Selvbetjening

Generelt om bundfældningstanke

Alle ejendomme i henholdsvis Esbjerg og Varde Kommune med bundfældningstank og/eller samletank til husspildevand, og som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Bundfældningstanken (septiktank, trix-tank, flerkammer-tank el.lign. tanke) og samletanke skal tømmes mindst 1 gang årligt. Den årlige tømning er også med til, at spildevandsanlægget forbliver velfungerende. Tømmes tanken ikke, vil slamkammeret i tanken blive fyldt op, og slam og andre urenheder vil fortsætte videre til sivedræn eller ud i vandløbet.

Samletanke er lukkede beholdere uden afløb og forurener derfor ikke lokalt. Denne form for anlæg kræver normalt flere årlige tømninger med faste intervaller, som er tilpasset den enkelte brugers belastning på tanken.


(Klik for større billede)


(Klik for større billede)

Alle ordinære tømninger foretages på vores foranledning. Inden tømning vil du som grundejer modtage en SMS, mail eller brev med oplysning om forventet tømningsuge. Når det er tid til tømning, skal du sørge for, at slamsugeren kan få adgang til tanken.

Som grundejer har du mulighed for at tilmelde bundfældnings- og/eller samletanken til flere årlige ordinære tømninger. I så fald kan du kontakte os for yderligere information.

Hvis der opstår behov for en akut tømning kan du som grundejer frit vælge, hvilken entreprenør, du ønsker til opgaven. Afregning for ekstraordinære tømninger sker direkte mellem dig og entreprenøren.

Tømningsordning i Varde Kommune

For vores kunder i Varde Kommune har vi entreret med FKS Slamson.

Ønsker du oplyst, hvornår din tank bliver tømt, kan du kontakte Slamson på telefon 6342 1017.

 

Reglerne omkring tømningsordningen kan ses i Regulativet for tømningsordning i Varde Kommune. Det finder du på Varde Kommunes hjemmeside.
 

Du finder priserne for tømningsordningen sammen med de øvrige priser her.

Tømningsordning i Esbjerg Kommune

For vores kunder i Esbjerg Kommune har vi entreret med FKS Slamson.

Ønsker du oplyst, hvornår din tank bliver tømt, kan du kontakte Slamson på telefon 6342 1017.

 

Reglerne omkring tømningsordningen kan ses i Regulativet for tømning af private tanke for husspildevand i Esbjerg Kommune. Det finder du på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
 

Du finder priserne for tømningsordningen sammen med de øvrige priser her.

Oplysningspligt vedr. fotografering

I forbindelse med tømning af dine affaldsbeholdere eller din septiktank, kan du opleve at vores skraldemænd/ entreprenør kan tage billeder af forholdene på netop din adresse.

Såfremt der tages billeder på din adresse kan det være i forbindelse med problemer med adgangsforholdene, din affalds- eller genbrugsbeholder er fejlsorteret,  beholderen er i stykker eller måske er dit dæksel til din septiktank for tungt eller lign.

Vi bruger udelukkende disse billeder til dokumentation imellem dig som kunde, vores skraldemænd/ entreprenør og os som forsyningsselskab. 

Vent venligst...
loading