Selvbetjening

Skraldespanden

Restaffald er det affald, der bliver tilbage, når du har sorteret fra til genbrug.

Alle husstande i Varde Kommune skal være med i DIN Forsynings ordning for indsamling af restaffald og madaffald.

Skraldespanden er todelt med restaffald i det store rum og madaffald i det lille rum. Den tømmes hver 14. dag.

Se alternative størrelser på skraldespanden nederst på siden

Illustration af skraldespand med rumopdeling

 

 

Hvad er restaffald

Piktogram restaffaldRestaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med restaffald fra andre kommuner. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg eller Holstebro, og bliver til fjernvarme.

 

Nationale sorteringskriterier

TILLADT            

Principper:

 • Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 

Eksempler:

 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (med mindre andet er angivet)
 • Gavepapir
 • Snavset papir og pap
 • Servietter
 • Bleer
 • Hygiejnebind
 • Vatpinde
 • Støvsugerposer
 • Asker (forsvarligt indpakket)
 • Sod (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus
 • Strøelse fra mindre husdyr (i lukket pose)
 • Dyreekskrementer

FORBUDT

Principper:

 • Genanvendeligt affald (sorteres efter materialefraktion)
 • Genbrugeligt affald
 • Affald til specialbehandling

Eksempler:

 • Batterier (som batterier)
 • Elektronik (som elektronik)
 • Kemikalier (som farligt affald)
 • Elpærer (på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo (på genbrugsplads)
 • Større døde dyr (anvises af kommunen)
 • Trykflasker (genbrugsplads eller i farligt affald)

Hvad er madaffald

Piktogram madaffaldMadaffald er mere end de ting, du måske allerede smider ud til hjemmekompostering. Ud over frugt og grønt kan du også komme kødprodukter og bearbejdede madrester i madaffaldsrummet i skraldespanden. Det kan være den brændte havregrøn, resterne af sovsen eller kyllingeskroget.

Madaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med madaffald fra andre kommuner. Når posen er sorteret fra, bliver madaffaldet kørt til et biogasanlæg, hvor der udvindes biogas til erstatning for naturgas. Det efterfølgende restprodukt indeholder fx fosfor. Det bliver kørt på landbrugsjord som direkte erstatning for kunstgødning.

Du må stadig gerne hjemmekompostere som du plejer. Så smider du bare det andet madaffald i den grønne pose.

Nationale sorteringskriterier

TILLADT            

Principper:

 • Let nedbrydeligt
 • Madrester uanset type           

Eksempler:

 • Frugt og grønt
 • Kaffefiltre og teposer i papir
 • Æggeskaller
 • Kød og pålægsrester
 • Fisk og skaldyr
 • Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam)
 • Brød og kager
 • Ris og pasta
 • Ost- og mælkeprodukter
 • Fedt og sovs
 • Blomsterbuketter

FORBUDT

Principper:

 • Indeholder uønskede stoffer eller emballage
 • Svært nedbrydeligt
 • Giver problemer i indsamlingen

Eksempler:

 • Tekstiler (i tekstilaffald/genbrug)
 • Tom emballage inkl. bionedbrydeligt plast (sorteres efter materiale som glas, metal, plast eller i restaffald)
 • Vatpinde og bleer (i restaffald)
 • Pizzabakker (i restaffald)
 • Potteplanter og jord (på genbrugsplads)
 • Aske, sod og cigaretskod (restaffald eller på genbrugspladsen)

Brug for hjælp til sortering?

Klik her

 

 

FILM: hvad der sker med dit affald

Når dit affald bliver tømt op i den todelte skraldebil, bliver det tømt af på AFLDs anlæg. Madaffaldet bliver skilt fra poserne med vandtryk gennem en si. Den tilbageværende grød af vand og madaffald kommer på tankbil og bliver kørt til et biogasanlæg.

Når skraldebilen er fyldt op, kører den til AFLD og læsser affaldet af. Restaffaldet bliver læsset af ét sted og madaffald et andet. Det bliver aldrig blandet!

Find din rigtige størrelse skraldespand

Er du i tvivl om, hvilken størrelse beholder du har, kan du slå din adresse op via Mit Affald på selvbetjeningssiden, hvor du også kan bestille en anden størrelse og beskyttelsesposer til skraldespanden. Priserne fremgår af prislisten.

Der er tre størrelser at vælge imellem til restaffald/madaffald, og en størrelse til genbrug.

Batterier og elektronik på låget

Kom af med dine batterier på en nem og miljørigtig måde.

Læg dine batterier og småt elektronik på affaldsbeholderens låg - så tager skraldemanden dine brugte batterier og udtjente elektronik med næste gang han tømmer din affaldsbeholder eller genbrugsspand.

Brug 4-liters klare poser – én til batterier og én til småt elektronik.

Knyt en knude og brug låget
Poserne lukkes med en knude og lægges på låget af affaldsbeholderen dagen inden eller samme dag, som affaldsbeholderen bliver tømt. 
Skraldemanden tager poserne med, når han alligevel tømmer affaldsbeholderen. For skraldemanden er det vigtigt, at posen er lukket med en knude, da batterierne og elektronikken ellers kan trille ud på jorden. 

Miljørigtig behandling
Når du afleverer småt elektronikaffald på låget af affaldsbeholderen, sørger vi for, at affaldet får den rigtige behandling. 

Hvad er småt elektronik?
Elektronik er ting, der bruger strøm enten fra stikkontakten, batterier eller anden strømkilde. Småt elektronik er elektronik, der kan være i en 4-liters pose.

Eksempler på småt elektronik kunne være cykellygter, lommelygter, mobiltelefoner, elektrisk legetøj, fotoapparater, fødselsdagskort med lyd, armbåndsure, elektriske tandbørster, diktafoner, Mp3-afspillere m.v. 

Sparepærer, LED-pærer og el-pærer er IKKE elektronik affald, men skal afleveres på genbrugspladsen eller supermiljøstationerne.

Manglende tømning

Det er vigtigt, at du kontakter os via Mit affald med det samme du konstaterer, at din spand ikke er tømt. På den måde kan vores renovatør hurtigst muligt rette op på fejlen.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at købe et mærkat til en ekstra sæk. På nogle af vores miljøstationer har du også mulighed for at aflevere restaffald.

Hvorfor er beholderen ikke tømt?
Hvis skraldemanden ikke har tømt din skraldespand eller genbrugsspand, og har afleveret en meddelelsesseddel enten på spanden eller i postkassen, har der været et problem med tømningen. Det kan for eksempel være, at skraldespanden har været overfyldt eller at en bil har holdt i vejen i indkørslen.

Hvis du har spørgsmål til sedlen, kan du ligeledes kontakte vores kundecenter.

Vent venligst...
loading