af kommunen)
   
 • Trykflasker
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)

Find nærmeste miljøstation

Accepter at dele din lokation eller skriv dit område nedenfor.

 

Område: Blåvand
Adresse: Fyrvej 25, 6857 Blåvand
Område: Blåvand
Adresse: Hvidbjerg Strandvej 1B, 6857 Blåvand
Område: Ho
Adresse: Hovej 13, 6857 Ho
Område: Mosevrå
Adresse: Mosevråvej 2, overfor Hjortevej, 6840 Oksbøl
Område: Alslev
Adresse: Kirkegade 1B, 6800 Varde
Vis alle

Find the nearest recycling station

Agree to share your location or enter your area below.

 

Area: Blåvand
Address: Fyrvej 25, 6857 Blåvand
Area: Blåvand
Address: Hvidbjerg Strandvej 1B, 6857 Blåvand
Area: Ho
Address: Hovej 13, 6857 Ho
Area: Mosevrå
Address: Mosevråvej 2, overfor Hjortevej, 6840 Oksbøl
Area: Alslev
Address: Kirkegade 1B, 6800 Varde
Show all

Finden Sie das nächstgelegene Recyclingstation

Akzeptieren Sie die Weitergabe Ihres Standorts oder geben Sie unten Ihr Gebiet ein.

Vent venligst...
loading