Selvbetjening

Bortskaffelse af asbestplader og tagplader fra private

Asbest er stærkt sundhedsskadeligt og kræver særlige forholdsregler ved håndtering, transport og bortskaffelse. Derfor kan du ikke aflevere det på genbrugspladsen, hvor det potentielt er skadeligt for vores medarbejdere. I stedet henter vi affald med asbest og eternit hjemme hos dig.

Med denne ordning skal asbesten ikke transporteres til genbrugspladsen, men bliver i stedet hentet hos dig i godkendte asbestsække. Det betyder, at vi har gjort det nemt for dig at komme af med affald, der indeholder asbest og eternit, fordi du slipper for at fragte det til genbrugspladsen.

  

Fra 1. januar 2025 må private ikke længere håndtere asbest, men skal have en autoriseret virksomhed til at fx fjerne tagplader.

Vores asbestposer kan ikke bestilles af virksomheder, da erhvervsaffald med asbest skal afleveres hos AFLD i Tarm. Private kan fortsat bestille asbestsække hos os og få et autoriseret firma til at fylde tagpladerne i.

  

Trin 1: 
Du bestiller og betaler asbestsække her i vores webshop. Når du bestiller, skal du vælge, hvilken genbrugsplads, du vil hente de bestilte asbestsække på. Efter bestilling vil du modtage en kvittering på mail. 
 

Trin 2: 
Du henter asbestsækken på den valgte genbrugsplads. Kontakt en pladsmedarbejder og vis din kvittering for bestilling (enten printet eller digitalt). Vores medarbejder udleverer det bestilte antal asbestsække sammen med en vejledning i, hvordan du pakker dit asbestaffald korrekt, hvordan sækkene skal placeres m.m. 
 

Trin 3:
Du (eller din håndværker) pakker asbesten i asbestsækkene. Placér asbestsækkene som beskrevet i vejledningen. Herefter bestiller du afhentning af de fyldte asbestsække. Sækkene hentes hos dig senest 30 arbejdsdage efter.

Bestil asbestsæk

 Du kan bestille to typer asbestsække: 


1. En stor asbestsæk, som kan indeholde ca. 1 ton asbest. Det svarer til ca. 50 hele asbestplader.
 
2. En lille asbestsæk, som maksimalt må indeholde 200 kg asbest. Det svarer ca. til 10 hele asbestplader. Du kan bruge den lille asbestsæk til mindre mængder asbest fx ved udskiftning af enkelte tagplader.   
 
 
Sækken henter du på genbrugspladsen, og når du har fyldt den derhjemme, bestiller du en afhentning.

Vejledning: Sådan placerer og pakker du asbestsækken

 Der er tre punkter for korrekt pakning 


Læs vejledningen grundigt igennem, inden du pakker og placerer asbestsækken. På den måde er du sikker på, at asbestaffaldet er pakket korrekt, og at det efterfølgende er placeret, så det kan hentes med kranbil.
 
Du kan maksimalt få hentet seks asbestsække om året pr. ejendom. Det svarer til cirka 300 m² tag. Har du mere end seks tons om året, henviser vi til AFLD’s behandlingsanlæg i Tarm. Her kan du aflevere større mængder asbest mod betaling. 
 

 

Placer asbestsækken på et plant underlag maks. 5 meter fra fast kørevej, og med de grønne løfteøjer vendt mod himlen.

Der skal være 2 meter frirum rundt om asbestsækken og en frihøjde på min. 8 meter i forhold til f.eks. træer og lygtepæle.

Den faste kørevej skal være min. 3,6 meter bred og 4 meter høj, og kunne holde til en kranbil.

 

Læg forsigtigt asbestaffaldet i sækken via åbningen i siden – også små stumper og opfej. Undgå spild på og rundt om asbestsækkene.

En enkelt sæk må maksimalt veje 1 ton (tagplader vejer ca. 20 kg pr. m²). 

 

Luk asbestsækken forsvarligt med de to påsatte plastsnore, når den er fyldt.

Bestil afhentning af dine asbestsække

  Når du har placeret og pakket dine asbestsække ud fra vejledningen, er du klar til at bestille afhentning af sækkene.

Når du har pakket dit asbestholdige affald i asbestsække, kan du bestille afhentning her. Brug det ordrenummer du fik, da du bestilte asbestsække. Bemærk dog, at der kan gå op til 30 arbejdsdage inden afhentning. Dette gælder uanset hvilken uge, du har bestilt afhentning i. 

 

OBS: grundet ferie kan der ikke bestilles afhentning af asbestsække i uge 29 og 30.

 

 

Spørgsmål og svar om asbestordningen

Alle tagplader klassificeres, behandles og bortskaffes som asbestholdige, hvilket også er tilfældet med den eksisterende ordning. Det sker af sikkerhedsmæssige årsager. For asbest er stærkt sundhedsskadeligt, så pas på dig selv og dine håndværkere.

På siden her er der hjælp at hente til, hvor asbestholdige materialer kan gemme sig i dit hus.

Du kan med fordel læse Arbejdstilsynet vejledning om asbest. Du finder vejledningen her.

Pas på hinanden og god arbejdslyst. 

Vi har fastsat prisen som en mellemting mellem fuld selvbetaling og indirekte finansiering via taksten.

Det har vi gjort ud fra et princip om, at den, der genererer affaldet, har en udgift. Men prisen for en sæk dækker dog kun delvist de omkostninger, vi har ved ordningen. Dvs. at fællesskabet stadig betaler en andel via taksterne. Skulle prisen for en sæk fastsættes, så den dækkede alle udgifter, ville ordningen blive markant dyrere.

Du kan bestille to typer asbestsække:

  1. En stor asbestsæk, som kan indeholde ca. 1 ton asbest. Det svarer til ca. 50 hele asbestplader. Du finder prisen her. Prisen dækker asbestsækken, afhentning, behandling og afgifter.
     
  2. En lille asbestsæk, som maksimalt må indeholde 200 kg asbest. Det svarer til ca. 10 hele asbestplader. Du finder prisen her. Prisen dækker asbestsækken, afhentning, behandling og afgifter. Du kan bruge den lille asbestsæk til mindre mængder asbest fx ved udskiftning af enkelte tagplader.

Beslutningen om at få asbest væk fra genbrugspladserne er endelig truffet af byrådet i Varde Kommune, men vi bakker naturligvis op om ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere.

Hverken private eller erhvervsdrivende kan aflevere asbest- og eternitaffald på genbrugspladsen. I stedet kan du aflevere asbest som farligt affald til renovationsselskabet AFLD I/S. Læs mere her. (fra AFLD's sorteringsvejledning).

Arbejder du for private kunder, kan dine kunder købe asbestsække og derefter bestille afhentning.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vent venligst...
loading