Kommende aktiviteter

0.-2. klasse - Kend DIN fjernvarme

Undervisningsforløbet "Kend DIN fjernvarme." Målet er at give eleverne i indskolingen indblik i vinterens store udfordring: at holde på varmen.

Forløbets omdrejningspunkt er et besøg på skolen af en formidler fra DIN Forsyning. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et aktivitetshæfte til forberedelse. Til efterbearbejdning af emnet, anbefaler vi at læse børnebogen "Det mystiske rør i jorden - en bog om fjernvarme" i fællesskab med eleverne og herudover lade dem arbejde med tegne- og opgavehæftet for børn fra fjernvarmeskolen.dk. Find materialerne under "Inspiration og materialer".

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

0.-2. klasse - Kend din lokale vandforsyning

Målet med undervisningsforløbet "Kend DIN vandforsyning" er dels at introducere eleverne til de grundlæggende principper inden for forsyningsarterne vand og spildevand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have en velfungerende vandforsyning.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg på skolen af en af DIN Forsynings formidlere. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et lille opgavehæfte til eleverne.  

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

7.-10. klasse - Vandets vej

Målet med undervisningsforløbet "Vandets vej" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen i vandets kredsløb med fokus på brug, forbrug og rensning af vand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at passe på vores vand.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg hos DIN Forsyning, hvor eleverne i fællesskab skal samle vandets vej, hvorefter de får en rundvisning på Renseanlæg Vest.

Afhængig af hvilken tid der vælges under bookingmodulet, ser programmet for dagen ud som følger: 


Program ved mødetid kl. 09.00:

Tid

Aktivitet

09.00

Rundvisning på Renseanlæg Vest

10.30

Pause

10.45

Hands-on samling af vandets vej

11.45

Slut

 

 Program ved mødetid kl. 9.15:

Tid

Aktivitet

9.15

Hands-on samling af vandets vej

10.15

Pause

10.30

Rundvisning på Renseanlæg Vest

12.00

Slut

 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning. Find nærmere oplysninger samt inspiration til forberedelse og efterbehandling heri.

Grafik med en dreng og en pige, nogle blade og teksten "DIN Skoletjeneste"

 

Vent venligst...