Selvbetjening

Priser for DIN Forsyning Vand A/S

 

Priseksempel: Standardfamilie med forbrug på 130 m³ vand

Forbrug: 130 x 6,64 = 863,20
Statsafgift: 130 x 6,37 = 828,10
Abonnementsbidrag: 910,00
Lokalt tillæg for beskyttelse af grundvand: 130 x 1,00 = 130,00

Total for 2024: 2.731,30

+ moms = 3.414,13

 

 

Nedenfor finder du priserne for drikkevand i 2024.

 

Forbrugspriser

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

og statsafgift*

Pr. målt m³ vand op til 30.000 m³

6,64

16,26

Pr. målt m³ vand fra 30.001 m³ til 80.000 m³

6,14

15,64

Pr. målt m³ vand over 80.000 m³

5,64

15,01

*Statsafgiften er i 2024 6,37 kr. pr. m³

 

 

Lokal beskyttelse af grundvand, pr. målt m³

1,00

1,25

     

Abonnementsbidrag pr. år

   

Q3 2,5 måler

910,00

1.137,50

Q3 6 måler

1.160,00

1.450,00

Q3 10 måler

2.200,00

2.750,00

Q3 15 måler

7.400,00

9.250,00

Q3 25 måler

7.800,00

9.750,00

Q3 40 måler

8.900,00

11.125,00

Q3 60 måler

11.900,00

14.875,00

Q3 150 måler

16.200,00

20.250,00

 

Lokal beskyttelse af grundvandet

Der bliver opdaget flere og flere uønskede stoffer i det danske grundvand, som bliver sværere og/eller dyrere at rense ud, inden vi kan bruge det som drikkevand. Hos DIN Forsyning har vi besluttet, at vi vil yde en aktiv indsats for at sikre fremtidens drikkevand. Derfor opkræver vi et særskilt tillæg til lokal beskyttelse af grundvandet.

 

Tilslutning - drikkevand

Anlægsbidrag (bymæssig bebyggelse*)

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

16.500,00

20.625,00

Boliger i etageejendom med fælles afregning for alle boliger:

· Pr. boligenhed for de første 10 boliger

· Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

7.500,00

5.000,00

 

9.375,00

6.250,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning og individuel afregning i hver bolig:

· Pr. boligenhed for de første 10 boliger

· Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

10.000,00

7.500,00

 

12.500,00

9.375,00

     

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

   

40 mm stikledning

19.800,00

24.750,00

50 mm stikledning

27.400,00

34.250,00

63 mm stikledning

43.900,00

54.875,00

90 mm stikledning

82.300,00

102.875,00

110 mm stikledning

120.700,00

150.875,00

160 mm stikledning

164.700,00

205.875,00

225 mm stikledning

219.500,00

274.375,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Anlægsbidrag (landzone / åbent land*)

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

24.700,00

30.875,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning:

· Pr. boligenhed for de første 10 boliger

· Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

11.250,00

7.500,00

 

14.062,50

9.375,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning og individuel afregning i hver bolig:

· Pr. boligenhed for de første 10 boliger

· Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

13.800,00

10.000,00

 

17.250,00

12.500,00

     

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

   

40 mm stikledning

29.600,00

37.000,00

50 mm stikledning

41.200,00

51.500,00

63 mm stikledning

65.900,00

82.375,00

90 mm stikledning

123.500,00

154.375,00

110 mm stikledning

181.100,00

226.375,00

160 mm stikledning

247.000,00

308.750,00

225 mm stikledning

329.300,00

411.625,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Etablering/afbrydelse

Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i DIN Forsyning Vand A/S.
 
Etablering af sprinklerstik, afbrydelse af stikledning m.v., kontakt os for pris.

Principper for tilslutning:

 • Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i Regulativ for DIN Forsyning Vand A/S.
 • Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.
 • DIN Forsyning Vand A/S udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet og stikledningerne frem til skel.
 • Tilslutningsbidraget skal betales, før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.
 • Som udgangspunkt anbefales det, at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte boligenhed.
 • Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.
 • Ved væsentlige ændringer til én allerede tilsluttet ejendom, skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
 • Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der byggemodner), før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.
 • Ved byggemodninger for erhverv skal tilslutningsbidraget først betales af ejendommens ejer, når et tilslutningsprojekt igangsættes til den enkelte ejendom (stikket etableres).

Øvrige ydelser og gebyrer - drikkevand

Teknisk vand

Levering af vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand kan, hvor levering er teknisk mulig, ske ved forhandling af specielle priser og vilkår.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler Multical 21, IQ3100, DIEHL

   

Q3 1,6 og Q3 2,5 m³

1.525,00

1.906,25

Q3 4m³

2.395,00

2.993,75

Q3 6,3 m³

2.695,00

3.368,75

Q3 10 m³

3.095,00

3.868,75

Q3 16 m³

4.095,00

5.118,75

Q3 25 m³

6.095,00

7.618,75

Q3 40 m³

8.095,00

10.118,75

     

Erstatningsmåler Multical 62

   

Q3 1,6 m³

1.825,00

2.281,25

Q3 2,5 m³

1.850,00

2.312,50

Q3 6,3 m³

3.978,00

4.972,50

Q3 10 m³

4.297,00

5.371,25

Q3 16 m³

5.815,00

7.268,75

Q3 25 m³

7.153,00

8.941,25

Q3 40 m³

8.229,00

10.286,25

     

Kontrolafprøvning af måler

   

For alm. husstand (Q3 2,5 m³)

1.250,00

1.562,50

Andre typer målere

Kontakt os for pris

     

Forgæves kørsel

Gebyr for forgæves kørsel (jf. punkt 9.17 i regulativ for DIN Forsyning Vand A/S)

750,00

937,50

 

Replombering efter fjernelse uden anmeldelse

Q3 1,5 – Q3 150 m³

644,80

806,00

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

644,80

806,00

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden.

Gratis

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale.

300,00

Aflæsningsgebyr - måler aflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort.

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning ét år i træk - pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger i ét år.

300,00

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang.

Efter regning

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse ved for sen indbetaling beregnes renter iht. gældende lovgivning.

100,00

Restancebesøg/lukkebesøg af varme, vand og spildevand.
Heri inkluderet genoplukning indenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

975,00

Restancebesøg/lukkebesøg af varme, vand og spildevand.
Heri inkluderet genoplukning udenfor normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.950,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale.

150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed.

Efter regning

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet forsyningsarten efter lukkebesøg.

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende.

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning – Slutafregning af en installation.

150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse.

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse.
På aconto-rater overføres beløbet til næste faktura

50,00

Administrationsgebyr pr. faktura. Fakturaer tilmeldt Betalingsservice fritages.

50,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi.

50,00

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

 • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
 • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
 • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarterne vand og varme uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et gebyr for lukkebesøg.
 • Efter lukning af en forsyningsart overgives restancen til inkasso.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. lukkegebyret er betalt.Efterfølgende kan vi kræve depositum som sikkerhed for fremtidig levering.

Ved restancer på affald har vi mulighed for at begære tvangsauktion på restantens ejendom, hvis kunden ikke betaler for at få hentet sit affald.

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iht. gældende lovgivning. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog betinger vi os, at betalingsaftalen er afsluttet og beløbet indbetalt, inden vi opkræver næste regning. Der vil blive opkrævet et gebyr for oprettelse af en betalingsaftale, og aftalen skal være indgået, inden en restancelukning er iværksat.

Samlet prisblad til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner.

Vent venligst...
loading