Selvbetjening

Lokalvarmeløsning i Horne

 

Vi er lige nu ved at undersøge muligheden for at etablere en lokal varmeløsning i Horne.

Under menupunkterne herunder kan du læse mere om den forventede tilslutningspris og varmepris i dit område, og du kan se et kort over det foreløbige projektområde. 


Update oktober '23

Desværre har DIN Forsyning måtte sande, at økonomien i Farups område ikke hang sammen, og de har sendt meddelelser ud til beboerne om, at der lukkes ned for den del af projektet. Farup er derfor ikke længere del af DIN Forsyning Lokalvarme. Fordi området er udpeget til at skulle udfase naturgas, har Esbjerg Kommune nu overtaget opgaven og vil forsøge at finde en anden løsning.

På de tre tilbageværende projekter i Gredstedbro, St. Darum og Horne har DIN Forsyning i forrige uge modtaget et afslag på tilskud fra Fjernvarmepuljen. De vurderer, det er en administrativ handling, fordi puljen er tom. De første meldinger på vandrørene lyder, at det er en del af det politiske spil omkring finansloven. Derfor vil DIN Forsyning afvente finanslovsforhandlingerne 2024 inden der træffes nye beslutninger. Det betyder, at hvis der kommer penge i Fjernvarmepuljen, eller der kommer en anden pulje, kommer projekterne til at skulle søge igen – men det ser DIN Forsyning på til den tid. Der er derfor ingen ændringer i vores udmelding: vi afventer en politiske løsning.


 

Kort over foreløbigt projektområde

På kortet herunder kan du se de boliger, der kan indgå i en lokal varmeløsning i Horne.

 

Forventet tidsplan (Horne)

Forventes opstartet: Primo 2024

Forventes afsluttet: Ultimo 2025

Forventet tilslutningspris (Horne)

Tilslutningsbidraget er det engangsbeløb, du skal betale for at blive tilsluttet den lokale varmeløsning i Horne.

 

I Horne er det forventede tilslutningsbidrag 57.500 kr. inkl. moms.

I de fleste tilfælde skal der desuden laves noget maler- og reparationsarbejde efter, vi har taget gas- eller oliefyret ned. Den udgift skal du som boligejer selv dække.

For dem med gasfyr vil der desuden være en udgift forbundet med frakoblingen af gas (7-8000 kr.). Som boligejer kan du  ansøge om omkostningsfri afkobling - det kan du læse mere om her.

Bemærk, at:

  • De angivne priser er de forventede priser
  • De endelige priser først kan blive meldt ud i efteråret 2023 umiddelbart inden, den bindende tilslutningsaftale skal underskrives.
  • Priserne kun gælder almindelige parcelhuse beliggende i det område, der er markeret på kortet over det foreløbige projektområde (længere oppe på denne side)
  • Priserne forudsætter, at minimum 130 forbrugere tilsluttes projektet i Horne fra år 1/projektstart. 

 

Forventet varmepris

Når du er koblet på den lokale varmeløsning, skal du betale en løbende varmepris. Det er den pris, du betaler for selve varmen. 

 

Bemærk, at den angivne pris er den forventede varmepris. Den endelige pris kan vi først oplyse om umiddelbart inden, I skal underskrive den bindende tilslutningsaftale.

 

Prisen består af både faste og variable omkostninger:

  • De to øverste udgifter i skemaerne herunder er de variable priser - det er det, du betaler for henholdsvis forbrug og effektbidrag.
  • De to nederste er de faste priser - det er det, du betaler i abonnement for at have din varmemåler og din varmeunit.

Nedenfor kan du se to priseksempler på et almindeligt parcelhus på 130 m². Det ene eksempel er lavet på baggrund af 2021-priser og det anden på 2022-priser. Eftersom vi har set meget forskellige priser i 2021 og 2022, har vi valgt at tage begge priseksempler med her.

 

Priseksempel - brugerøkonomi - standardhus 2022
 – 130 m² – 18,1 MWh – inkl. moms

 

Priseksempel - brugerøkonomi - standardhus 2021
 – 130 m² – 18,1 MWh – inkl. moms

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Så er du velkommen til at kontakte os på lokalvarme@dinforsyning.dk eller telefon: 74 74 74 74.

 

Vent venligst...
loading