Selvbetjening

Genbrugskørekortet

I forbindelse med jeres deltagelse i genbrugskørekortet, som er et besøg på jeres lokale genbrugsplads, findes der også nogle materialer som I kan bruge hjemme på skolen. 

Materialerne passer godt til både før og efter besøget og er designet med tanke på leg og læring og det er nemt selv at printe og klippe det ude på skolen.  

Hvis I tager et billede af, at I arbejder med materialet, vil jeg meget gerne se det. Tilgengæld kvitterer jeg med en lille pakke med chokolade. Jeg skal blot have det beskrevne billede og antallet af elever i klassen. 

Skulle du have spørgsmål til, hvordan jeg havde tænkt at de forskellige materialer/lege skulle
bruges, så må du endelige skrive til mig på skole@dinforsyning.dk

Jeg håber at I får en god oplevelse med materialerne, som kan hentes i en zip-fil her og der kan læses mere om de enkelte aktiviteter nedenfor.

Med venlig hilsen
Jeppe Vestergaard

Sorteringscirklen

Sorteringscirklen skal klippes ud i brikker og kan bruges på flere forskellige måder. Den er lavet med tanke på et kooperativ learning værktøj der hedder begrebskæde.

Jeg er kommet med 4 eksempler på, hvordan man kan bruge sorteringscirklen, men der kan laves mange flere variationer hertil.

1. Lær om affaldet (1 person):
Undersøg hvad der sker med de forskellige typer af sorteret affald ved at søge på nettet eller affald.dk og læg brikkerne rigtigt, efterhånden som du finder svarene.


2. Konkurrer på tid individuelt/ i grupper uden forhåndsviden (mindst 2 personer/grupper):
I skal have hver jeres udklippede cirkel. I har ikke på forhånd undersøgt, hvad der sker med det sorterede affald, men skal finde ud af det, mens i samler cirklen. Nu kan I konkurere om, hvem der hurtigst kan samle cirklen rigtigt. En dommer skal godkende, før man har vundet. Hvis man er sammen i grupper, skal der kun bruges én cirkel per gruppe.


3. Konkurrer på tid individuelt/ i grupper med forhåndsviden (mindst 2 personer/grupper):
I skal have hver jeres udklippede cirkel. I skal allerede have styr på, hvad der sker med det sorterede affald. Nu kan I konkurere om, hvem der hurtigst kan samle cirklen rigtigt. En dommer skal godkende, før man har vundet. Hvis man er sammen i grupper, skal der kun bruges én cirkel per gruppe.


4. Vendespil (2-9 personer)
De grå brikker lægges på bordet med bagsiden op. De farvede brikker ligger i en stak. Hver spiller tager en farvet brik og lægger foran sig. Nu skiftes man til at vende én grå brik og læse højt, hvad der står på den. Hvis den passer til ens farvede brik, må man beholde den, ellers lægges den på plads igen med bagsiden op og turen går videre til næste person.
Når man har fået begge grå brikker der passer sammen med ens farvede brik, har man et stik og må tage en ny farvet brik og forsøge at få et nyt stik.

Fraktionsskattejagt

Eleverne skal udfylde skattekortet med eksempler på de 9 forskellige fraktioner, med ting de finder rundt omkring på skolen. Når de har fundet en ting, som hører til en af de 9 fraktioner, tager de et billede af den og skriver navnet på den ned på deres skattekort.

Herefter fortsætter de og finder en ting til næste fraktion. Sådan fortsætter de, indtil de har eksempler til alle 9 fraktioner.

Når I alle er tilbage i klasseværelset, gennemgår I sammen i fællesskab, hvilke eksempler de har fundet til de forskellige fraktioner.

billede af arbejdspapiret

Opgavehæfte

Der er et kort opgavehæfte til eleverne, hvor de skal undersøge hvad et ressourcekredsløb er og finde ud af, hvad der sker med affaldet, hvis det bliver sorteret rigtigt. De skal bruge internettet for at finde svar på spørgsmålene. Hvis de ikke selv kan finde en god kilde, kan de gå ind på affald.dk.

Sorteringsstafet

Til sorteringsstafetten er der nogle brikker der skal printes og klippes ud og nogle plader der ligeledes skal printes. Målet er så, at eleverne skal placere brikkerne på de rigtige plader og det skal gøres i hold og som en stafet. 

Hver brik er et stykke affald og hver plade er en genbrugsbeholder. Til hver beholder hører 5 stykker affald. 

billede af vejledningen

Affaldsindsamling

Når man har et forløb om affald og sortering, er det altid en god idé at lave en affaldsindsamling med eleverne. Det giver et håndgribeligt billede af, hvor meget affald, og dermed hvor mange ressourcer der ender i naturen og forsvinder ud af ressourcekredsløbet. Ved henvendelse på skole@dinforsyning.dk kan I bestille nogle sække og handsker, hvis I ikke selv kan fremskaffe nogen. 

billede af arbejdspapiret

Vent venligst...
loading