Selvbetjening

Lokalvarme

Regeringen er kommet med et ambitiøst energi- og klimaudspil, som skal gøre varmeforsyningen i Danmark uafhængig af russisk gas og samtidig øge farten på den grønne omstilling. En central del af vores arbejde består i den forbindelse i at reducere CO2-udledningen, og vi arbejder benhårdt på at opnå en bæredygtig, fossilfri varmeforsyning i vores område.

Omstillingen af varmeforsyningen kan ske på forskellig vis, og der er ikke en løsning, der passer til alle byer og områder i Esbjerg og Varde kommuner. Nogle steder er det muligt at etablere en lokal varmeløsning, og andre steder giver individuelle løsninger bedst mening, som f.eks. individuelle varmepumper som erstatning for olie- og gasfyr.

DIN Forsyning stiftede i efteråret 2022 selskabet DIN Forsyning Lokalvarme A/S, som har fået til opgave at hjælpe områder, som er udpeget i kommunernes strategiske varmeplaner, med at undersøge mulighederne for at få en lokal varmeløsning.

 

Status februar  2024

D. 1. februar har vi endnu engang søgt tilskud fra fjernvarmepuljen til lokalvarmeprojekterne i Horne, Store Darum og Gredstedbro.

Uden tilskuddet kan lokalvarmeprojekterne ikke gennemføres i sin nuværende form. Fjernvarmepuljen blev tømt på bare 7 minutter.

 

Gredstedbro

D. 19. februar er der kommet tilsagn om tilskud til projektet i Gredstedbro, og det vil være muligt at lave en endelig tilmelding til projektet inden længe. Vi melder ud, når fristen for tilmelding er fastsat og det er muligt at melde sig til. 

 

Horne og Store Darum

Vi afventer p.t. en officiel tilbagemelding fra Energistyrelsen på de to øvrige ansøgninger. Energistyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, hvornår vi kan forvente at få svar.

Håbet er, at fjernvarmepuljen bliver fyldt op igen meget snart – evt. i forbindelse med regeringens forhandlinger om den grønne fond.

Modtager vi tilsagn om tilskud, forventer vi at kunne præsentere en endelig løsning og åbne op for endelig tilmelding til projektet relativt kort tid derefter.

 

Strategiske varmeplaner

De strategiske varmeplaner er kommunernes planer over, hvordan varmeforsyningen kan omstilles til mere vedvarende energikilder. Varmeplanerne er dermed et vigtigt skridt i retning mod at opnå uafhængighed af fossile brændsler i Esbjerg og Varde Kommuner, herunder udfasning af brugen af gas og olie til opvarmning. 

 

Du finder Varde Kommunes varmeplan her. 

Du finder Esbjerg Kommunes varmeplan her.

 

Hvad er lokalvarme?

Lokalvarme er en varmeløsning til husstande i mindre byer, der ligger uden for det eksisterende fjernvarmenet.

En lokal varmeløsning består af et varmeproduktionsanlæg, som kan producere varme til et mindre byområde, og af et distributionsnet, som sørger for at varmen føres ud til hver enkelt bolig.

 

Hvad er forskellen på fjernvarme og lokalvarme?

Både fjernvarme og lokalvarme er det, vi kalder en kollektiv eller fælles varmeløsning. Det betyder, at der er flere, som deler investeringen i varmeproduktionsanlæg og varmerør.

Fjernvarme er varmt vand fra et fjernvarmeværk, som bliver fordelt til boliger via et isoleret rørsystem i jorden. En lokalvarmeløsning består af et nyt decentralt varmeværk, som opsættes i et mindre byområde. Byområdet får dermed sin egen produktionsenhed lokalt, som gør det muligt at producere varme uafhængigt af det eksisterende fjernvarmesystem.

Lokalvarme er fjernvarme i mindre skala, og et lokalvarmenet er dermed ikke koblet til DIN Forsynings eksisterende fjernvarmenet.

 

Hvordan produceres varmen?

Visualisering: DIN Forsyning

 

Her er en foreløbig visualisering af, hvordan det produktionsanlæg, der skal producere varmen i en lokal varmeløsning, kan se ud.

