Selvbetjening

Kommende aktiviteter

0. klasse - Varme om vinteren

Undervisningsforløbet "Varme om vinteren" er et tværfagligt samarbejde mellem henholdsvis Vardemuseerne, NaturKulturVarde og Skoletjenesten i DIN Forsyning. Målet er at give eleverne i 0. klasse indblik i vinterens store udfordring for dyr og mennesker: at holde på varmen.

Forløbets omdrejningspunkt er et besøg på skolen af en formidler fra enten Vardemuseerne, NaturKulturVarde eller DIN Forsyning. Se fordelingsnøglen nedenfor.

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste i samarbejde med Vardemuseerne og NaturKulturVarde udviklet en lærervejledning samt et opgavehæfte til forberedelse. Til efterbearbejdning af emnet anbefaler vi at læse børnebogen "Det mystiske rør i jorden - en bog om fjernvarme" i fællesskab med eleverne og herudover lade dem arbejde med tegne- og opgavehæftet for børn fra fjernvarmeskolen.dk. Find materialerne under "Inspiration og materialer".

Fordelingsnøgle, der viser fordelingen af skolerne til 0. klasses forløbet.

1. klasse - Kend DIN vandforsyning

Målet med undervisningsforløbet "Kend DIN vandforsyning" er dels at introducere eleverne til de grundlæggende principper inden for forsyningsarterne vand og spildevand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have en velfungerende vandforsyning.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg på skolen af DIN Forsynings formidler. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et lille opgavehæfte til eleverne.

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

4. klasse - Genbrugskørekortet

Målet med undervisningsforløbet "Genbrugskørekortet" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen mellem fremstilling, forbrug og bortskaffelse af affald, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have et velfungerende affaldssystem. 

Under "Genbrugskørekortet" besøger eleverne deres lokale genbrugsplads, hvor de med afsæt i fraktionen elektronisk legetøj introduceres til genbrugets verden, får en rundtur på genbrugspladsen, og endelig får lov at skille elektronisk legetøj ad for at blive klogere på genbrugsværdi.

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning.

Derudover er der også udarbejdet nogle materialer som I kan arbejde med på skolen. Det er materialer der lægger stor vægt på, at eleverne skal arbejde selvstændigt og flere aktiviteter med en legende tilgang. De kan findes her: Genbrugskørekortet

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

Vent venligst...
loading