Kommende aktiviteter

0. klasse - Varme om vinteren

Undervisningsforløbet "Varme om vinteren" er et tværfagligt samarbejde mellem henholdsvis Vardemuseerne, NaturKulturVarde og Skoletjenesten i DIN Forsyning. Målet er at give eleverne i 0. klasse indblik i vinterens store udfordring for dyr og mennesker: at holde på varmen.

Forløbets omdrejningspunkt er et besøg på skolen af en formidler fra enten Vardemuseerne, NaturKulturVarde eller DIN Forsyning. Se fordelingsnøglen nedenfor.

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste i samarbejde med Vardemuseerne og NaturKulturVarde udviklet en lærervejledning samt et opgavehæfte til forberedelse. Til efterbearbejdning af emnet anbefaler vi at læse børnebogen "Det mystiske rør i jorden - en bog om fjernvarme" i fællesskab med eleverne og herudover lade dem arbejde med tegne- og opgavehæftet for børn fra fjernvarmeskolen.dk. Find materialerne under "Inspiration og materialer".

Fordelingsnøgle, der viser fordelingen af skolerne til 0. klasses forløbet.

1. klasse - Kend DIN vandforsyning

Målet med undervisningsforløbet "Kend DIN vandforsyning" er dels at introducere eleverne til de grundlæggende principper inden for forsyningsarterne vand og spildevand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have en velfungerende vandforsyning.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg på skolen af DIN Forsynings formidler. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et lille opgavehæfte til eleverne.

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

4. klasse - Genbrugskørekortet

Målet med undervisningsforløbet "Genbrugskørekortet" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen mellem fremstilling, forbrug og bortskaffelse af affald, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have et velfungerende affaldssystem. 

Under "Genbrugskørekortet" besøger eleverne deres lokale genbrugsplads, hvor de med afsæt i fraktionen elektronisk legetøj introduceres til genbrugets verden, får en rundtur på genbrugspladsen, og endelig får lov at skille elektronisk legetøj ad for at blive klogere på genbrugsværdi.

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning.

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

7. klasse - Vandets vej

Målet med undervisningsforløbet "Vandets vej" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen i vandets kredsløb med fokus på brug, forbrug og rensning af vand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at passe på vores vand.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg hos DIN Forsyning, hvor eleverne i fællesskab skal samle vandets vej, hvorefter de får en rundvisning på Varde Renseanlæg. 

Vi modtager to klasser samtidigt, og efter en kort introduktion, bliver klasserne splittet op. Den ene klasse starter med en hands-on øvelse og den anden klasse starter med en rundvisninger, herefter forskudte pauser og så byttes der aktivitet.
 

Program:

Tid

Aktivitet

09.00

Intro til dagen og hands-on samling af vandets vej eller rundvisning på Varde Renseanlæg

10.00/10.30

Pause

10.30/11.00

Rundvisning på Varde Renseanlæg eller hands-on samling af vandets vej

11.45/12.00

Slut

 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning. Find nærmere oplysninger samt inspiration til forberedelse og efterbehandling heri.

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

Vent venligst...