Et varmeproduktionsanlæg kan bestå af:

 1. En mindre bygning med en varmepumpe
 2. En naturgaskedel (senere biogaskedel) - til spids- og reservelast
 3. En akkumuleringstank med varmt fjernvarmevand
 4. En skorsten til naturgaskedlen
 5. Et antal udvendige energioptagere, som trækker varmen ud af luften til brug i varmepumpen.

 

Varmeunit på abonnement

For at kunne levere varmen, og for at kunne udnytte varmen bedst muligt, skal alle varmekunder i DIN Forsyning Lokalvarme A/S have installeret en varmeunit.

Tilslutningen til lokalvarmen indebærer en obligatorisk abonnementsordning, hvor den enkelte boligejer lejer varmeunitten af DIN Forsyning.

Det betyder, at DIN Forsyning ejer unitten og dermed har driftsansvaret, herunder løbende service og vedligehold samt fremtidig udskiftning.

 

Hvordan foregår tilslutning til lokalvarme?

Hvad gør vi uden for grunden?

Først og fremmest etablerer vi distributionsrørene i gaderne.

Varmerørene placeres i cykelsti, i fortov, i vejen eller i rabatten.

Hvad gør vi på din grund?

Vi fører varmestikket ind på din grund frem til husmuren. Vi skal derfor grave i din have eller indkørsel. Vi stræber efter den kortest mulige afstand, men den endelige placering aftaler du med vores medarbejder.

Varmestikket afsluttes med hovedventiler i et installationsskab på husets ydervæg.

Vi sørger for at reetablere efterfølgende. Men hvis du har specielle belægningssten e.l., kan vi naturligvis ikke garantere, at det bliver nøjagtigt, som det var inden, vi gik i gang. Hvis du har græsplæne, går der naturligvis lidt tid, før den er intakt igen.

Hvad gør vi inde i huset?

Inde i huset tester vi, om varmeinstallationen er tæt, og vi demonterer og bortskaffer din nuværende varmekilde og varmtvandsbeholder.

Der skal også bores huller fra installationsskabet på husets ydervæg og ind i huset, og så skal varmeunitten monteres. Dernæst skal tilslutningen fra varmeventiler til unitten og fra unitten til eksisterende varme- og vandinstallation laves.

Så er varmeinstallationen klar til at blive sat i drift, og som det sidste sørger vi for at montere en varmemåler. 

Kan jeg få dækket gebyret for at blive koblet fra gas?

Staten har oprettet en afkoblingspulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis man ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ energikilde såsom lokalvarme.

Det er den enkelte boligejer, der skal ansøge om omkostningsfri afkobling. 

Der skal dog være penge i puljen - ellers skal man selv stå for udgiften til afkobling (ca. kr. 7-8.000).

Evida kan oplyse om, hvorvidt der er penge i puljen på afkoblingstidspunktet. Hvis der ikke er penge i puljen på det pågældende tidspunkt, kan man vente med at opsige sin gasaftale, indtil der er penge i puljen igen. Hør Evida nærmere om denne mulighed.

Du kan læse mere om ordningen her.

 

Etablering af lokalvarme trin for trin

Herunder opridses det videre arbejde med at etablere lokalvarme i grove træk.

 • Informationsmøde og forhåndstilmelding
 • Status på opbakning

Hvis der er sikret den nødvendige opbakning til projektet:

 1. DIN Forsyning udarbejder projektforslag og søger om tilskud til projektet fra fjernvarmepuljen
 2. Myndighedsbehandling. DIN Forsyning udarbejder udbudsmateriale
 3. Godkendt projektforslag
 4. DIN Forsyning indhenter tilbud
 5. Endelige tilslutnings- og varmepriser klar. Dem, der ønsker det, modtager tilbud med bindende tilmelding. En del af tilslutningsbidraget forfalder ved tilmelding
 6. Køb af grund til produktionsanlæg. Endelige miljøgodkendelser indhentes
 7. Anlægsarbejdet med opførelse af produktionsanlæg med bygning opstartes
 8. Gravearbejdet og planlægning hos den enkelte boligejer
 9. Frakoblingspuljen ansøges af boligejer
 10. Installering af varmeanlæg
 11. Registrering i BBR
 12. Du er nu tilkoblet lokalvarme 😊

 

Har du spørgsmål?

Så send os en mail på lokalvarme@dinforsyning.dk, så hører du fra os hurtigst muligt.

Vent venligst...
loading