Kommende aktiviteter

0.-2. klasse - Kend DIN fjernvarme

Undervisningsforløbet "Kend DIN fjernvarme." Målet er at give eleverne i indskolingen indblik i vinterens store udfordring: at holde på varmen.

Forløbets omdrejningspunkt er et besøg på skolen af en formidler fra DIN Forsyning. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et aktivitetshæfte til forberedelse. Til efterbearbejdning af emnet, anbefaler vi at læse børnebogen "Det mystiske rør i jorden - en bog om fjernvarme" i fællesskab med eleverne og herudover lade dem arbejde med tegne- og opgavehæftet for børn fra fjernvarmeskolen.dk. Find materialerne under "Inspiration og materialer".

0.-2. klasse - Kend din lokale vandforsyning

Målet med undervisningsforløbet "Kend DIN vandforsyning" er dels at introducere eleverne til de grundlæggende principper inden for forsyningsarterne vand og spildevand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have en velfungerende vandforsyning.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg på skolen af en af DIN Forsynings formidlere. 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et lille opgavehæfte til eleverne.  

7.-10. klasse - Vandets vej

Målet med undervisningsforløbet "Vandets vej" er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen i vandets kredsløb med fokus på brug, forbrug og rensning af vand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at passe på vores vand.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg hos DIN Forsyning, hvor eleverne i fællesskab skal samle vandets vej, hvorefter de får en rundvisning på Renseanlæg Vest.

Afhængig af hvilken tid der vælges under bookingmodulet, ser programmet for dagen ud som følger: 


Program ved mødetid kl. 09.00:

Tid

Aktivitet

09.00

Rundvisning på Renseanlæg Vest

10.30

Pause

10.45

Hands-on samling af vandets vej

11.45

Slut

 

 Program ved mødetid kl. 9.15:

Tid

Aktivitet

9.15

Hands-on samling af vandets vej

10.15

Pause

10.30

Rundvisning på Renseanlæg Vest

12.00

Slut

 

Er du lærer?
I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Skoletjeneste udviklet en lærervejledning. Find nærmere oplysninger samt inspiration til forberedelse og efterbehandling heri.

 

Vent venligst...