Er du utilfreds?

Giv os mulighed for at rette fejlen op

Vi vil gerne gøre tingene rigtigt første gang, men vi må også være realistiske; nogle gange laver vi en fejl. For at vi kan lære af fejlene, og for at du som kunde ikke skal leve med fejl, som vi har mulighed for at ændre på, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

 

Klagemuligheder

Er du ikke enig i vores beslutninger, og ønsker du at klage over os, har du i lovgivningen mulighed for dette. Nedenfor finder du klagevejledninger for drikkevand og spildevand samt fjernvarme. Klager på affaldsområdet kan du rette til Varde Kommune.

Klagemulighed vedr. afregning på vand og spildevand

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med os for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Dette koster 100 kr. som ikke kan tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr., dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Klagevejledning vedrørende fjernvarme

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
http://www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk
 

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
http://www.ekn.dk
ekn@ekn.dk
 

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K

Del siden:
Vent venligst...