Selvbetjening

Skraldespanden

Restaffald er det affald, der bliver tilbage, når du har sorteret fra til genbrug.

Alle husstande i Varde Kommune skal være med i DIN Forsynings ordning for indsamling af restaffald og madaffald.

Skraldespanden er todelt med restaffald i det store rum og madaffald i det lille rum. Den tømmes hver 14. dag.

Se alternative størrelser på skraldespanden nederst på siden

Illustration af skraldespand med rumopdeling

 

 

Hvad er restaffald?


Piktogram restaffaldRestaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med restaffald fra andre kommuner. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg eller Holstebro, og bliver til fjernvarme.

Nationale sorteringskriterier for restaffald

TILLADT            

Principper:

 • Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 
   

Eksempler:

 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (med mindre andet er angivet)
 • Gavepapir
 • Snavset papir og pap
 • Servietter
 • Bleer
 • Hygiejnebind
 • Vatpinde
 • Støvsugerposer
 • Asker (forsvarligt indpakket)
 • Sod (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus
 • Strøelse fra mindre husdyr (i lukket pose)
 • Dyreekskrementer

FORBUDT

Principper:

 • Genanvendeligt affald (sorteres efter materialefraktion)
 • Genbrugeligt affald
 • Affald til specialbehandling

Eksempler:

 • Batterier (som batterier)
 • Elektronik (som elektronik)
 • Kemikalier (som farligt affald)
 • Elpærer (på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo (på genbrugsplads)
 • Større døde dyr (anvises af kommunen)
 • Trykflasker (genbrugsplads eller i farligt affald)

FILM: Restaffald

Sådan sorterer du restaffald

Rigtig meget kan sorteres fra til genanvendelse, men ikke alt; bleer og støvsugerposer skal bare brændes og blive til fjernvarme.

Restaffald skal fortsat i det store rum i skraldespanden. Har du en 400 liters skraldespand, så overvej om den nye sortering kan få mindsket mængden. Så kan du spare penge ved at gå en størrelse ned.

 

 

.

Hvad sker der med restaffald?

Al affald indsamlet i Varde Kommune via DIN Forsyning ender hos AFLD. Her sorteres affaldet og sendes videre til genanvendelse eller forbrænding.

Hør Mogens Thude, driftschef hos AFLD, fortælle om, hvad der sker med restaffald.

 

 

Hvad er madaffald


Piktogram madaffaldMadaffald er mere end de ting, du måske allerede smider ud til hjemmekompostering. Ud over frugt og grønt kan du også komme kødprodukter og bearbejdede madrester i madaffaldsrummet i skraldespanden. Det kan være den brændte havregrøn, resterne af sovsen eller kyllingeskroget.

Madaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med madaffald fra andre kommuner. Når posen er sorteret fra, bliver madaffaldet kørt til et biogasanlæg, hvor der udvindes biogas til erstatning for naturgas. Det efterfølgende restprodukt indeholder fx fosfor. Det bliver kørt på landbrugsjord som direkte erstatning for kunstgødning.

Du må stadig gerne hjemmekompostere som du plejer. Så smider du bare det andet madaffald i den grønne pose.

Nationale sorteringskriterier for madaffald

TILLADT            

Principper:

 • Let nedbrydeligt
 • Madrester uanset type

Eksempler:

 • Frugt og grønt
 • Kaffefiltre og teposer i papir
 • Æggeskaller
 • Kød og pålægsrester
 • Fisk og skaldyr
 • Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam)
 • Brød og kager
 • Ris og pasta
 • Ost- og mælkeprodukter
 • Fedt og sovs
 • Blomsterbuketter

FORBUDT

Principper:

 • Indeholder uønskede stoffer eller emballage
 • Svært nedbrydeligt
 • Giver problemer i indsamlingen

Eksempler:

 • Tekstiler (i tekstilaffald/genbrug)
 • Tom emballage inkl. bionedbrydeligt plast (sorteres efter materiale som glas, metal, plast eller i restaffald)
 • Vatpinde og bleer (i restaffald)
 • Pizzabakker (i restaffald)
 • Potteplanter og jord (på genbrugsplads)
 • Aske, sod og cigaretskod (restaffald eller på genbrugspladsen)

FILM: Madaffald

Sådan sorterer du madaffald

Madaffald skal sorteres præcis, som du har gjort de sidste to år. Men måske du alligevel har brug for at få genopfrisket, hvad du må komme i de grønne madaffaldsposer?

.

Hvad sker der med madaffaldet?

Når dit affald bliver tømt op i den todelte skraldebil, bliver det tømt af på AFLDs anlæg. Madaffaldet bliver skilt fra poserne med vandtryk gennem en si. Den tilbageværende grød af vand og madaffald kommer på tankbil og bliver kørt til et biogasanlæg.

.

Hvad sker der dit madaffald?

Når skraldebilen er fyldt op, kører den til AFLD og læsser affaldet af. Restaffaldet bliver læsset af ét sted og madaffald et andet. Det bliver aldrig blandet!

.

Hvad sker der med madaffaldet?

Al affald indsamlet i Varde Kommune via DIN Forsyning ender hos AFLD. Her sorteres affaldet og sendes videre til genanvendelse eller forbrænding.

Hør Mogens Thude, driftschef hos AFLD, fortælle om, hvad der sker med madaffaldet.

 

Brug for hjælp til sortering?

Klik her

 

 

Find din rigtige størrelse skraldespand til restaffald

Er du i tvivl om, hvilken størrelse beholder du har, kan du slå din adresse op via Mit Affald på selvbetjeningssiden. Her kan du også kan bestille en anden størrelse skraldespand eller ekstra skraldespande til henholdsvis restaffald og madaffald. Priserne fremgår af prislisten.

Bestil flere poser eller køkkenspand

Madaffald skal afleveres i plastikposer i skraldespandens lille rum. Dog har du mulighed for at bruge andre plastikposer end vores. Du kan bruge overskydende poser fra fx rugbrød - eller hvis gulerødderne er rådnet i posen, så lad dem blive i posen og smid det hele i madaffald.

Er du glad for vores grønne poser til madaffald, kan du bestille flere på vores webshop.

Samme sted har du mulighed for at købe vores lille plastspand til madaffald.

Manglende tømning

Det er vigtigt, at du kontakter os via Mit affald med det samme du konstaterer, at din spand ikke er tømt. På den måde kan vores renovatør hurtigst muligt rette op på fejlen.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at købe et mærkat til en ekstra sæk. På nogle af vores miljøstationer har du også mulighed for at aflevere restaffald.

Hvorfor er beholderen ikke tømt?
Hvis skraldemanden ikke har tømt din skraldespand eller genbrugsspand, og har afleveret en meddelelsesseddel enten på spanden eller i postkassen, har der været et problem med tømningen. Det kan for eksempel være, at skraldespanden har været overfyldt eller at en bil har holdt i vejen i indkørslen.

Hvis du har spørgsmål til sedlen, kan du ligeledes kontakte vores kundecenter.

Vent venligst...
loading