Selvbetjening

Tilstoppede kloakker og afløb

Det kan ske, at en kloak eller toilettet stopper til. Vi oplever, at kunder kontakter os, uden vi kan hjælpe, fordi det er kundens eget kloaksystem. Som kunde kan du gennemgå nedenstående tjekliste, inden du ringer til os, en autoriseret vvs’er eller en kloakmester.

Se også vores folder "Toilet og afløb er ikke til skrald".

Heri kan du bl.a. læse om 'God afløbsstil' med råd om, hvad du ikke skal skylle ud i toilettet.

Opstuvning i toilet og afløb der ikke trækker

For at mindske risikoen for at din kloak stopper, skal du være opmærksom på, hvad du putter i toilettet.
Toilettet er ikke en skraldespand, og der skal ud over toiletpapir, kun ting i toilettet, som du har spist.

Ting som bind, vatpinde, engangsklude og hår er alt sammen med til at øge risikoen for en prop i kloakken – og er senere en stor gene på vores renseanlæg.

Før du ringer efter hjælp - tjek nedenstående tre punkter:

 1. Er det alle afløb i huset, der har samme problem?
 2. Er din rensebrønd tom?
 3. Kan du se i din rensebrønd, når du trækker ud i et toilet?

Har du tjekket ovenstående punkter, kan det være en indikator for, om det er den offentlige kloak eller din egen kloak, der er stoppet.

Rensebrønden finder du typisk i din indkørsel, forhave eller andre steder mellem huset og den offentlige vej. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Hvis din rensebrønd er tom, og du ikke kan se vandet fra toilettet løbe igennem, sidder proppen i dit eget rør. Her kan du kontakte en kloakmester og få spulet eller suget din stikledning.

Hvis din rensebrønd er fuld, kan du kigge i din rensebrønd tættere på vejen, hvis du har sådan en. Hvis denne også er fuld, sidder proppen sandsynligvis i den offentlige kloak. Her er du velkommen til at kontakte os, så vi kan sende en slamsuger ud.

Lugtproblemer

Det skal ikke lugte af kloak inde i huset. Lugtproblemer inde i huset skyldes som oftest defekte eller misvedligeholdte afløb og vandlåse.

For at dine afløb skal virke optimalt, skal de vedligeholdes. Du kan som grundejer selv efterse dine afløb og rense dine vandlåse.

Hvis det ikke afhjælper problemet at rense og efterfylde vandlåse, kan der være en pakning, tætning eller andet der mangler. Du må selv tilse, vedligeholde og rense vandlåse og andre afløb. Men hvis problemet er under gulvet, skal du bestille en vvs'er eller kloakmester til at undersøge årsagen.

Er du tilsluttet en fællesledning og oplever lugtgener efter et kraftigt regnskyl, kan årsagen være en defekt eller manglende udluftning af din kloakinstallation. Du kan kontakte en vvs'er eller kloakmester for yderligere information.

Hvis lugten kommer fra offentlig kloak, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan se på sagen.

Rendestensristen er en del af vejen og ikke kloakken

Rendestensristen er en del af vejafvandingen og tilhører derfor vejejeren. Rendestensrist som der løber vand og blade ned i.

Hvis du oplever problemer med rendestensriste, der ikke trækker eller er stoppet, skal du kontakte ejeren af vejen. Det er også vejejeren, der står for drift og vedligehold af rendestensristen.

Er du i tvivl om vejens ejer, kan du altid kontakte vejmyndigheden i din kommune.

Vand i kælderen

Kælderen er husets lavest placerede del og derfor mest udsat, når det regner kraftigt (skybrud) og ved høj grundvandsstand. Det kan regne så meget, at der simpelthen ikke er plads til vandet – hverken i vores eller dine kloakker. Derfor søger vandet op i din kælder igennem dine gulvafløb og toiletter.

Kælderen er dit ansvar
Du skal sørge for at sikre afledning af spildevand fra selve kælderen samt undgå grundvand i kælderen.
Det er DIN Forsynings ansvar at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra stueetagen og op. Når vi planlægger og anlægger nye kloaksystemer, gør vi alt, hvad vi kan for at sikre dette inden for de tekniske og økonomiske muligheder, vi har til rådighed.
 

