Selvbetjening

Fjernvarme og lokalvarme

Regeringen er kommet med et ambitiøst energi- og klimaudspil, som skal gøre varmeforsyningen i Danmark uafhængig af russisk gas og samtidig øge farten på den grønne omstilling. En central del af vores arbejde består i den forbindelse i at reducere CO2-udledningen, og vi arbejder benhårdt på at opnå en bæredygtig, fossilfri varmeforsyning i vores område.

 

Omstillingen af varmeforsyningen kan ske på forskellig vis, og der er ikke en løsning, der passer til alle byer og områder i Esbjerg og Varde kommuner. Nogle steder er det muligt at udbygge fjernvarmen, og andre steder er der grundlag for lokal varmeforsyning. Nogle steder giver individuelle løsninger bedst mening, som f.eks. individuelle varmepumper som erstatning for olie- og gasfyr.

Vi oplever lige nu en stigende interesse i fjernvarme og lokalvarmeløsninger hos DIN Forsyning. Derfor arbejder vi på højtryk for at besvare henvendelser og forespørgsler fra både privatpersoner og lokale initiativgrupper i vores to kommuner.

På denne side kan du få svar på, hvad lokalvarme er, ligesom du kan finde information om de områder, vi allerede er i kontakt med eller samarbejder med.

 

Hvad er lokalvarme?

Lokalvarme er en varmeløsning til husstande i mindre byer, der ligger uden for det eksisterende fjernvarmenet.

En lokalvarmeløsning består af et varmeproduktionsanlæg, som kan producere varme til et mindre byområde, og af et distributionsnet, som sørger for at varmen føres ud til hver enkelt bolig.

 

Hvad er forskellen på fjernvarme og lokalvarme?

Både fjernvarme og lokalvarme er det, vi kalder en kollektiv eller fælles varmeløsning. Det betyder, at der er flere, som deler investeringen i varmeproduktionsanlæg og varmerør.

Fjernvarme er varmt vand fra et fjernvarmeværk, som bliver fordelt til boliger via et isoleret rørsystem i jorden. En lokalvarmeløsning består af et nyt decentralt varmeværk, som opsættes i et mindre byområde. Byområdet får dermed sin egen produktionsenhed lokalt, som gør det muligt at producere varme uafhængigt af det eksisterende fjernvarmesystem.

Lokalvarme er fjernvarme i mindre skala, og et lokalvarmenet er dermed ikke koblet til DIN Forsynings eksisterende fjernvarmenet.

 

Vi hjælper med at undersøge muligheder for lokalvarmeløsninger

Det er nationalt besluttet, at alle kommuner inden årsskiftet 2022/2023 skal give alle husstande, der i dag har olie eller gas som opvarmning, besked om, hvorvidt de få fjernvarme. På den baggrund har Esbjerg og Varde kommuner udarbejdet varmeplaner, som vi skal hjælpe med at realisere.

Med afsæt i de to varmeplaner er det nu vores opgave at bistå de udpegede områder med at undersøge mulighederne for at få en lokalvarmeløsning. Og til dette formål har vi pr. 1. november 2022 stiftet et lokalvarmeselskab.

Lokalvarmeselskabet kan levere 3 typer ydelser:

  1. Give sparring til lokalsamfund om mulighederne for at etablere et lokalt varmeselskab
  2. Drifte lokale varmeværker
  3. Bygge og drifte et lokalt varmeværk

Strategiske varmeplaner

Du finder Varde Kommunes varmeplan her. 

Du finder Esbjerg Kommunes varmeplan her

 

Har du spørgsmål?

Så send os en mail på lokalvarme@dinforsyning.dk, så hører du fra os hurtigst muligt.

Vent venligst...
loading