Kommende aktiviteter

0. klasse - Varme om vinteren 2019/2020

Undervisningsforløbet "Varme om vinteren" er et tværfagligt samarbejde mellem henholdsvis Vardemuseerne, NaturKulturVarde og Skoletjenesten i DIN Forsyning. Målet er at give eleverne i 0. klasse indblik i vinterens store udfordring for dyr og mennesker: at holde på varmen.

Forløbets omdrejningspunkt er et besøg på skolen af en formidler fra enten Vardemuseerne, NaturKulturVarde eller DIN Forsyning. Se fordelingsnøglen nedenfor.

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste i samarbejde med Vardemuseerne og NaturKulturVarde udviklet en lærervejledning samt et opgavehæfte til forberedelse. Til efterbearbejdning af emnet anbefaler vi at læse børnebogen "Det mystiske rør i jorden - en bog om fjernvarme" i fællesskab med eleverne og herudover lade dem arbejde med tegne- og opgavehæftet for børn fra fjernvarmeskolen.dk. Find materialerne under "Inspiration og materialer".

1. klasse - Kend DIN vandforsyning 2019/2020

Målet med undervisningsforløbet "Kend DIN vandforsyning" er dels at introducere eleverne til de grundlæggende principper inden for forsyningsarterne vand og spildevand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have en velfungerende vandforsyning.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg på skolen af DIN Forsynings formidler. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et lille opgavehæfte til eleverne.

4. klasse - Genbrugskørekortet 2019/2020

Målet med undervisningsforløbet "Genbrugskørekortet" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen mellem fremstilling, forbrug og bortskaffelse af affald, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have et velfungerende affaldssystem. 

Under "Genbrugskørekortet" besøger eleverne deres lokale genbrugsplads, hvor de med afsæt i fraktionen elektronisk legetøj introduceres til genbrugets verden, får en rundtur på genbrugspladsen, og endelig får lov at skille elektronisk legetøj ad for at blive klogere på genbrugsværdi.

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning.

7. klasse - Vandets vej 2019/2020

Målet med undervisningsforløbet "Vandets vej" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen i vandets kredsløb med fokus på brug, forbrug og rensning af vand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at passe på vores vand.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg hos DIN Forsyning, hvor eleverne i fællesskab skal samle vandets vej, hvorefter de får en rundvisning på Varde Renseanlæg. 

Afhængig af hvilken tid der vælges under bookingmodulet, ser programmet for dagen ud som følger: 


Program ved mødetid kl. 9.00:

Tid

Aktivitet

09.00

Intro til dagen og hands-on samling af vandets vej

10.00

Pause

10.30

Rundvisning på Varde Renseanlæg

12.00

Slut

 

 Program ved mødetid kl. 10.45:

Tid

Aktivitet

10.45

Intro til dagen og hands-on samling af vandets vej

11.45

Pause

12.15

Rundvisning på Varde Renseanlæg

13.45

Slut

 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning. Find nærmere oplysninger samt inspiration til forberedelse og efterbehandling heri.

Vent venligst...