Pas på dig selv – vandet i din kælder kan være sundhedsskadeligt
Har du fået vand i kælderen, så pas på dig selv, og undgå at komme i direkte kontakt med vandet. Vandet i din kælder består nemlig af en blanding af spildevand og regnvand, og det kan være sundhedsskadeligt at komme i direkte kontakt med spildevand. I værste fald kan det gøre dig meget syg, så bliver du efterfølgende ramt af influenzasymptomer, er det vigtigt, at du søger læge. Oplys, at du har været i kontakt med spildevand.

 

Mindsk risikoen for vand i kælderen under kraftige regnskyl

 • Undgå at hele din grund er belagt med fliser, grus eller asfalt
  Det vand, der ellers ville sive ned i jorden, bliver ledt hen til det laveste sted på grunden – og det kunne være din kælder. Har du plads, kan du med fordel sikre din grund med en faskine eller et regnbed, hvor vandet kan løbe hen, når jorden er vandmættet og vandet samler sig på terræn.

 • Installér et højvandslukke
  Hvis du har gulvafløb i kælderen, anbefaler vi, at du installerer et VA-godkendt højvandslukke.
  Det kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt.

  Et højvandslukke er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra.
  Bemærk: Et højvandslukke skal monteres af en autoriseret kloakmester. Og det skal tilses mindst en gang årligt.

 • Installér en pumpe/ brønd
  Du kan også sikre dit kælderafløb med en pumpebrønd. Den har plads til at opbevare dit spildevand og så kan du stadig komme af med det, selvom kloakken er fuld. 

Både en pumpe og et højvandslukke har sine fordele og ulemper.
Vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om, hvilken metode der passer dig og dit hus bedst.

Pas på med kemien

Hvis man har en mindre forstoppelse i sine afløbsrør, vil mange være fristet til at anvende kemi. Vi anbefaler dog, at du først prøver at løse problemet uden kemi som klorin, afløbsrens og kaustisk soda - ikke mindst af miljømæssige hensyn. For at forebygge dårlig lugt, fedt- og sæbepropper kan du jævnligt hælde kogende vand i afløbet.

Klorin opløser ikke propper. Det kan dræbe bakterier og fjerne dårlig lugt fra f.eks. gulvafløb. Afløbsrens og kaustisk soda kan opløse propper. Men pas på, begge midler er stærkt ætsende!

Bland aldrig klorholdige rengøringsmidler med andre rengøringsmidler, det kan udvikle meget giftige dampe.

Rens vasken uden kemi

Stopper din vask til, kommer her nogle få gode råd.

Start med at forsøge at løsne forstoppelsen med en svupper.
Fyld køkkenvasken halvt op med vand, dæk overløbshullet med tape eller hold tæt med en fugtig klud. Sæt derefter svupperen over afløbssien og pump kraftigt op og ned. Gentag, hvis det ikke hjælper. Ellers må du skille vandlåsen ad.

De fleste vandlåse er nemme at skille ad.
De fleste vandlåse er fremstillet af plast og kan nemt skilles ad, så de let kan rengøres. Proppen sidder ofte i U-bøjningen. Løsn de to plastomløbere og tag bøjningen af (husk at sætte en balje under). Rens og skyl bøjningen i en anden vask, og sæt den på plads igen.

 

Rens afløbet uden kemi

Stopper dit afløb til, kommer her nogle få gode råd.

Nyere afløb i gulvet
Nyere gulvafløb har aftagelig vandlås, som du får adgang til ved at løsne dækristen og vippe den op. Løft vandlåsen op i stålbøjlen og rens den under varmt vand. Hvis vandlåsen ikke kan løftes, skal du bruge en svupper. Husk at svupperen skal have vand at arbejde i. Ved at pumpe op og ned skabes et tryk, der mange gange får proppen løs.

Fjern risten over gulvafløbet i badeværelset
Fjern risten og lad vandet løbe, så svupperen har noget vand at arbejde i. Et alternativ er at bruge et rensebånd (en rensesplit). Hjælper dette heller ikke, må du nok have fat i en VVS’er, der kan trykspule systemet.

Vent venligst...
loading