Selvbetjening

Den Gamle Kedelhal

Den Gamle Kedelhal har siden august 2015 huset Skoletjenesten i DIN Forsyning. Opført i 1908 som Vardes første elektricitetsværk har bygningen løbende gennemgået forandringer. Det er dog stadig muligt at finde spor fra gamle dage.

Historisk tilbageblik

- Den oprindelige elværksbygning blev efter aftale med Vardes byråd opført i 1908.

- For at følge med det stigende behov for el blev en udbygning i både 1914 og i 1919 nødvendig.

- I 1931 gik det ikke længere, og der blev bygget en ny to-etagers maskinhal i forlængelse af den eksisterende maskinhal.

- I 1935 blev maskinerne i den gamle hal flyttet over i den nye hal, og der blev udgravet en kælder under den gamle maskinhal.

- Efter krigen skete der en kraftig stigning i elforbruget, og i 1950 blev det besluttet at gå over til vekselstrøm i løbet af en 10 årig periode. Da der ikke længere var mulighed for at udvide bygningerne, ville en udskiftning af jævnstrømsgeneratorerne med vekselstrømsdynamoer ikke kunne dække forbruget på længere sigt, og Varde Kommune valgte derfor at indtræde som medinteressent i Vestkraft (tidligere kraftværksselskab med hovedsæde i Esbjerg), der skulle stå for byens elforsyning. Samarbejdet mellem Varde og Esbjerg blev etableret.

- I efteråret 1960 var omlægningen til vekselstrøm afsluttet, og de gamle motorer, generatorer, omformere m.m. i maskinhallen blev overflødige og blev afhændet til andre elværker eller solgt til ophugning. Maskinhallen var nu klar til, at der kunne anbringes fjernvarmekedler, når dette blev aktuelt.

- I løbet af 1960’erne blev hallen fyldt med fjernvarmekedler, og fjernvarmenettet kom til at dække det meste af byen.

- Energikrisen i 1970’erne fik Varde Byråd til at indlede forhandlinger med Vestkraft om køb af kraftvarme til byens fjernvarmenet, og i 1980 var en aftale på plads. Fra Vestkraft blev der bygget en 21 km lang transmissionsledning, hvorfra det varme vand blev fordelt til fjernvarmeforbrugerne. D. 1/11 1982 blev anlægget taget i brug.

- I 1998 besluttede Varde Byråd, at Varde Kommunes elforsyning skulle fusionere med Vest Energi, og som følge heraf flyttede den kommunale elforsynings personale ud af bygningerne til den nye arbejdsplads’ administration i Sig.

- I år 2000 flyttede administrationen for vand- og varmeforsyningen også til nye bygninger ved Ndr. Boulevard. Tilbage i de gamle bygninger var ”knudepunktet”, der fordelte kraftvarmen fra Esbjerg til forbrugerne i Varde. Nu opstod spørgsmålet om, hvad man skulle bruge bygningerne til.

- I 2014 begyndte renoveringen af Den Gamle Kedelhal, hvor man  udenfor har valgt at rekonstruere bygningen i forhold til, hvordan hallen så ud tilbage i 1908.

- I august 2015 stod kedelhallen klar til undervisningsbrug.

Vent venligst...
loading